AZ EGYETEMTÖRTÉNET MAGYAR MŰVELŐI

 

Laskói Csókás Péter
? – 1587
Schrauf Károly/Karl Schrauf
1835 – 1904
Fraknói Vilmos
1843 – 1924
Ábel Jenő
1858 – 1889
       
       
Békefi Remig
1858 – 1924
Fináczy Ernő
1860 – 1935
Veress Endre
1868 – 1953
Szentpétery Imre
1878 – 1950
       
       
Eckhart Ferenc
1885 – 1957
Petrovich Ede
1898 – 1987
Gábriel Asztik
1907 – 2005
Sinkovics István
1910 – 1990
       
       
Mezey László
1918 – 1984
Klaniczay Tibor
1923 – 1992
Székely György
1924 – 2016
Ladányi Andor
1928 –
       
       
Antall József
1932 – 1993
Barta János
1940 –
Tonk Sándor
1947 – 2003
Szögi László
1948 –
       
       
     
Borsodi Csaba
1954 –