RÉSZVÉTEL MAGYAR KONFERENCIÁKON

2018

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála

 • Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport bemutatása. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, 2018. június 7.

Szögi László

 • A budai, a kolozsvári, az egri és a győri jezsuita akadémiák hallgatói adatbázisának régi és újabb forrásai és feldolgozásuk = Előadás a „Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról” című konferencián, Budapesten, 2018. május 23-án.
 • A Műegyetem elődintézményei 1848-ban = Előadás a 7. Műegytemi Levéltári Napon, Budapesten, 2018. március 13-án.

Varga Júlia

 • A nagyszombati jezsuita egyetem hallgatói adatbázisának forrásai és feldolgozása = Előadás a „Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról” című konferencián, Budapesten, 2018. május 23-án.

2017

Draskóczy István

 • Statisztika és egyetemtörténet (magyar peregrinusok a középkorban). Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. Értékmentés és innováció a tudományban. Budapest, 2017. november 16-17.
 • Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der agellonen (1490–1526). University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.

Haraszti Szabó Péter

 • Királyi orvosok és királyi könyvtár az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején. Forrásfeltárás külföldön. Debrecen, 2017. november 17.
 • Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora. Magyar Tudomány Ünnepe a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban. 650 éves a magyar felsőoktatás. Pécs, 2017. november 7.
 • An unknown professor at the medieval University of Pécs? University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
 • Egy vallási mozgalom a kéziratok tükrében – A huszita mozgalomra reflektáló írások Magyarországon a 14-15. században. A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15-16.

Kelényi Borbála

 • Students from the medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional data to their studies: Faculties and graduation. University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
 • Krakkói diákok könyvtára. A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15-16.

Szögi László

 • Kutatási irányok a dualizmus kori magyar felsőoktatás történet vizsgálatában. = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. évi vándorgyűlésén, Pécsett, 2017. november 15-én.
 • Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása 1830–1880. = Előadás a „Politika és egyetem. Politikai irányzatok, eszmék recepciója az egyetemi ifjúság gondolkodásában 1780–1990” című konferencián, Budapesten, 2017. november 3-án.
 • Az oktatásügy a dualizmus korában. = Előadás a „A kiegyezés és a közegészségügy Magyarországon” című konferencián, Budapesten, 2017. október 18-án.
 • Die Ergebnisse und die weitere Aufgabe der ungarischen Universitäts-Geschichtschreibung. = Előadás a „University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day” című konferencián, Pécsett, 2017. október 12-én.
 • A peregrináció jelentősége és hatása Magyarországra és Európára. = Előadás a „Vándordiákok Európában – Reformáció és peregrináció, a reformáció ötszáz éve” című kiállításának megnyitásán, Érden, 2017. október 3-án.
 • A magyar felsőoktatás aranykora. = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén, Miskolcon, 2017. július 11-én.
 • Irányváltás a külföldi magyar egyetemjárásban. A 17-18. századi peregrináció új vonásai = Előadás „A reformáció hatása Közép-Európában és Magyarországon” című konferencián, Szegeden, 2017. április 27-én.
 • Európai egyetemi jubileumok, ünneplési „trendek”, akadémiai kutatási projektek. = Előadás a 6. Műegyetemi Levéltári Nap rendezvényén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Budapesten, 2017. március 29-én.
 • A közgazdasági szakoktatás kezdetei Budapesten 1857-1920. = Előadás a Budapesti Gazdasági Egyetem által szervezett Kutatói Napok rendezvényen, a Történetek a BGE múltjáról című szekcióban, Budapesten, 2017. március 29-én.
 • A budapesti egyetem Gyulai Pál működése idején = Előadás a „(B)irodalom. Gyulai Pál az irodalom élén” című konferencián, Budapesten, 2017. január 26-án.

Varga Júlia

 • Politikai küzdelmek a századfordulón a budapesti Egyetemi Körben. Előadás a „Politika és egyetem. Politikai irányzatok, eszmék recepciója az egyetemi ifjúság gondolkodásában 1780–1990” című konferencián, Budapesten, 2017. november 3-án.
 • „Csak gyönyörködés végett nem utazgathatnak …” Egyetemi peregrináció Magyarországról = Előadás az Internet Fiesta konferencián, Budapesten az Egyetemi Könyvtárban, 2017. március 28-án.

2016

Borsodi Csaba

 • Bölcsészkar az 56-os forradalomban. Gólyavári esték. Budapest, 2016. október 19.
 • A megtorlás és a megtorlás szervezete az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1957-1960. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban. Szeged, 2016. október 15.
 • A 20. századi diktatúrák felsőoktatási politkiája kutatásának kutatás-módszertani kérdései. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlése. Debrecen, 2016. szeptember 19.
 • Egyetemi diákmozgalmak, a forradalom és utóélete 1956–1957. Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlése. Győr, 2016. július 12.

Durovics Alex

 • Az evangélikus líceumok helye és szerepe a magyar oktatási intézmények sorában. Oktatás, nevelés, kultúra. A Művelődéstörténeti Doktori Program műhelykonferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2016. június 8.

Draskóczy István

 • A magyar egyetemtörténet historiográfiája - áttekintés. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlése. Debrecen, 2016. szeptember 19.

Haraszti Szabó Péter

 • Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei (1405–1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2016. május 19-20.

Juhász Réka

 • A királyi jogakadémiák felállításának célja és a magyar értelmiség képzésére gyakorolt hatása (1777-1849). Oktatás, nevelés, kultúra. A Művelődéstörténeti Doktori Program műhelykonferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2016. június 8.
 • Die Möglichkeiten der Rekonstruktionen der Hörerschaft der Rechtsakademien in Ungarn zwischen 1777 und 1850. Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium/Internationales Kulturhistorisches Symposion. Szigetvár, 2016. július 7.

Pál Zoltán

 • Megtorlás a mezőgazdasági akadémiákon 1956 után. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban. Szeged, 2016. október 15.

Szögi László

 • A magyarországi zsidóság kiemelkedő részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-1919. = Előadás a „Franz Joseph málkénu. Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója” című konferencián, Budapesten, 2016. október 27-én.
 • Az 1956-os forradalom és megtorlás a hazai egyetemeken és kutatásuk. Historiográfiai áttekintés. = Előadás „Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban” című konferencián, Szegeden, 2016. október 15-én.
 • „Őseink felfedezése – akik a történelmi Magyarországon tanultak” A Repertorium Academicum Hungariae projekt állása. = Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa vándorgyűlésén, Balatonfüreden, 2016. október 8-án.
 • A hazai szellemi elitkutatás története és módszertani kérdései. = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlésén, Debrecenben, 2016. szeptember 19-én.
 • Világnézeti és politikai küzdelem az egyetemi ifjúsági egyesületekben 1900–1918. = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén, Győrben, 2016. július 12-én.
 • Das nationale Minderheitenproblem in der Universitätsausbildung in Ungarn im 19. Jahrhundert. = Előadás az „Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 45.” című konferencián, Szigetváron, 2016. július 8-án.
 • Magyar felsőoktatás-történeti hallgatói adatbázisok: külföldi tanulmányok 1100-1918, belföldi tanulmányok 1580-1850. = Előadás az „Adatbázisok a kora újkori és újkori társadalomtörténeti kutatásokban” című konferencián, Budapesten, 2016. március 10-én.
 • Magyar emlékek Németországban. Jeles magyarok németországi egyetemeken. = Előadás a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület rendezvényén, Budapesten, 2016. február 9-én.

Varga Júlia

 • Az ELTE 1956-ban disszidált hallgatói. = Előadás „Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban” című konferencián, Szegeden, 2016. október 15-én.
 • A diákegyesületek megalakulása és bekapcsolódása a politikai megmozdulásokba 1867–1900. = Előadás „Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlése” című, Győrben rendezett műhelykonferencián, 2016. július 12-én

2015

Draskóczy István

 • A katolikus egyház szerepe a középkori Debrecenben. Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban. A katolikus egyház története, újjászületése a 18. századi Debrecenben. Debrecen, 2015. június 12.

Durovics Alex

 • Az egyetemi hallgatók társadalmi rétegződése a három történeti felekezetnél a reformkorban. Egyetempolitika és egyetemközi kapcsolatok Közép-Kelet Európában Konferencia. Budapest, 2015. március 12.

Haraszti Szabó Péter

 • A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus. Husz János és a husztitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Budapest, 2015. november 9-10.
 • The Place of the University of Prague in the Hungarian academica peregrinatio in the Late Angevin and the Sigismundean Period. Budapest, COST WG 3 – CEU, 2015. június 8-10.
 • A tanult magyar udvari értelmiség és a prágai egyetem (1348-1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2015. május 22.

Kelényi Borbála

 • Connections Between Medieval Universities According to the Hungarian Peregrinatio Academica. Social Networks and Transfers of Religious Knowledge Across Borders. Budapest, COST WG 3 – CEU, 2015. június 8-10.

Szögi László

 • Az egyetemi archontológia és elitkutatás helyzete Magyarországon. = Előadás a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára levéltári napi konferenciáján, Pécsen, 2015. november 26-án.
 • A Kárpát-medence levéltári forrásai egy történész levéltáros szemszögéből = Előadás a „Hungarica-kutatás, avagy haszontalan segédletek gyártása” című konferencián az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában, Budapesten 2015. november 11-én.
 • A hazai egyetemtörténetírás jelenlegi helyzete és feladatai. = Előadás a Hajnal István Kör „Iskola, művelődés, társadalom” című konferenciáján, Sárospatakon 2015. augusztus 28-án.
 • Család és nemzetség. Családtörténet és genealógia. = Előadás „A család a történelemben” című konferencián, Zánkán 2015. augusztus 14-én.
 • Átalakuló felsőoktatási hálózat a II. világháború utáni években = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésének Oktatás és Tudománytörténeti Szekciójában, Gödöllőn 2015. július 8-án.
 • Etnikumok és felekezetek kapcsolata a történeti Magyarországon = Előadás a XLIII. Országos Honismereti Akadémián, az „Együtt ezer éve – nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében” című konferencián, Szekszárdon 2015. július 5-én.
 • Magyar egyházi felsőoktatási intézmények hallgatói adattára. Forráskutatás és első eredmények. = Előadás az „Egyháztörténészek II. országos találkozója” című rendezvényen, Nyíregyházán, 2015. június 4-én.

Varga Júlia

 • Beszámoló a 10/2002. (IV. 13.) sz. NKÖM rendelet módosítását előkészítő bizottság tevékenységéről = Előadás az MFLSZ Vándorgyűlésén Keszthelyen, 2015. augusztus 25-én.

2014

Durovics Alex

 • A soproni evangélikus líceum diáksága 1800-1850. Fiatal Levéltárosok Egyesülete VI. Tudományos Nyári Tábor. Badacsony, 2014. július 11-13.

Haraszti Szabó Péter

 • Az egyetemjárás hatása a középkori magyar nemességre. A prágai egyetem 14. (és 15.) századi Magyarországra gyakorolt hatása (Első eredmények). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2014. június 6.

Juhász Réka

 • A jogi oktatás tömegesedése a 19. század első felében. Jubileumi évfordulóink és ünnepi tennivalóink. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Információs Központ, 2014. november 25.

Szögi László

 • A Keleti Kereskedelmi Akadémia képzésének katonai vonatkozásai = Előadás a Magyar Hadtudományi Társaság ülésén, Budapesten 2014. november 27-én.
 • Egyetemtörténeti kutatások és a Magyar Egyetemtörténeti Múzeum = Előadás a „jubileumi évfordulóink és ünnepi teendőink” című konferencián, Budapesten 2014. november 25-én.
 • Egyetemeink és az első világháború = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésén, Veszprémben 2014. augusztus 25-én.
 • A középkori magyar peregrináció irányai és fő tendenciái = Előadás a Székely György emeritus professzor 90. születésnapja tiszteletére rendezett konferencián az ELTE Bölcsészettudományi Karán, Budapesten, 2014. február 14-én.

Pál Zoltán

 • Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. Parasztsors – magyar sors. Emlékülés a Dózsa György vezette parasztháború 500. és a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából. Budapest, 2014. szeptember 19.
 • (Varga Zsuzsannával közösen) Tudomány a diktatúrában. Két kutatóintézet a Kádár-korszakból. Közelképek a XIX–XX. századi magyar történelemből. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktorandusz Konferenciája. Budapest, 2014. június 4.
 • A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. Tempus Adest. Konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére. Budapest, 2014. március 21.

Varga Júlia

 • Gondolatok az iskolai anyakönyvek szabványos leírásához. = Előadás „A levéltári szabványok és alkalmazásuk kérdései” című, a Budapesti Fővárosi Levéltár által rendezett műhelykonferencián, 2014. május 6-án

2013

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála

 • Egyetemet járt középkori magyar értelmiség adatbázis építésének első tapasztalatai: orvosi végzettségre vonatkozó első eredmények. 30. országos ankét. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. Budapest, 2013. november 26-28.

Szögi László

 • A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1525 és 1566-1918 = Előadás a „Forráskiadás, forráskutatás, tudománytörténet” című konferencián az ELTE Bölcsészettudományi Karán, Budapesten, 2013. október 18-án.