CIKKEK, TANULMÁNYOK

2017

Draskóczy István

 • Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der Jagellonen (1490–1526). In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 177-191. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • A sóbányász mesterség az erdélyi bányavárosokban a 16. században. In: Takács László (szerk.): A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szakképzéstörténeti tanulmányok I. Budapest, 2017. 88-106.
 • Magyarországi hallgatók a bécsi és krakkói egyetemen a Jagelló-korban (1491–1525). In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 7-22.

Durovics Alex

 • Utak és lehetőségek. Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 220-238.

Haraszti Szabó Péter

 • An Unknown Professor at the Medieval University of Pécs? In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 119-132. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • Párhuzamos életrajzok? Kúriai és kancelláriai jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. In: Aetas 32 (2017) 3. 111-127.
 • Egy értelmiségi karrier a kúrián: Csitári Lőrinc nádori jegyző és családja. In: Fons 24 (2017) 3. 323-346.
 • A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus: A professzorok szerepe. In: Mészáros Andor, Kovács Eszter (szerk.): Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Esztergom; Budapest: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kuratásokért Alapítvány, 2017, 31-45.
 • Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora? In: Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 65-77.
 • Books and Their Creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague (Knihy a ich autori zo stredovekého Uhorského kráľovstva na univerzite v Prahe). In: Studia Historica Nitriensia 21 (2017) 1. 17-31.

Juhász Réka

 • Nem katolikus diákok a királyi jogakadémiákon 1777 és 1850 között. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 239-253.

Kelényi Borbála

 • Students from the Medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional Data to Their Studies: Faculties and Graduation. In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 193-213. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban. Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés. In: Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 134-150.
 • Akademia Krakowska i jej węgierscy studenci. In: Grażyna Lihończak-Nurek (szerk.): Na wspólnej drozde.: Kraków i Budapeszt w sredniowieczu. Krakkó: 2017. 147-151.
 • Krakkótól Wittenbergig. A magyarországi hallgatók a krakkói, bécsi és wittenbergi egyetemeken a 16. században. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 23-50.

Szögi László

 • A Magyar Értelmiségi Adattár (Repertorium Academicum Hungariae) elkészítése = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 8 (2017) 3. 149-172. p.
 • Die Ergebnisse und Aufgaben des Schreibens über die ungarische Universitätsgeschichte = University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. (Szerk. Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka) Pécs, 2017. 33-46. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • A protestáns peregrináció fő irányai Európában a 16-18. században. = A reformáció kincsei II. A Magyarországi Református Egyház. (Szerk. Kollega Tarsoly István- Kovács Eleonóra) Tarsoly Kiadó, Budapest, 2017. 54-61. p.
 • Peregrináció és reformáció. Milyen külföldi egyetemekre jártak tanulni a 16-18. századi magyar diákok? = Rubicon 2017. 12. sz. 10-17. p.
 • A magyarországi egyetemtörténet-írás eredményei és feladatai = Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 166-184. p.
 • On University Historiography in Hungary: An Overview of the Past 25 Years = CIAN – Revista de Historia de las Universidades 20 (2017) 1. 221-250. p.
 • A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 71-78.
 • A Mezőberényi, majd Szarvasi Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói (1802-1850) = EÁrchivum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. (Ed: Héjja Julianna Erika) Gyula, 2017. 329-342. p
 • Die Veränderungen des ausländischen Universitätsbesuches ungarländischer Studenten in der Zeit der Thun’schen Reformen 1849-1860 = Die Thun-Hohenstein’schen Universitätsreformen 1849-1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkungen. (Hg. Christof Aigner – Brigitte Mazohl) Böhlau Verlag. Wien-Köln-Weimar 2017. 240-257. p.
 • Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách od stredoveku do roku 1918 = Verbum Historiae 2017 1. sz. 7-24. p.
 • Az ismeretlen magyar felsőoktatás A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1850. = Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. (Szerk: Korompay Klára - Stemler Ágnes - Terbe Erika - C. Vladár Zsuzsa). A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 239.sz. Budapest, 2014. (2017.) 80-90. p.

2016

Borsodi Csaba

 • Az Alma Mater. In: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté (szerk.): Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 1-2. Budapest, 2016. 11-26.

Durovics Alex

 • Az eperjesi kollégium líceumi hallgatói (18041850). In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 104-120.

Haraszti Szabó Péter

 • Intellectuals in the Hungarian Royal Chanceries under the Reign of King Sigismund. In: Carmen Andraş, Cornel Sigmirean (szerk.): Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Clamart, 2016. 74-97.
 • A prágai egyetem hallgatói Luxemburgi Zsigmond magyar királyi udvarában. In: Fábián Laura – Gál Judit – Haraszti Szabó Péter – Uhrin Dorottya (szerk.): Micae Mediaevales V. - Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2016. 69-91.

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála

 • Tanult orvosok a Magyar Királyságban. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 39-78.

Juhász Réka

 • A magyar felsőoktatás egy fontos intézménycsoportja: a Királyi Jogakadémiák forrásai és feldolgozási lehetőségei (17771850). In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 121-132.

Kelényi Borbála

 • Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities: Initial Stage of Researches: Sources and Possibilities. In: Carmen Andraş – Cornel Sigmirean (szerk.): Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Clamart, 2016. 39-73.
 • The University of Kraków and its Hungarian Students. In: Judit Benda – Virág Kiss – Grażyna Lihończak-Nurek – Károly Magyar (szerk.): Common path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Budapest, 2016. 137-142.
 • A krakkói egyetem és magyar hallgatói. In: Benda Judit – Kiss Virág – Grażyna Lihończak-Nurek – Magyar Károly (szerk.): Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapest, 2016. 137-142.

Pál Zoltán

 • Elvtársalgás. A szociáldemokráciával kapcsolatos kutatások az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében. In: Habitus: Tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból. Szerkesztették: Baráth Dóra és Kiss Alpár. Budapest, 2016. 271-285. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae; Series I., Nr. 6.)
 • Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. In: Parasztsors-magyar sors. Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról. Szerkesztette: Arató György. Budapest, 2016. 105-124.

Szögi László

 • Universitätsarchivwesen und die Geschichte des Archivverbandes der ungarischen Hochschulbildung – Унiверситетсъка Архiвна наука та iсторія ярхівних фондів угорсъких вишів = Архів Історія Сучаснітъ. Одеса (Odessa) 2016. 328-331.
 • Pécsi Egyetemtörténeti Kiadványok. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 245-250. (recenzió)

2015

Draskóczy István

 • Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban. In: Orosz István, Papp Klára (szerk.): Katolikus újjászületés Debrecenben. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2015. 17-35.

Haraszti Szabó Péter

 • The Effects on the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the Fourteenth Century. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 55 (2015) 1. 107-122.
 • A prágai egyetem 14. századi hallgatói és a királyi udvar kapcsolatrendszere. In: Gál Judit, Kádas István, Rózsa Márton, Tarján Eszter (szerk.): Micae Medievales IV. - Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2015. 77-92.

Pál Zoltán

 • A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. In: Tempust adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Szerkesztették: Kovács Dóra és Szabó Melinda. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2015. 103–120.

Szögi László

 • Ungarländische Studenten an europäische Universitäten (1801-1918). = The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). (Ed: Iskra Iveljić) Zagreb, 2015. 237-258. p.
 • Somogy vármegye peregrinusai 1265-1918 = Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. (Szerk: Mayer László – Tilcsik György) A Magyar Levéltárosok Egyesületének kiadványai 14. Budapest, 2015. 21-31. p.
 • Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867-1890. Ungarländische Studenten an wiener Universitäten und Hochschulen 1867-1890. (Patyi Gáborral, Simon Zsolttal, Szabó Miklóssal és Varga Júliával) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 22. Budapest, 2015. 852 p.

2014

Haraszti Szabó Péter

 • Iulia Caproș: Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town. Solivagus. Kiel, 2013. In: Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 56. 2014. 194-199. (recenzió)

Szögi László

 • Sáros megyei peregrináció 1387-1918. = Univerzita v kontexte zmien (Ed: Peter Kónya) Prešov 2014. 305-340. p.
 • Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 1-2. (Szabó Miklóssal és Simon Zsolttal) Marosvásárhely, 2014. (Mentor Kiadó) 523 + 593 p.
 • Die Entwicklung der archivarischen Ausbildung an der Budapester Universität zwischen 1949 und 2009. = Archivní Časopis. Supplementum ročníku 64. Rok (Praha) 2014. 21-25. p.
 • Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 1-2. (Szabó Miklóssal és Simon Zsolttal) Marosvásárhely, 2014. (Mentor Kiadó) 523 + 593 p.
 • Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Ungarländische Studenten an kleineren Universitäten und Akademien des Habsburgen Reiches 1789-1919. (Mészáros Andorral és Varga Júliával) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 21. Budapest, 2014. 590 p.
 • A Sáros megyei peregrináció 1387-1918. = Univerzita v kontexte zmien (Ed: Peter Kónya) Prešov 2014. 305-340. p.
 • Id. Szinnyei József (1830-1913) az Egyetemi Könyvtár élén. = Szinnyei és követői (Szerk: Szőnyi Éva) Nemzeti Téka sorozat. Budapest, 2014. 55-62. p.
 • A 19. századi egyetemjárás kutatásának új eredményei. = Historia Critica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. (Szerk: Manhercz Orsolya) Budapest, 2014. 187-197. p.
 • A külföldi egyetemjárás tömegessé válása a 19. század második felében. = Pedagógia Oktatás Könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. (Szerk: Csóka-Jaksa Helga – Schmelzer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor) Pécs 2014. 109-123. p.
 • A Tiszántúl északi részéről származó diákok egyetemjárása külföldön 1292-1918. = Gerundium. 2014. 1-2. sz. 45-69. p.
 • Hanyatlás és átalakulás. A magyarországi peregrináció Mohácstól a 16. század végéig. = Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. (Szerk: Kádár Zsófia – Lakatos Bálint – Zarnóczki Áron) Budapest 2013 (2014). 501-520. p.
 • Die Entwicklung der archivarischen Ausbildung an der Budapester Universität zwischen 1949 und 2009. = Archivní Časopis. Supplementum ročníku 64. Rok 2014. 21-25. p.

2013

Szögi László

 • Szenci diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig = Szenc. Egy város évszázadai (Összeállította: Strešňák Gábor) Senec 2013. 139-145. p.
 • Закарпатські студенти в европеЙських університетах 1407-1919 Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919. киЇв – БудапеШт 2013. 204 p.
 • Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken Закарпатські студенти в закордонних університетах 1407-1919. = Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 10. УЖГОРОД-Budapest 2013. 224 p.
 • Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1789-1848 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20. Budapest, 2013. 584 p.
 • Szenci diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig = Szenc. Egy város évszázadai (Összeállította: Strešňák Gábor) Senec 2013. 139-145. p. (szlovák nyelven is)
 • „Aki kétszer is kultuszminiszter lett.” Eötvös József felsőoktatási politikája 1848-ban és 1867 után. = A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára (Szerk: Gángó Gábor) ELTE Eötvös József Collegium Budapest 2013. 359-368. p.
 • Eszterházy Károly helye a magyar felsőoktatás történetében = A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. 1. In Agriam adveni. (Szerk: Monok István) Líceum Kiadó Eger 2013. 23-33. p.
 • Bécs egyeduralma. A külföldi egyetemjárás a 19. század első felében. = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XVI. (Szerk: Szögi László) Budapest 2013. 11-51. p.