SAJÁT KIADVÁNYOK

2018

Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok francia, belga, román és szerb egyetemeken 1526-1919. Étudiants de la Hongrie sur les universités françaises, belges, roumaines, serbes et russes 1526-1919. Budapest, 2018. 172 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 24.)

2017

Miroslav Kamenický – Szögi László: Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školach do roku 1918. Post Scriptum. Bratislava, 2017. 470 p.

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a Prágai és Krakkói Egyetemeken 1348–1525. II. Budapest, 2017. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.)

Juhász Réka Ibolya: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719-1852. Budapest, 2017. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 13.)

2016

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a Prágai és Krakkói Egyetemeken 1348–1525. I. Budapest, 2016. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.)

Hegyi Ádám – Szögi László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919. Budapest, 2016. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 23.)

Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852. Pécs, 2016. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat. 12.)

2015

Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667 – 1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667 – 1850. Budapest, 2015. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 11.)

Patyi Gábor – Simon Zsolt-Szabó Miklós – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867 – 1890. Budapest, 2015. 852 p.

2014

Mészáros Andor – Szögi László – Varga Júlia : Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789 – 1919. Budapest, 2014.