20. SZÁZAD

VEZETŐ

Dr. Borsodi Csaba
habil. tanszékvezető egyetemi docens,
intézetigazgató, dékánhelyettes

MUNKATÁRSAK

Pál Zoltán
tudományos segédmunkatárs