PÁL ZOLTÁN

SZEMÉLYES ADATOK

MUNKAHELYEK

 • 2014 – : tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE, Egyetemtörténeti Kutatócsoport

TANULMÁNYOK

 • 2013 – : ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program

ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

 • 2010: Köztársasági Ösztöndíj

PUBLIKÁCIÓK

Könyv, forráskiadvány

 • Az Eötvös Kollégium. Elitképzés a népi demokráciában 1956–1984. Budapest, Kairosz Kiadó, 2013, 320.

Cikk, könyvfejezet

 • Elvtársalgás. A szociáldemokráciával kapcsolatos kutatások az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében. In: Habitus: Tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból. Szerkesztették: Baráth Dóra és Kiss Alpár. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2016. 271-285. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae; Series I., Nr. 6.)
 • Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. In: Parasztsors-magyar sors. Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról. Szerkesztette: Arató György. Budapest, Hitel Könyvműhely, 2016. 105-124.
 • A Kádár-kor nép-nemzeti ellenzéke. In: Népiblog: Az elmúlt évek írásai (2014–2016). Szerkesztették: Bartha Ákos, Paár Ádám és Péterfi Gábor. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2016. 115-117.
 • Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. Intézménytörténeti vázlat. In: Index. Szerkesztette: Simonkay Márton. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2016. 217-237. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae; Series I., Nr. 5.)
 • Magyarázni a mechanizmust. Az 1968-as magyarországi reform propagandája. In: Nézőpontok. Tanulmányok. Szerkesztették: Pettinger-Szalma Vendel és Sós János. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2016. 213-226.
 • A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. In: Tempust adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Szerkesztették: Kovács Dóra és Szabó Melinda. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2015. 103–120.
 • „Külföldről irányított szabotázsakció". Koncepciós per a MAORT ellen 1948-ban. In: Kommentár, 2013/2. 54–67.
 • Besúgók a Ménesi úton - Szemelvények a Tóth Gábor vezette Eötvös Kollégium állambiztonsági megfigyelésének történetéből. In: Helytállás. Tanulmányok a XII. Eötvös Konferencia történeti üléséről. Szerkesztette: László Gábor és Toronyi Alexandra. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2012. 473–494.
 • Balra át! - Adalékok a magyar sportélet 1948 és 1953 közötti államosításához. In: Helytállás. Tanulmányok a XII. Eötvös Konferencia történeti üléséről. Szerkesztette: László Gábor és Toronyi Alexandra. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2012. 423–449. (Rigó Balázzsal közösen)
 • The Detention Camp of Kistarcsa (1949–1953). In: Show trials, concentration and labour camps and the fate of refugees before and after World War II. Szerkesztette: Maruzsa Zoltán. Budapest,  ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2011. 151–159.
 • Lutter Tibor kapcsolata az állambiztonsággal. In: Memoriae commendamus. Tanulmányok a XI. Eötvös Konferencia Történeti Üléséről. Szerkesztették: Kapitány Adrienn és Locsmándi Dániel. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2011. 257–268.
 • Keresztury Dezső igazgatósága az állambiztonsági megfigyelések tükrében. In: Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati. Budapest, Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, 2011. 599–611.
 • Lutter Tibor. In: Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati. Budapest, Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, 2011. 132–135.
 • Lutter Tibor államvédelmi megfigyelése. In: Betekintő, 2010/3.
 • Internálások Magyarországon (1945–1953). In: Kommentár, 2010/2. 61–74.
 • A Molnár Erik-vita tegnap és ma. In: Századok. Tanulmányok a 200 éve született Horváth Mihály tiszteletére. Szerkesztette: Bojtos Anita és Novotnik Ádám. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2010. 207–217.

Recenzió

KONFERENCIÁK

Hazai előadás

 • 2016. október 15.: Megtorlás a mezőgazdasági akadémiákon 1956 után. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban c. konferencia.
 • 2015. június 3. Magyarázni a mechanizmust. Az 1968-as magyarországi gazdasági reform propagandája. Modern Magyarország. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program konferenciája.
 • 2015. április 23. Elvtársalgás. A szociáldemokráciával kapcsolatos kutatások az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében. Colloquium Officiale II. A Mika Sándor Egyesület Konferenciája.
 • 2015. március 12. The Leader Corps of the Hungarian Socialist Workers Party and the Higher Education (Az MSZMP vezetőtestületei és a felsőoktatás). Higher Education Policies and Relationships in Central and Eastern Europe. Az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportjának konferenciája.
 • 2014. szeptember 19. Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. Parasztsors – magyar sors. Emlékülés a Dózsa György vezette parasztháború 500. és a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából.
 • 2014. június 4. Tudomány a diktatúrában. Két kutatóintézet a Kádár-korszakból. Közelképek a XIX–XX. századi magyar történelemből. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktorandusz Konferenciája (Varga Zsuzsannával közösen)
 • 2014. március 21. A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. Tempus Adest. Konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére.
 • 2012. november 10. Népi írók gondolatrendszerének jelenléte a kádár-kori Eötvös Kollégiumban. A PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolája Eszmetörténeti Műhelyének konferenciája 2012. november 9–10. Piliscsaba, PPKE BTK.
 • 2012. szeptember 29. Az Eötvös Kollégium és a népi-nemzeti ellenzék kapcsolata. Konferencia a Lakiteleki Találkozó 25. évfordulóján. Lakiteleki Népfőiskola.
 • 2012. május 5. Az irodalomtörténészek és a hatalom. Az MTA Irodalomtörténeti Intézete „Sziklai Barna” jelentései alapján (1957–1964). A XIII. Eötvös Konferencia Mika Sándor Emlékülése. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.
 • 2011. május 7. Ügynökök a Ménesi úton. Szemelvények a Tóth Gábor vezette Eötvös Kollégium állambiztonsági megfigyelésének történetéhez. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülése. Budapest, ELTE BTK.
 • 2011. május 7. Balra át! - Adalékok a magyar sportélet 1948 és 1953 közötti államosításához. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülése. Budapest, ELTE BTK (Rigó Balázzsal közösen)
 • 2011. április 18. A Kistarcsai Központi Internálótábor története (1949–1953). XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. április 18–20.
 • 2011. március 3. The Detention Camp of Kistarcsa (1949–1953). Show trials, concentration and labour camps, political refugees in Europe before and after World War II. International Conference. Budapest, ELTE BTK.
 • 2010. október 28. Keresztury Dezső igazgatósága az állambiztonsági megfigyelések tükrében. Lustrum Saeculare Collegii. Konferenciasorozat az Eötvös Collegium százéves épületének tiszteletére 2010. október 25–28. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.
 • 2010. május 8. Lutter Tibor kapcsolata az állambiztonsággal. XI. Eötvös Konferencia. Az Eötvös Collegium Történész Műhelyének ülése. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.
 • 2009. április 4. A Molnár Erik-vita tegnap és ma. X. Eötvös Konferencia. A Történész Műhely emlékülése a 200 éve született Horváth Mihály Tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.

KUTATÁSI TÉMÁK

 • Politikai döntés előkészítés és valóságismeret a Kádár-korban
 • Felsőoktatáspolitika Magyarországon 1945 és 1990 között
 • A kommunista diktatúra működése Magyarországon (1948–1990)