HARASZTI SZABÓ PÉTER

SZEMÉLYES ADATOK

Születési hely, idő: Budapest, 1988. június 13.
E-mail: szabo.szpeter@hotmail.com

MUNKAHELYEK

 • 2013. szeptember 1. – : tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • szakszeminárium, forráselemzés – ELTE Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék
  • 2017/2018-as tanév őszi félév: Királyi udvar, diplomácia és művelődéstörténet az Anjou és a Zsigmond-korban
  • 2016/2017-es tanév tavaszi félév: Az Anjou kor története
  • 2014/2015-ös tanév tavaszi félév: Az Anjou kor története
  • 2014/2015-ös tanév őszi félév: Törvénykezés, jogalkotás a középkori Magyarországon

TANULMÁNYOK

 • 2013 – : ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Középkori magyar történelem program
 • 2011 – 2013: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Mesterképzés, Történelem szak, Középkor szakirány
 • 2010 – 2011: Károli Gáspár Reformtus Egyetem, Mesterképzés, Történelem szak, Politikai rendszerek, katonai konfliktusok specializáció
 • 2007 – 2010: Károli Gáspár Református Egyetem, Alapképzés, Történelem szak, Politikai rendszerek specializáció

ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

 • 2017: Az Év Levéltári kiadványa 2017, Levéltári szakmai kiadványok kategória, I. díj (Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 II. kötet. Budapest, 2017.)
 • 2015: Campus Hungary 2015, Rövid tanulmányút, Prága, Cseh Köztársaság
 • 2014: Campus Hungary, Rövid tanulmányút, Lengyelország
 • 2013: Campus Hungary, Rövid tanulmányút, Cseh köztársaság
 • 2013: OTDK 3. helyezés
 • 2009: Régészeti ásatás, Dolní Dunajovice, Cseh Köztársaság

PUBLIKÁCIÓK

Könyv, forráskiadvány

 • Kelényi Borbálával és Szögi Lászlóval közösen: Magyarországi diákok a Prágai és Krakkói Egyetemeken 1348–1525. I–II. Budapest, 2016–2017. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.)

Cikk, könyvfejezet

 • An Unknown Professor at the Medieval University of Pécs? In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 119-132. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • Egy értelmiségi karrier a kúrián: Csitári Lőrinc nádori jegyző és családja. In: Fons 24 (2017) 3. 323-346.
 • Dunakeszi története a honfoglalástól a középkor végéig. In.: Dunakeszi története I. A kezdetektől 1910-ig. Főszerk.: Kerekes Dóra, Dunakeszi, Dunakeszi város önkormányzata, 2017. 121-153.
 • Párhuzamos életrajzok? Kúriai és kancelláriai jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. In: Aetas 32 (2017) 3. 111-127.
 • A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus: A professzorok szerepe. In: Mészáros Andor, Kovács Eszter (szerk.): Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Esztergom; Budapest: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kuratásokért Alapítvány, 2017, 31-45.
 • Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora? In: Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017) 1–2. 65-77.
 • Books and Their Creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague (Knihy a ich autori zo stredovekého Uhorského kráľovstva na univerzite v Prahe). In: Studia Historica Nitriensia 21 (2017) 1. 17-31.
 • Intellectuals in the Hungarian Royal Chanceries under the Reign of King Sigismund. In: Carmen Andraş, Cornel Sigmirean (szerk.): Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Clamart, 2016. 74-97.
 • Kelényi Borbálával közösen: Tanult orvosok a Magyar Királyságban. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 39-78.
 • A prágai egyetem hallgatói Luxemburgi Zsigmond magyar királyi udvarában. In: Fábián Laura - Gál Judit - Haraszti Szabó Péter - Uhrin Dorottya (Szerk.): Micae Mediaevales V. - Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2016. 69-91.
 • The Effects on the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the Fourteenth Century. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 55 (2015) 1. 107-122.
 • A prágai egyetem 14. századi hallgatói és a királyi udvar kapcsolatrendszere. In: Gál Judit, Kádas István, Rózsa Márton, Tarján Eszter (szerk.): Micae Medievales IV. - Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2015. 77-92.
 • Harmincadbérlők, harmincadispánok, ispánok. A harmincadvám szedése Magyarországon a 14. század első feléig. In: Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter (szerk.): Magister Historiae (Válogatott Tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból) 2014, 72-100.
 • A 14. század eleji megye kereskedelem-irányító feladatai és a honor rendszer. In: Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat 53 (2013) 133-159.

Recenzió

 • Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. In: Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat 66 (2017)
 • Bárány Attila, Pósán László (szerk.): Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris: Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából: Attila Bárány, László Pósán (ed.): Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris: Essays on the occasion of the 600th anniversary of the Council of Constance. In.: Hungarian Historical Review: New Series of Acta Historica Academiae Scientiarium Hungaricae 5 (2016) 392-396.
 • Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. In: Ungarn Jahrbuch: Zeitschrift Fur Interdisziplinare Hungarologie 32 (2016) 388-391.
 • Iulia Caproș: Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town. Solivagus. Kiel, 2013. In: Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 56. 2014. 194-199.

KONFERENCIÁK

Külföldi előadás

 • Books and their creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague. Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Nyitra, 2016. október 5.
 • Changing Roles: Hungarian Learned Jurists until 1437. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 23.
 • Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. (Biografii paralele? Peregrinare și șanse de carieră la notarii de curte în timpul lui Sigismund/Parallel biographies? Peregrination and court notaries' career opportunities in the Sigismundean period) Marosvásárhely, Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. 2016. május 27.
 • The Effects of the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the 14th Century. The First Decades of Prague University. Transforming Intellectual Space in 14th Century Central Europe. Centrum Medievistických Studií, Prague, 2014. november 7.

Hazai előadás

 • Kelényi Borbálával közösen: Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport bemutatása. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, 2018. június 7.
 • Királyi orvosok és királyi könyvtár az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején. Forrásfeltárás külföldön. Debrecen, 2017. november 17.
 • Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora. Magyar Tudomány Ünnepe a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban. 650 éves a magyar felsőoktatás. Pécs, 2017. november 7.
 • Pénz beszél? Magyar diákok közép-európai peregrinációja a középkorban. „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni.” Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, 2017. október 27.
 • An unknown professor at the medieval University of Pécs? University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
 • Egy vallási mozgalom a kéziratok tükrében – A huszita mozgalomra reflektáló írások Magyarországon a 14-15. században. A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15.
 • A husziták Magyarországon? Az előreformáció egy lehetséges iránya a 15. században. Reformáció és peregrináció. Budapest, 2016. október 13.
 • Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei (1405–1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2016. május 19-20.
 • Híres tanárok és kutatók a középkorban. Kutatók éjszakája 2015. Budapest, 2015, szeptember 25.
 • The Place of the University of Prague in the Hungarian academica peregrinatio in the Late Angevin and the Sigismundean Period. Budapest, COST WG 3 – CEU, 2015. június 8-10.
 • A tanult magyar udvari értelmiség és a prágai egyetem (1348-1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2015. május 22.
 • The Learned Jurists under the Reign of the Arpad and Angevin Dynasty in Hungary. Higher education policies and relationships in Central and Eastern Europe. Budapest, MTA-ELTE History of Universities Research Group – MTA Hungarian Subcommission for the History of Universities, 2015. március 12.
 • Az egyetemjárás hatása a középkori magyar nemességre. A prágai egyetem 14. (és 15.) századi Magyarországra gyakorolt hatása (Első eredmények). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2014. június 6.
 • A prágai egyetem magyar hallgatói és a huszitizmus (1398-1420). MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.
 • Kelényi Borbálával közösen: Egyetemet járt középkori magyar értelmiség adatbázis építésének első tapasztalatai: orvosi végzettségre vonatkozó első eredmények. 30. országos ankét. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. Budapest, 2013. november 26-28.
 • Az I. Károly-kori megye vám-, és kereskedelemirányító feladatai. XXXI. OTDK. Debrecen, 2013. április 4.
 • A harmincadszedés rendszere a XIV. század első feléig. II. Mesterszakos középkorász konferencia. ELTE – BTK, Budapest, 2013. március 20.

Könyvbemutatás

 • Iulia Caproș: Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town. Solivagus. Kiel, 2013. (Könyvbemutató). MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.

Konferenciaszervezés

 • „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni.” Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, 2017. október 27.
 • A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15-16.
 • Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, 2015. május 21-22.

KUTATÁSI TÉMÁK

 • Középkori magyar intézménytörténet (gazdasági intézmények, honor rendszer, vámszedés, udvari bíráskodás)
 • Magyar családtörténet, családok közötti kapcsolatrendszerek, személyes karrierpályák az utolsó Árpádok idején, továbbá az Anjou-, és a Zsigmond korban
 • Az oktatás története a középkorban
 • A prágai egyetem középkori története és magyarországi hallgatói
 • A középkori magyar egyetemek kapcsolatai más egyetemekkel
 • A középkori magyar királyok temetkezései