KELÉNYI BORBÁLA

SZEMÉLYES ADATOK

Születési hely, idő: Budapest, 1983. április 7.
E-mail: kelenyi.borbala@gmail.com

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

 • 2016: PhD

MUNKAHELYEK

 • 2016. november 1. – : tudományos munkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 • 2013. július 1. – 2016. október 31.: tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 • 2011. szeptember – 2012. február: kerámia leltározó régésztechnikus, Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum
 • 2006. július – 2008. március, 2010. augusztus – 2011. június: ásatási régésztechnikus, Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • szakszeminárium – ELTE Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék
  • 2015/2016-os tanév tavaszi félév: Életkörülmények, életmód a késő középkori Magyarországon
  • 2015/2016-os tanév őszi félév: Életkörülmények, életmód a késő középkori Magyarországon
  • 2014/2015-ös tanév őszi félév: Életkörülmények, életmód a késő középkori Magyarországon
  • 2013/2014-es tanév tavaszi félév: Életkörülmények, életmód a késő középkori Magyarországon
  • 2013/2014-es tanév őszi félév: Életkörülmények, életmód a késő középkori Magyarországon
  • 2010/2011-es tanév tavaszi félév: Mindennapi élet, anyagi kultúra a késő középkori Magyarországon
  • 2010/2011-es tanév őszi félév: Mindennapi élet, anyagi kultúra a késő középkori Magyarországon
  • 2009/2010-es tanév őszi félév: Mindennapi élet, anyagi kultúra a késő középkori Magyarországon

TANULMÁNYOK

 • 2007 – 2011: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Középkori magyar történelem program
 • 2001 – 2006: ELTE Bölcsészettudományi Kar, régészet - történelem – történelem tanári szak

ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

 • 2017: Az Év Levéltári kiadványa 2017, Levéltári szakmai kiadványok kategória, I. díj (Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 II. kötet. Budapest, 2017.)
 • 2004/2005: Köztársasági Ösztöndíj

PUBLIKÁCIÓK

Könyv, forráskiadvány

 • Haraszti Szabó Péterrel és Szögi Lászlóval közösen: Magyarországi diákok a Prágai és Krakkói Egyetemeken 1348–1525. I–II. Budapest, 2016–2017. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.)

Cikk, könyvfejezet

 • Students from the Medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional Data to Their Studies: Faculties and Graduation. In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 193-213. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • Középkori várúrnők luxus viseleti darabjai végrendeleteik tükrében. In: Várak Kastélyok Templomok: Történelmi és Örökségturisztikai Folyóirat. Évkönyv (2017) 190-195.
 • A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban. Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés. In: Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 134-150.
 • Akademia Krakowska i jej węgierscy studenci. In: Grażyna Lihończak-Nurek (szerk.): Na wspólnej drozde.: Kraków i Budapeszt w sredniowieczu. Krakkó: 2017. 147-151.
 • Krakkótól Wittenbergig. A magyarországi hallgatók a krakkói, bécsi és wittenbergi egyetemeken a 16. században. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 23-50.
 • Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities: Initial Stage of Researches: Sources and Possibilities. In: Carmen Andraş – Cornel Sigmirean (szerk.): Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Clamart: Argonaut, 2016. 39-73.
 • The University of Kraków and its Hungarian Students. In: Judit Benda – Virág Kiss – Grażyna Lihończak-Nurek – Károly Magyar (szerk.): Common path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2016. 137-142.
 • Haraszti Szabó Péterrel közösen: Tanult orvosok a Magyar Királyságban. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 39-78.
 • A krakkói egyetem és magyar hallgatói. In: Benda Judit – Kiss Virág – Grażyna Lihończak-Nurek – Magyar Károly (szerk.): Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2016. 137-142.
 • Hungarian Aristocratic Women’s Last Wills from the Late Middle Ages (1440-1526). Additional Data to Their Piety and Social Relationships. In: Bárány Attila – Orosz István – Papp Klára – Vinkler Bálint (szerk.): Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2014. (Speculum Historiae Debreceniense, 18.) 133-154.
 • Magyar kifejezések a késő középkori női nemesi végrendeletekben. In: Gál Judit – Péterfi Bence – Vadas András – Kranzieritz Károly (szerk.): Micae Mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. III. Budapest: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2013. 181-217.
 • Horváth M. Attilával közösen: Beszámoló Csepel, északi szigetcsúcson előkerült késő népvándorlás-, kora Árpád-kori településrészlet feltárásáról. In: Révész László – Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport – Martin Opitz Kiadó, 2013. 337-356.
 • Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorban. In: Péterfi Bence – Vadas András – Mikó Gábor – Jakab Péter (szerk.): Micae Mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. II. Budapest: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2012. 159-175.
 • Kanizsai Dorottya végrendelete és a bajcsi pálosoknak tett adományai. In: Fons 19 (2012) 4. 495-529.
 • Kanizsai Dorottya végrendelete és társadalmi kapcsolatai. In: Mikó Gábor – Péterfi Bence – Vadas András (szerk.): Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 451-458.
 • Dorottya Kanizsai’s Last Will and Her Donations to the Church. In: Toader Nicoară (szerk.): Anuarul Şcolii Doctorale. „Istorie. Civilizaţie. Cultură.” V. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, 2011. 59-76.
 • Az öltöztetős Madonna. Két késő középkori forrás alapján, kitekintéssel a néprajzi párhuzamokra. In: Kádár Zsófia – Mikó Gábor – Pétefi Bence – Vadas András (szerk.): Micae Mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. I. Budapest: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2011. 45-61.
 • Buza János publikációinak jegyzéke. In: Bessenyei József – Draskóczy István (szerk.): Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Miskolc: Mirio Kulturális Bt., 2009. 381-394.

Szerkesztés

Recenzió

 • A Perényi család levéltára. 1222-1526. Közzéteszi: Tringli István. In: Turul 80 (2009) 2. 61-62.

KONFERENCIÁK

Külföldi előadás

 • Egy eperjesi polgár karrierje a reformáció korai időszakában: Mathias Künisch. Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe. Eperjes, 2017. december 4-7.
 • The Profit of Learning. Students from the Medieval Hungarian Kingdom and Their Later Career. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 24.
 • Magyar diákok a középkori itáliai egyetemeken. A kutatás kezdetén: források és lehetőségek (Studenți din Regatul Maghiar medieval a universități din Italia. La început de cercetare: surse și posibilități/Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities. At the Beginning of the Research: Sources and Possibilities) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.
 • Hungarian Academica Peregrinatio in the Middle Ages. Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Krakkó, 2015. november 19-20.
 • Hungarian Students in Cracow during the Middle Ages. 650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich. Krakkó, 2014. november 12-14.
 • Dorottya Kanizsai’s Last Will and Her Donations to the Church. „Istorie. Civilizaţie. Cultură.” Kolozsvár, Universitatea Babes-Bolyai, 2011. május 20.

Hazai előadás

 • Haraszti Szabó Péterrel közösen: Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport bemutatása. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, 2018. június 7.
 • Településhálózat az egyetemjárók és a fokozatszerzők tükrében. „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni.” Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, 2017. október 27.
 • Students from the medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional data to their studies: Faculties and graduation. University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
 • Krakkói diákok könyvtára. A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 16.
 • Krakkótól Wittenbergig a 16. század derekáig. Reformáció és peregrináció. Budapest, 2016. október 13.
 • Középkori várúrnők luxustárgyai végrendeleteik tükrében. Luxus és reprezentáció a középkori várakban. A Castrum Bene Egyesület XXII. vándorgyűlése. Tata, Kuny Domokos Múzeum, 2016. május 6-8.
 • Magyar diákok mindennapjai a középkori egyetemeken. Kutatók éjszakája 2015. Budapest, 2015, szeptember 25.
 • Connections Between Medieval Universities According to the Hungarian Peregrinatio Academica. Social Networks and Transfers of Religious Knowledge Across Borders. Budapest, COST WG 3 – CEU, 2015. június 8-10.
 • Hungarian Students’ Everyday Life az the University of Cracow during the Middle Ages. Higher Education Policies and Relationships in Central and Eastern Europe. Budapest, MTA-ELTE History of Universities Research Group – MTA Hungarian Subcommission for the History of Universities, 2015. március 12.
 • Hungarian Aristocratic Women’s Last Wills from the Late Midle Ages. Cultural Heritage and the Inovation of Humanities in the 21st century Sesion: „Learning, Intelect and Social Roles: the Changing Character of Aristocracy” Debrecen, DE BTK, 2014. október 7-8.
 • Adalékok a Várdai család középkori történetéhez. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2014. évi vándorgyűlése. Szekszárd, 2014. június 30. – július 2.
 • A krakkói egyetemjárás tanulságai a középkorban. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.
 • Haraszti Szabó Péterrel közösen: Egyetemet járt középkori magyar értelmiség adatbázis építésének első tapasztalatai: orvosi végzettségre vonatkozó első eredmények. 30. országos ankét. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. Budapest, 2013. november 26-28.
 • Magyar kifejezések a késő középkori női nemesi végrendeletekben. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2013. május 30-31.
 • Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorban. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2012. május 17-18.
 • Öltöztetős Mária – Két írott forrás a késő középkorból. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2011. június 3.
 • Könyvtártudományi és könyvtárügyi vonatkozások Pázmány Péter életművével kapcsolatban (kerekasztal-beszélgetés). Pázmány Péter – Kultúra – Könyvtárügy. Budapest, ELTE BTK, 2010. november 17.
 • Kanizsai Dorottya és az egyházi adományok. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2010. május 27.

Konferenciaszervezés

 • „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni.” Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, 2017. október 27.
 • Reformáció és peregrináció. Budapest, 2016. október 13-14.
 • Mathias Rex (1458-1490) - Magyarország a reneszánsz hajnalán. Budapest, 2008. május 20-25.

EGYÉB

 • Történelem arcai: Kanizsai Dorottya

  KUTATÁSI TÉMÁK

  • Írott források, végrendelet, hagyatéki lista, adományok
  • Genealógia, nemesi családok kapcsolatrendszere, birtokaik, kapcsolataik, tanulmányaik, utazásaik földrajzi kontextusba való elhelyezése
  • Egyháztörténet
  • Nőtörténet, gender studies
  • Középkori értelmiség története, egyetemtörténet
  • Középkori mindennapi élet
 •