DR. SZÖGI LÁSZLÓ

SZEMÉLYES ADATOK

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

 • 2014: egyetemi habilitáció
 • 1995: a történelemtudomány kandidátusa
 • 1979: egyetemi doktor

MUNKAHELYEK

 • 2013. júl. - : projektvezető, MTA-ELTE, Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 • 1995 – 2013: főigazgató, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • 1990 – 1994: miniszteri tanácsos, Művelődési és Közoktatási Minisztérium
 • 1984 – 2013: levéltár igazgató, ELTE Egyetemi Levéltár
 • 1976- : egyetemi docens (jelenleg), ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék
 • 1972 – 1976: levéltáros, Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára

TANULMÁNYOK

 • 1967 – 1972: ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem-orosz, majd történelem-levéltár szak

ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

 • 2017: Az Év Levéltári kiadványa 2017, Levéltári szakmai kiadványok kategória, I. díj (Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 II. kötet. Budapest, 2017.)
 • 2016: Doctor Honoris Causa, Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely
 • 2014: címzetes egyetemi tanár
 • 2014: Kosáry Domokos díj
 • 2013: ELTE Emlékérme
 • 2008: Pro Universitate arany fokozat
 • 2008: Széchényi Ferenc díj
 • 2006: Kormos László díj
 • 2005: Pro Archivo Universitatis
 • 2003: Pauler Gyula díj
 • 2003: Bolyai díj
 • 1997: 1000 éves a magyar iskola emlékérem
 • 1997: Széchenyi professzori ösztöndíj
 • 1989: Kiváló FEB vezető
 • 1983: Kiváló munkáért miniszteri

PUBLIKÁCIÓK (2000 - )

Könyv, forráskiadvány

 • Magyarországi diákok francia, belga, román és szerb egyetemeken 1526-1919. Étudiants de la Hongrie sur les universités françaises, belges, roumaines, serbes et russes 1526-1919. (Varga Júliával) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 24. Budapest, 2018. 172 p.
 • Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školach do roku 1918 (Miroslav Kamenický-vel) Post Scriptum. Bratislava, 2017. 470 p.
 • Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 II. kötet. Students from Hungary at the Universities of Prague and Krakow. Volume II. (Haraszti Szabó Péterrel és Kelényi Borbálával) = Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2. Budapest, 2017. 591 p.
 • .A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852. = Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat. 12. Pécs - Budapest, 2016. 354 p.
 • Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919. (Hegyi Ádámmal) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 23. Budapest, 2016. 260 p.
 • Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 I. kötet. Students from Hungary at the Universities of Prague and Krakow. Volume I. (Haraszti Szabó Péterrel és Kelényi Borbálával) = Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2. Budapest, 2016. 152 p.
 • Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867-1890. Ungarländische Studenten an wiener Universitäten und Hochschulen 1867-1890. (Patyi Gáborral, Simon Zsolttal, Szabó Miklóssal és Varga Júliával) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 22. Budapest, 2015. 852 p.
 • Sáros megyei peregrináció 1387-1918. = Univerzita v kontexte zmien (Ed: Peter Kónya) Prešov, 2014. 305-340. p.
 • Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 1-2. (Szabó Miklóssal és Simon Zsolttal) Marosvásárhely, 2014. (Mentor Kiadó) 523 + 593 p.
 • Die Entwicklung der archivarischen Ausbildung an der Budapester Universität zwischen 1949 und 2009. = Archivní Časopis. Supplementum ročníku 64. Rok (Praha) 2014. 21-25. p.
 • Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 1-2. (Szabó Miklóssal és Simon Zsolttal) Marosvásárhely, 2014. (Mentor Kiadó) 523 + 593 p.
 • Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Ungarländische Studenten an kleineren Universitäten und Akademien des Habsburgen Reiches 1789-1919. (Mészáros Andorral és Varga Júliával) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 21. Budapest, 2014. 590 p.
 • Szenci diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig = Szenc. Egy város évszázadai (Összeállította: Strešňák Gábor) Senec 2013. 139-145. p.
 • Закарпатські студенти в европеЙських університетах 1407-1919 Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919. киЇв – БудапеШт 2013. 204 p.
 • Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken Закарпатські студенти в закордонних університетах 1407-1919. = Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 10. УЖГОРОД-Budapest 2013. 224 p.
 • Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1789-1848 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20. Budapest, 2013. 584 p.
 • Budai, pesti, óbudai és budapesti diákok egyetemjárása II. 1256-1525 és 1867-1919. = Budapest történetének forrásai. Közreadja: Budapest Főváros Levéltára. Budapest 2012. 437 p.
 • Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387-1918. Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918. (Kónya Péterrel) = Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9. Budapest 2012. 410 p.
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. University Library of Eötvös Loránd University. (Knapp Évával) Budapest 2012. 224 p.
 • Studenţi români din Transilvania la universităţile din Europa în secolele XVI-XX. Edizura Universităţii „Petru Maior”. Târgu- Mureş 2011. 281 p.
 • A Szegedi Tudományegyetem és elődei története. I. rész. A Báthory-Egyetemtől a Kolozsvári Tudományegyetemig 1581-1872. (Varga Júliával) Szeged 2011. 385 p.
 • Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 17. Budapest 2011. 486 p. + 8 t.
 • Vajdasági diákok az európai egyetemeken 1338-1919. СТУДЕНТИ СА ДАНАШЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЕВРОПСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА 1338–1919. Újvidék, Нови Сад 2010. 442 p.
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. The Illustrated History of the Eötvös Loránd University (ELTE) = Budapest 2010. 281 p.
 • Dokumentumok a Keleti Kereskedelmi Akadémia történetéből 1892-1919 (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai 12. Budapest 2007. 170 p.
 • Budai, pesti, és óbudai diákok külföldi egyetemjárása I. 1526-1867. = Budapest történetének forrásai. Közreadja Budapest Főváros Levéltára Budapest 2004. 153 p.
 • Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon (1526-1788) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9. Budapest 2003. 255 p. + 16 t.
 • Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1849-1867 (Kiss József Mihállyal) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7. Budapest 2003. 502 p.
 • Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5. Budapest 2001. 861 p. + 8 t.
 • Centuries of Hungarian Higher Education (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Budapest 2001. 187 p.
 • Az évszázados universitas = Magyar Felsőoktatás könyvek 19. Budapest 2001. 238 p.
 • Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789-1919. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3. Budapest 2000. 209 p.
 • A magyar felsőoktatás évszázadai (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Budapest 2000. 187 p.

Cikk, könyvfejezet

 • A Magyar Értelmiségi Adattár (Repertorium Academicum Hungariae) elkészítése = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 8 (2017) 3. 149-172. p.
 • Die Ergebnisse und Aufgaben des Schreibens über die ungarische Universitätsgeschichte = University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. (Szerk. Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka) Pécs, 2017. 33-46. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • A protestáns peregrináció fő irányai Európában a 16-18. században. =  A reformáció kincsei II. A Magyarországi Református Egyház. (Szerk. Kollega Tarsoly István- Kovács Eleonóra) Tarsoly Kiadó, Budapest, 2017. 54-61. p.
 • Peregrináció és reformáció. Milyen külföldi egyetemekre jártak tanulni a 16-18. századi magyar diákok? = Rubicon 2017. 12. sz. 10-17. p.
 • A magyarországi egyetemtörténet-írás eredményei és feladatai = Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 166-184. p.
 • On University Historiography in Hungary: An Overview of the Past 25 Years = CIAN – Revista de Historia de las Universidades 20 (2017) 1. 221-250. p.
 • A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 71-78. p.
 • Előszó = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 5-6. p.
 • A Mezőberényi, majd Szarvasi Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói (1802-1850) = EÁrchivum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. (Ed: Héjja Julianna Erika) Gyula, 2017. 329-342. p
 • Die Veränderungen des ausländischen Universitätsbesuches ungarländischer Studenten in der Zeit der Thun’schen Reformen 1849-1860 = Die Thun-Hohenstein’schen Universitätsreformen 1849-1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkungen. (Hg. Christof Aigner – Brigitte Mazohl) Böhlau Verlag. Wien-Köln-Weimar 2017. 240-257. p.
 • Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách od stredoveku do roku 1918 = Verbum Historiae 2017 1. sz. 7-24. p.
 • Az ismeretlen magyar felsőoktatás A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1850. = Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. (Szerk: Korompay Klára - Stemler Ágnes - Terbe Erika - C. Vladár Zsuzsa). A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 239.sz. Budapest, 2014. (2017.) 80-90. p.
 • Universitätsarchivwesen und die Geschichte des Archivverbandes der ungarischen Hochschulbildung – Унiверситетсъка Архiвна наука та iсторія ярхівних фондів угорсъких вишів = Архів Історія Сучаснітъ. Одеса (Odessa) 2016. 328-331. p.
 • Ungarländische Studenten an europäische Universitäten (1801-1918). = The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). (Ed: Iskra Iveljić) Zagreb, 2015. 237-258. p.
 • Somogy vármegye peregrinusai 1265-1918 = Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. (Szerk: Mayer László – Tilcsik György) A Magyar Levéltárosok Egyesületének kiadványai 14. Budapest, 2015. 21-31. p.
 • A Sáros megyei peregrináció 1387-1918. = Univerzita v kontexte zmien (Ed: Peter Kónya) Prešov 2014. 305-340. p.
 • Id. Szinnyei József (1830-1913) az Egyetemi Könyvtár élén. = Szinnyei és követői (Szerk: Szőnyi Éva) Nemzeti Téka sorozat. Budapest, 2014. 55-62. p.
 • A 19. századi egyetemjárás kutatásának új eredményei. = Historia Critica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. (Szerk: Manhercz Orsolya) Budapest, 2014. 187-197. p.
 • A külföldi egyetemjárás tömegessé válása a 19. század második felében. = Pedagógia Oktatás Könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. (Szerk: Csóka-Jaksa Helga – Schmelzer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor) Pécs 2014. 109-123. p.
 • A Tiszántúl északi részéről származó diákok egyetemjárása külföldön 1292-1918. = Gerundium. 2014. 1-2. sz. 45-69. p.
 • Hanyatlás és átalakulás. A magyarországi peregrináció Mohácstól a 16. század végéig. = Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. (Szerk: Kádár Zsófia – Lakatos Bálint – Zarnóczki Áron) Budapest 2013 (2014). 501-520. p.
 • Die Entwicklung der archivarischen Ausbildung an der Budapester Universität zwischen 1949 und 2009. = Archivní Časopis. Supplementum ročníku 64. Rok 2014. 21-25. p.
 • Szenci diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig = Szenc. Egy város évszázadai (Összeállította: Strešňák Gábor) Senec 2013. 139-145. p. (szlovák nyelven is)
 • „Aki kétszer is kultuszminiszter lett.” Eötvös József felsőoktatási politikája 1848-ban és 1867 után. = A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára (Szerk: Gángó Gábor) ELTE Eötvös József Collegium Budapest 2013. 359-368. p.
 • Eszterházy Károly helye a magyar felsőoktatás történetében = A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. 1. In Agriam adveni. (Szerk: Monok István) Líceum Kiadó Eger 2013. 23-33. p.
 • Bécs egyeduralma. A külföldi egyetemjárás a 19. század első felében. = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XVI. (Szerk: Szögi László) Budapest 2013. 11-51. p.
 • Wittenbergtől Franekerig. A magyarországi peregrináció főbb vonásai a 17. században = „Taníts minket úgy számlálni napjainkat…” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére (Szerk: ifj. Bertényi Iván-Géra Eleonóra-Richly Gábor) Budapest 2012. 483-494. p.
 • Zusammensetzung der Studenten an der Tyrnauer Universität (1635-1777) = Die Tyrnauer Universität im Licht der Geschichte (Alžbeta Hološová und Kollektiv) Krakow-Trnava 2012. 236-244. p.
 • A nagy változások időszaka. A külföldi magyar egyetemjárás átrendeződése a 20. század első két évtizedében = A történetíró elhivatottsága. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára (Szerk: Pál-Antal Sándor-Cornel Sigmirean-Simon Zsolt) Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2012. 363-374. p.
 • Studentenmigration aus Ungarn 1100-1918 = Mehrsprachigkeit in Zentraleuropa (Hrsg: András F. Balogh und Christoph Leitgeb) Praesens Verlag. Wien 2012. 67-80. p.
 • Az Óbudai Egyetem és a középkori magyar egyetemjárás = Államalapítástól egyetemalapításig (Szerk: Gáti József) Budapest 2012. 207-210. p.
 • Szabadkai diákok az európai egyetemeken 1416-1918 = Bácsország. Vajdasági honismereti szemle 2012. 1. sz. 109-112. p.
 • Sopron városi és megyei diákok egyetemjárása Európában 1381-1919 = Soproni Szemle 2011. 4. sz. 339-360. p.
 • Hóman Bálint az Egyetemi Könyvtárban = Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. (Szerk: Ujváry Gábor) Budapest 2011. 77-81. p.
 • A 18. századi magyar peregrináció összefoglaló adatai = Cito pede labitur aetas. Tanulmányok Kapronczay Károly 70. születésnapjára. (Szerk: Magyar László András-Kapronczay Katalin) Budapest 2011. 229-240. p.
 • Hacтaнak и јачање црквене организације у Мађарској = ПРИРУЧНИК. За сређивање старије архивске брађе. Novi Sad – Pancsevo 2011. 77-92. p.
 • Egy történész, könyvtáros, levéltáros tisztelgése Klinghammer István 70. születésnapján = Meridiánok. Klinghammer István 70. születésnapjára. Studia Cartologica 14. 2011. 203-207. p.
 • Köszöntés Zentára = Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére (Szerk: Á.Varga László és Katona Csaba) Budapest 2011. 115-119. p.
 • A Pesti Egyetem a 18-19. század fordulóján. Az egyetem Pestre költöztetése és új szervezete.(Hajdú Lajossal) = Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale (Coord: Cornel Sigmirean, Corina Teodor) Tîrgu-Mureş 2011. 87-110.p.
 • Az egyetem nélküli ország egyetemistái Mohács előtt. A középkori Magyarország peregrinusai = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XIV-XV. (Szerk: Szögi László) Budapest 2011. 15-40. p.
 • Pázmány az egyetemalapító = Állam – Egyház és az egyetemalapító Pázmány (Szerk: Király Miklós és Rácz Lajos) Budapest 2010. 131-136. p.
 • Neueste Forschungsergebnisse über die Studentenmigration aus Ungarn 1117-1918 = Österreichisch-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens. Osztrák-magyar felsőoktatási kapcsolatok. (Szerk: K.Lengyel Zsolt-Nagy József Zsigmond-Ujváry Gábor) Székesfehérvár-Budapest 2010. 33-47. p.
 • Half Century of the University Archive of the Loránd Eötvös University. Ein halbes Jahrhundert des Universitätarchivs der ELTE. Der Weg von der Gründung bis zum Jubileum. = Archival informatics in the european University Archives. Informatik und EDV- ihre Anwendung in europäischen Universitätsarchiven (Ed: Júlia Varga) Budapest 2010. 7-22. p.
 • Békés megyei hallgatók az európai egyetemeken 1918 előtt = Bárka XVIII. 2010. 6. sz. 84-88. p.
 • A középkori Óbudai Egyetem = Gáti József – Horváth Sándor – Szögi László: Óbudai Egyetem. Budapest 2010. 8-13. p., ugyanez angolul: Medieval Óbuda University = Józef Gáti – Sándor Horváth – László Szögi: Óbuda University Budapest 2011. 8-13. p.
 • A Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár forrásértéke Erdély története szempontjából. – Valoarea de izvor istoric cu privire la istoria Transilvaniei a Arhivei Arhiepiscopale si a Capitlului de Alba Iulia. = Egyházi Gyűjtemények szolgálatában. In slujba colectiilor ecleziastice. (Szerk: Bernád Rita) Kolozsvár 2010. 85-90. és 240-245. p.
 • Az Egyetemi Könyvtár 16-18. századi gyűjteményének feltárása = Erdély reneszánsza. (Szerk: Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor) Kolozsvár 2009. II. kötet. 328-332. p.
 • Premeny systému archívov v poslednych dvoch desatrociach = Archívy v krízovych situáciách. Spolocnost’ slovenskych archivarov. (Zostavil: Júlia Ragacová, Monika Péková) Martin 2009. 45-47. p.
 • Magyarok a császári-királyi tisztképzés rendszerében, magyar felsőoktatás a XIX. század elején = Társadalom és honvédelem XIII.évf. 2. sz. 2009. 17-24. p.
 • Magyarországi és erdélyi egyetemjárás Németországban a török hódoltság időszakában (1526-1699) = Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. (Szerk: Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor). Budapest, 2009. 339-349. p.
 • A Műegyetem = Képmás 2009. október hó. 54-55. p.
 • Egyetem a cívisvárosban = Képmás 2009. szeptember hó. 58-59. p.
 • Egyetem a Mecsek alján. = Képmás 2009. augusztus hó. 60-61. p.
 • Kolozsvártól Szegedig. = Képmás 2009. július hó. 54-55. p.
 • „Hogyan segíthetnénk a nemzet tekintélyén” A legrégebbi magyar egyetem. = Képmás 2009. június hó. 42-44. p.
 • Mióta van egyetemünk? A magyar egyetemek identitásproblémái. = Szeged. A város folyóirata. 21. évf. 5. sz. 2009. május. 10-13. p., bővített és jegyzetekkel kiegészített változata: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXI. Szeged 2010. 85-98. p.
 • Der Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft Ungarns 1848-1918 = Mensch Wissenschaft Magie. Mitteilungen 26. Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte Wien 2008. 93-105. p.
 • Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken (1526-1919) = Archivum Sala IV. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának évkönyve (Szerk: Gaucsík István és Novák Veronika) Vágsellye-Sal’a 2008. 91-101. p. Ugyanez szlovák nyelven az évkönyv szlovák nyelvű változatában.
 • Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Bibliothek und Wissenschaft (Hrsg: Michael Knoche, Monika Linder, Elmar Mittler, Wolfgang Schmitz und Hellmut Vogeler) Wiesbaden 2008. 93-102. p.
 • Egyetemi levéltárak Európában = Levéltári Szemle 2008. 2. sz. 4-12. p.
 • Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken 1365-1919 = Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVIII. (Szerk: Kujbusné Mecsei Éva) Nyíregyháza 2008. 147-156. p.
 • A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata = Valóság 2008. 4. sz. 81-91. p.
 • Die erste mittelalterlichen Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat-Budapest = Gli Statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche. A cura di Andrea Romano. Bologna 2007. 333-340. p.
 • A peregrináció-kutatás eredményei a magyarországi történetírásban = Acta Papensia VII. évfolyam, 2007. 1-2. sz. 143-154. p.
 • Jezsuita egyetemalapítási kisérletek a 16-17. századi Magyarországon és Kassa részvétele a magyar egyetemjárásban = 350. vyročie Košickej Univerzity (Ed: Cyrill Hišem, Štefan Eliaš, Dáša Fedorková) Košice 2007. 58-65. p.
 • Die Universitäten in Ungarn. Gründungswellen vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert = Universitäten im östlichen Mitteleuropa. Zwischen Kirche, Staat und Nation – Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen. (Hrsg: Peter Wörster) München 2008. 235-267. p.
 • Ungarische Studenten an Universitäten im Ausland. Eine Übersicht der letzten neun Jahrhunderte = DU Absolventen Nachrichten. Német-diplomások Egyesülete információs kiadványa. 14. évf. 3. sz. 2007. október. 6-12. p.
 • Results of the Study of Hungarian Academic Migration and its Impact on Historiography = Intellectualii si societatea moderna. Repere central-europene. Coordonat: Cornel Sigmirean. Târgu Mures 2007. 80-84. p.
 • Vysledky vyskumu peregrinácie v mad’arskej historiografii = Archivum Sala III. Archívna ročenka. Zostavovatelia: Stefan Gaučik, Veronika Novakova. Sal’a 2007. 177-184. p.
 • Die Universitätsarchive = Die ungarischen Archive. Hrsg. Vom Verein Ungarischer Archivare. Budapest 2007. 134-139. p.
 • A Gyulafehérvári Érsekség Levéltárának rendezése = Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Szerk: Bilkei Irén. Budapest 2007. 267-276. p.
 • Ungarländische Studenten in Greifswald = Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums. (Dirk Alvermann, Nils Jörn, Jens E. Olesen, Hg.) = Nordische Geschichte Band 5. Lit Verlag. Berlin 2007. 385-396. p.
 • University Archives – The National Archives of Hungary. Ed. József Bana. The Association of the Hungarian Archivists. Budapest 2006. 134-139. p.
 • A Pesti Egyetem Történelmi Szemináriuma = Studia Dedicata Seminariis Universitatis (Tanulmányok az egyetemi szemináriumokról). ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2006. 132-139. p.
 • Magyarországi katolikus teológusok tanulmányai külföldön 1526-1918 = Memoriae Tradere, Tanulmányok Török József hatvanadik születésnapjára; Budapest, Mikes Kiadó, 2006. 341-346. p.
 • Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an den deutschen Universitäten 1789-1919 = Peregrinatio Hungarica – Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis 20. Jahrhundert. – Hrsg: Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling. – Franz Steiner Verlag Stuttgart 2006. 387-408. p.
 • Haupttendenzen und wirkungen der ungarischen Peregrination nach Deutschland = Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarische Beispiel. Hrsg: Holger Fischer. Oldenbourg Verlag München 2005. 29-74. p.
 • Marót Miklós (1928-2006) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2006. 3. sz. 48. p.
 • Az egyetemjárás jelentősége a magyar egyházi és világi értelmiség képzésében a középkortól a 19. századig = Találkozások – Várszegi Asztrik főapát 60. születésnapjára, Pannonhalma, 2006. 207-220. p.
 • Lorando Etvešo universiteto (ELTE) bibliotekos tinklas = Vilnaus Universiteto Bibliotekos, Vilnius, 2005. 60-70. p.
 • Elnöki beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2000- 2004. közötti működéséről = Levéltári Szemle 2004. 4. sz. (2005) 44-48. p.
 • Emlékezés Cicutti Lajosra = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum – 2004. 3-4. sz.(2005) 219-221. p.
 • A külföldi magyar egyetemjárás a kezdetektől a kiegyezésig = Educatio 2005.2.sz. 244-266. p.
 • Universzitetska arhivisztika ta istorija arhivnih fondiv ugrorszkih vüscsih skil = Arhivoznasztvo arheografija dzsereloznavsztvo (Vipuszk 7), Kiev, 2005. 35-39. p.
 • Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2000-2004. évi tevékenységéről – Levéltári Szemle 2004. 4. sz. 34-44. p.
 • Akadémiák a Balti – tenger mentén Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiai gimnáziumokban (1526 – 1789) = Monumenta Historica Budapestinensia XIV. Változatok a történelemre – Tanulmányok Székely György tiszteletére (BTM – ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyeteme Történeti Tanszék) Budapest, 2004. 309-322. p.
 • Arhivi v informácionnom szuszpilsztvi. Sztvorenyjá isztoricsnih baz danih dljá szprosenyjá arhivnih doszlidzseny - A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. Sztudii z arhivnoj szpravi ta dokumentoznavsztva. Tom 10. Kijev 2003. (2004) 185-187. p.
 • Az egyetemi levéltárak – Magyarországi levéltárak Szerk: Bana József. Magyar Levéltárosok Egyesülete Bp. 2004. 130-135.p.
 • A levéltáros szakma kialakulása és fejlődése Magyarországon a XVIII. századtól a XX. század elejéig. 9-15. p. – Magyar levéltáros életpályák a XIX-XX. Században. Szerkesztette: Sipos András –Budapest Főváros Levéltára Bp. 2004. 9-14. p.
 • Külföldi egyetemi modellek és külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század első negyedéig. Recepció és kreativitás - Teremtő befogadás (Összefüggések, tanulságok) Szerkesztette: Palló Gábor Bp. 2004. Áron kiadó 129-197. p.
 • Magyarok a császárvárosban. Hazai diákok Bécsben az abszolutizmus korában (1849-1867) = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XI. Budapest, 2003. 95-133. p.
 • A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése – A jogászképzés Budára települése 225. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos emlékülésen elhangzott előadások – A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Szerk: Takács Péter. ELTE ÁJTK Budapest, 2003. 3-6. p.
 • A hungarika kutatás és a levéltárak – 2003. május 14. A Balassi Bálint Intézetben elhangzott előadás = MLE két konferenciája Budapest, 2003. 205-208. p.
 • Az ELTE Egyetemi Könyvtár régi és új külön-gyűjteményei – Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből (2002. évi ankét) MTESZ, 2003. 31-32 p.
 • A magyar levéltárak nemzetközi regionális együttműködése = Levéltári Szemle 2002. 3. sz. 48-55. p.
 • Auswirkungen der deutsch-ungarischen Universitätsbeziehungen im 19. Jahrhundert = Scriptum Nr. 50 – Reports from The Research Archives at Umeå Univesity; Sweden, Umeå 2002. 32-34. p.
 • Zur Rolle der Wiener Universität im ungarischen Hochschulwesen von der Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Mensch –Wissenschaft-Magie. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftschgesichte 20/2000. (Hrsg: Helmuth Grössing, Alois Kernbauer, Kurt Mühlberger, Karl Kadletz) Wien 2001. 203-208. p.
 • Magyar-német kapcsolatok a műszaki felsőoktatás területén 1945-1989 = A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára (Szerk: Seifert Tibor) Budapest 2001. 211-230. p.
 • Humboldt-Rezeption in Ungarn. Das System des ungarischen Hochschulenunterrichts in der zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts = Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert. (Hrsg: Rainer Christoph Schwinges) Basel 2001. 163-178. p.
 • Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterület egyetemein és főiskoláin (1789-1919) = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei X. Bp. 2011. 107-118. p., Rövidebben: 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Szerk: Püspöki Nagy Péter) Budapest 2001. 160 – 168. p.
 • Egyetemek és egyetemjárás, a magyar művelődés mérföldkövei = A magyar államiság ezer éve (Szerk: Gergely Jenő és Izsák Lajos) ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2001. 445-464. p.
 • Higher Education in Hungary in the year of the millennium (Ed: Tarrósy István) Bp. 2000. (2001). (A történeti részek írása, ill. kiegészítése) 284.p.
 • A katolikus egyház és a felsőoktatás kapcsolata a magyar történelemben = Örökség és küldetés 1950-2000 (Szerk. Janka György) Nyíregyháza 2001. 59-66. p.
 • Versuche jesuitischer Universitätsgründungen = Die ungarische Universitätsbildung und Europa. (Hg: Márta Font und László Szögi) Pécs 2001. 163-172. p.
 • A felsőoktatás az államszocializmus szigorú központi irányításának időszakában = Magyar Felsőoktatás 2001. 5-6. sz. 57-58. p.
 • A magyarok bécsi egyetemjárása a kezdetektől 1918-ig = Császár és király – Történelmi utazás Ausztria és Magyarország Kiállítási katalógus Wien-Budapest 2001. 101-104. p.
 • A magyar felsőoktatás évszázadai a kezdetektől 1948-ig = INFO – Társadalomtudomány 49. sz. (2000. okt.) 25-42. p.
 • A magyar levéltárügy múltja = Levéltári Szemle 2000. 3. sz. 42-45. p.
 • Die Entwicklung der Universitätsarchive in Ungarn = Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive (Hrsg: László Szögi) Bp. 2000. 9-17. p.
 • A nagy reformok előkészítése és megvalósítása = Magyar Felsőoktatás 2000. 7. sz. 42-44. p.
 • Jezsuita akadémiák és az első állandó magyar egyetem = Magyar Felsőoktatás 2000. 3. sz. 42-44. p.
 • Egyetemjárás egyetemek nélkül = Magyar Felsőoktatás 2000. 1-2. sz. 44-46. p.
 • A párizsi egyetem és Magyarország = Vigilia 2000. 2. sz. 96-104. p.

Szerkesztés

 • Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. Budapest 2013. 312 p.
 • Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV-XV. Budapest 2011. 398 p. + 8 t.
 • Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada 1874-1980. Budapest 2008. 265 p.
 • Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei. Budapest 2008. 312 p.
 • Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Budapest 2007. 333 p.
 • Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XII. Budapest, 2005. 369 p.
 • Egyetemi könyvtárak Magyarországon. Kiadja az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Bp. 2003. 171 p., Angolul: University Libraries in Hungary. Ed: The Board of University Library Directors Budapest 2003. 175 p.
 • Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XI. Budapest 2003. 316 p.
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Budapest 2003. (433 p. + mutatók)
 • Bognár Krisztina - Kiss József Mihály -Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói Budapest 2002. 418 p.
 • Die ungarische Universitätsbildung und Europa (Font Mártával) Pécs 2001. 235 p.
 • Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei X. Budapest 2001. 367 p.
 • Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive. Budapest 2000. 220 p.

Levéltári segédletek

 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Levéltári kalauz. (Varga Júliával) Budapest 2008. 71 p.
 • A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára 1429-2000. Repertórium = Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 1. Gyulafehérvár-Budapest. 2006. 350 p.
 • A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1891-1978. Budapest. 1988. 190 p. + 20 t. Új, bővített kiadása: A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára 1891-2004. Repertórium. (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai 9. Budapest. 2004. 278 p. + 14 t.
 • A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára; Repertórium 1770-1970. Budapest. 1982. 205 p. + 16 t. Új, bővített kiadása: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1999. Repertórium (Molnár Lászlóval) = A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai 2. Budapest. 2002. 191 p.

Recenzió

 • Pécsi Egyetemtörténeti Kiadványok. = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 2016- 7. sz. 1-2. 245-250. p.
 • A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története II. (Szerk: Papp Klára) Debrecen, 2015. = Debreceni Szemle, 2015. 3. sz.
 • A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története I. (Szerk: Papp Klára) Debrecen, 2014. = Debreceni Szemle, 2014. 3. sz. 277-280. p.
 • A Debreceni Egyetem története 1912-2012. (Szerk: Orosz István – ifj. Barta János) = Századok, 2012. 6. sz. 1510-1513. p.
 • Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században = Magyar Felsőoktatás 2000. 1-2. sz. 63. p.

Lektorálás

 • Bernád Rita – Barabás Kisanna: Plébániai levéltárak II. A Marosvásárhelyi és a Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma. Budapest-Gyulafehérvár 2015. 336 p.
 • Mikonya György: Az európai egyetemek története (1230-1700). Budapest 2014. 479 p. (Németh Andrással)
 • Sárközi Gabriella: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1789-1919. Budapest 2013. 200 p.
 • Könyvek: 29 kötet (11 társszerzővel), 10 levéltári segédlet (repertórium)
 • 195 cikk és könyvfejezet (ebből 116 referált folyóiratban, vagy tanulmánykötetben), ebből 48 könyv, cikk és könyvfejezet külföldi folyóiratban vagy tanulmánykötetben.
  (11 Romániában, 9 Németországban, 8 Szlovákiában, 7 Ausztriában és 3-3 Szerbiában és Ukrajnában, 2 Csehországban, 1-1 Hollandiában, Svájcban, Svédországban, Litvániában és Olaszországban)

KONFERENCIÁK (2000 - )

Külföldi előadás

 • A protestáns peregrináció a 16.-18. században a mai Szlovákia területéről európai egyetemekre. Előadás a „Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe” című konferencián, Eperjesen, 2017. december 7-én.
 • Kolozsvár városi diákok az európai egyetemeken 1526–1919 = Előadás a „Kolozsvár 700 éve királyi város” című konferencián Kolozsvárott, 2016. október 11-én.
 • Az egyetemi ifjúság szerepe az 1956-os forradalom és szabadságharcban. = Előadás a Magyar Köztársaság Kijevi Nagykövetségén rendezett kerekasztal konferencián, Kijevben 2016. október 21-én.
 • A magyar és erdélyi peregrinusok etnikai összetétele a 16-18. században (1526-1800) (Structura etnică a peregrinilor academici din Ungaria și Transilvania în secolele XVI-XVIII (1526-1800)/Ethnical structure of the academic pilgrims from Hungary and Transylvania in the 16th-18th centuries (1526-1800) = Előadás a „ Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers” című konferencián, Marosvásárhelyen, 2016. május 27-én.
 • Die Forschung der ungarländischen Studenten an den europäischen Universitäten von 16. bis zum 19. Jahrhundert. Forschunggeschichte, Metodologie und Ergebnisse. = Előadás az „Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa von 15. bis zum 18. Jahrhundert” című konferencián Krakkóban, 2015. november 19-én.
 • A mai Szlovákia területéről származó diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig. Statisztikai áttekintés. (Študenti z územia dnešného Slovenska na európskych univerzitách od stredoveku do roku 1918. Štatistické zhrnutie.) = Előadás a „Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1945” című konferencián Pozsonyban, 2015. november 10-én.
 • Az európai egyetemfejlődés és a közép- kelet európai térség kapcsolata a középkortól az első világháborúig = Előadás az „Összukrajnai tudományos napok” rendezvényen, az Ungvári Állami Egyetemen, Ungváron, 2015. május 19-én.
 • Wissentransfer aus einem multietnischen Land. Ungarländische Studenten an europäischen Universitäten im langen 19. Jahrhundert. 1801-1918. = Előadás a Herder Institut által rendezett „Wissentransfer und urbaner Raum. Formate, Modi und Aktuere des Wissentransfers in den Städten Ostmittel- und Osteuropas” című konferencián, Marburgban, 2014. március 6-án.
 • Reformen an den ungarischen Universitäten im 19. Jahrhundert = Előadás az „Universität – Reform. Ein Spannungsverhältnis langer Dauer (12.-21. Jahrhundert)” című konferencián, Wolfenbüttelben, 2013. szeptember 20-án.
 • Die Veränderungen des ausländischen Universitätsbesuches ungarländischer Studenten in der Zeit des Leopold-Thunschen Ministeriums 1849-1860 = Előadás a „Thun-Hohenstein’sche Universitätsreform 1849-1860” című konferencián,Innsbruckban 2013. június 6-án.
 • Vytváranie jednotnej databázy vyšších vzdelávacích inštitúcií v Uhorsku pred rokom 1848 = Előadás a 17. Szlovák Levéltári Napok konferenciáján, Pozsonyban 2013. május 21-én.
 • Sáros vármegyei diákok a külföldi egyetemeken = Előadás az „University in the context of change” cimű konferencián, Eperjesen 2012. november 28-án.
 • Szenci diákok Európa egyetemein a középkortól 1918-ig = Előadás a „Szenc – Egy város évszázadai” cimű konferencián, Szencen 2012. november 27-én.
 • A nagy változások időszaka. A külföldi magyar egyetemjárás átrendeződése a 20. század első két évtizedében = Előadás „A külföldi egyetemjárás és Erdély európai kapcsolatai a 12-20. században” című konferencián, Marosvásárhelyen 2012. október 28-án.
 • A Kolozsvári Tudományegyetem alapításához vezető út (Precedentele fondǎrii Universitǎţii din Cluj) = Előadás a „140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás” című konferencián, Kolozsváron 2012. október 2-án.
 • Die Entwicklung der archivarischen Ausbildung an der Budapester Universität zwischen 1949 und 2009 = Előadás a „Die archivwissentschaftliche Ausbildung – Entwicklung, Aufgaben und Perspektiven” című konferencián, České Budějoviceben 2012. március 14-én.
 • Študenti Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 1635-1773. A Nagyszombati Egyetem hallgatói adattárának készítése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen = Előadás a „Menej známe osobnosti z rehole jezuitov” című konferencián, Nagyszombatban 2011. november 16-án.
 • Initial Stages of State Educational Policy in the Years of Enlightened Absolutism to 1848., Anfänge der staatlichen Hochschulpolitik in Ungarn vom aufgeklärten Absolutismus bis zur Revolution 1773-1848. = Elődás a „Rethking Modern University History” című konferencián, Osloban 2011. október 28-án.
 • A külföldi egyetemjárás levéltári forrásai és felhasználásuk a helytörténetírásban = Előadás a „IV. Szabadkai Levéltári Nap” című nemzetközi levéltári konferencián, Szabadkán 2011. szeptember 21-én.
 • Neue Tendenzen in den ungarischen Peregrination im 18. Jahrhundert = Előadás a „13. Internationaler Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts” című konferencián, Grazban 2011. július 26-án.
 • Die Zusammensetzung der Studenten der Tyrnauer Universität 1635-1777 = Előadás a „Trnavaer Universität im Licht der Geschichte” című konferencián Nagyszombatban 2010. szeptember 30-án.
 • Center and Periphery. Education of Hungarian Intelligentsia at Europen Universities between 12th and 19th centuries = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság konferenciáján, Amsterdamban 2010. augusztus 27-én.
 • Einfluss von westeuropäischen Universitätsmodelle und reformen an das ungarische Hochschulwesen in den 16-19. Jahrhunderten = Előadás a “Discipline formation and the University” című konferencián Utrechtben 2010. augusztus 24-én.
 • Főúri és polgári kulináris hagyományok Magyarországon a XVIII-XIX. században = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület és a Lengyel Tudományos Akadémia által szervezett „A kulináris örökség a dokumentumokban” című konferencián Varsóban 2009. december 11-én.
 • Budapester Studenten im Jahr 1956 = Előadás a „Politisch motivierte Urteile und andere Formen von Repressionen gegen Studenten der TH/TU Dresden in der DDR” című konferencián, Dresdenben (Drezda) 2009. november 30-án.
 • Die Vertretung der ungarischen Universitäten an der ungarischen Parlament = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által rendezett „Media, performance and rituals. 600 Years of University practices” című konferencián, Leipzigben (Lipcse) 2009. november 7-én.
 • A gyulafehérvári érseki és főkáptalani levéltár = Előadás a MELTE, az EKE és az Erdélyi Múzeum Egyesület konferenciáján, az erdélyi egyházmegye alapításának 1000. évfordulóján, Gyulafehérváron 2009. július 8-án.
 • Magyar levéltári szervezetek átalakulása a rendszerváltás után = Előadás az „Archívy v krizovych situáciách” című konferencián, Bojnicén (Bajmóc) 2009. május 26-án.
 • A levéltári informatikai stratégia és adatbázis készítés problémái Magyarországon = Előadás az „Archiwa Europy Srodkowej” című konferencián, Bochnia-ban (Lengyelország) 2008. szeptember 12-én.
 • Vie della migrazione studentesca dalle regioni dell’Est e del Centro Europa verso l’Italia e studenti dei territori ungheresi nelle Universitá italiane = Előadás a „Dall’ Universitá delle Nationes all’ Universitá per l’Europa” című konferencián, Perugiában 2008. szeptember 9-én.
 • Neueste Ergebnisse der Forschung der Peregrinatio der ungarländischen Studenten 1526-1919 = Előadás az „Österreich-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens und der Wissenschaft (16.-20. Jahrhundert)” című konferencián, Fürstenfeldben 2008. május 9-én.
 • Erdélyi magyar, román és német hallgatók az európai egyetemeken 1789-1918 (Hungarian, Romanian and Saxon students at the European universities 1789-1918) = Előadás az „Universitari si Universitati in context european 1800-1945 Peregrinatio academica” című konferencián, Kolozsváron 2007. december 14-én.
 • Das ungarische Hochschulwesen zur Zeit des Dualismus = Előadás az Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte évi nagygyűlésén, Bécsben 2007. december 8-án.
 • A levéltári intézményrendszer Magyarországon és a nemzetközi levéltári szervezetek = Előadás a vajdasági levéltáros továbbképzésen, Zentán 2007. november 20-án.
 • Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai egyetemeken 1526-1919 = Előadás a „Csallóközi és mátyusföldi diákok peregrinációja” című konferencián, Vágsellyén 2007. szeptember 14-én.
 • Ungarländische Studenten in Polen zwischen 1526-1918 = Előadás a Lengyel Levéltáros Egyesület vándorgyűlésén, Olsztynban 2007. szeptember 6-án.
 • Die Entwicklung der Universitäts- und Hochschulausbildung in Ostmitteleuropa im 17-19. Jahrhunderten. Előadás a „University concepts in Russia and Europa 18th – early 20th century” című konferencián, Szentpéterváron 2007. június 22-én.
 • Pokusy o založenie jezuitskỳch univerzít v Uhorsku (Jezsuita egyetem alapítási kísérletek Magyarországon és a kassaiak külföldi egyetemjárása) = Előadás a Kassai Egyetem alapításának 350. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Kassán 2007. február 27-én.
 • Die Universität Budapest von 1849 bis zum Ausgleich von 1867. = Előadás az „Ausbau des modernen Universitätsnetzes in der bürgerlichen Gesellschaft”. 6. Wissenschaftshistorisches Symposium „Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich” című konferencián, Bécsben 2006. december 1-én.
 • Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr Einfluss in Ungarn bis 1919 = Előadás a „Forschungsbibliothek im Aufbruch. Göttingen und die Bibliotheksentwicklung in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert“ című konferencián, Göttingenben 2006.szeptember 21-én.
 • Studenten in Greifswald im 19. Jahrhundert = Előadás a „Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums” című nemzetközi konferencián a Greifswaldi Egyetem fennállása 550. évfordulóján, Greifswaldban 2006. május 17-én.
 • Die Rolle der Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches in der Bildung der ungarländischen Intelligenz = Előadás a „Peregrinatio Academica in den Ländern der Stephanskrone” című nemzetközi konferencián, Bécsben 2006. április 24-én.
 • Die nationale Minderheitsprobleme in der ungarischen Universitätsausbildung im 19-20. Jahrhunderte = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által szervezett „Universities and Minorities from the Middle ages to the present” című konferencián, Koppenhágában 2005. november 25-én.
 • The results of the research into academic pilgrimage from Hungary in European context. The case of German universities = Előadás az „European integration-between tradition and modernity“ című konferencián, Marosvásárhelyen 2005. szeptember 23-án.
 • Die Universitätgeschichtliche Forschungen in Ungarn = Előadás az „Universität im Öffentlichen Raum“ című konferencián, Ottenstein-ben (Ausztria) 2005. szeptember 15-én.
 • A modern levéltári munka egyik fontos ága, a levéltári adatbázisok készítése = Előadás az Első Ukrán-Magyar Tudományos Levéltári Konferencián, Ungváron 2005. szeptember 5-én.
 • Information sources for the competence of the academic community –University Library in Budapest. = Előadás a Vilniusi Egyetemi Könyvtár jubileumi tudományos konferenciáján Vilniusban 2005. május 15-én.
 • Rozvitok universzitekih i naukovih arhiviv v Ugorscsini = Előadás az Ukrán Levéltári Tudományos Intézet 10 éves jubileumi konferenciáján, Kijevben 2004. december 2-án.
 • Fondazione, ratifica reale e struttura degli studi negli statuti dell`Unveristà di Nagyszombat. Le modifiche dei sec. XVII-XVIII e gli statuti dell`Univeristà di Budapest del sec. XIX. - Die erste mittelalterliche Universitäten in Ungarn. Gründung und Struktur der ungarischen Universität Nagyszombat – Budapest. = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság ülésén, Milazzoban 2004. április 15-én.
 • Die Verleihung Akademischer Titel an der Tyrnaer Universität 1635-1777 = Előadás a Nagyszombati Egyetem konferenciáján, Nagyszombatban 2004. január 23-án.
 • Ungarische Studenten an preußischen Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert = Előadás a Kulturinstitut der Republik Ungarn Stuttgart és az Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen által rendezett „Peregrinatio Academica” című konferencián, Tübingenben 2003. október 18-án.
 • Az újkori egyetemjárás kutatása Európában és Magyarországon = Előadás a „Közép-Kelet-Európa kultúrái 1989 előtt” című nemzetközi konferencián, Marosvásárhelyen 2003. augusztus 23-án.
 • Az újkori külföldi egyetemjárás kutatásainak módszertani sajátossága, forrástípusai és a magyar peregrinációs projekt tervezete = Előadás a román-magyar nemzetközi egyetemtörténeti kollokviumon, Kolozsváron 2003. május 17-én.
 • A levéltárak az információs társadalomban. Történeti adatbázisok készítése a levéltári kutatások megkönnyítésére. = Előadás a „Levéltárak és helytörténet az integráció útja” című levéltári konferencián, Truszkavecen (Ukrajna) 2003. április 18-án.
 • Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen = Előadás és könyvbemutató a berlini Collegium Hungaricumban, Berlinben 2003. január 20-án.
 • Das ungarische Universitätswesen und die Beziehungen zwischen TH Karlsruhe und Ungarn = Előadás az „Universitäten im Nationalsozialistischen Zeit” című konferencián, Heidelbergben 2002. március 21-én.
 • Bedeutende Studenten aus Ungarn an deutschen Universitäten 1789-1919 = Előadás az „Auswirkungen der deutsch-ungarischen Wissenschaftbeziehungen der Neuzeit auf die Moderniesierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.” című szimpóziumon, Hamburgban 2001. október 12-én.
 • Die Geschichte und die heutige Situation der ungarischen Archive = Előadás az „Archivschule Marburg” levéltáros főiskolán, Marburgban 2001. április 11-én.
 • Zur Rolle der Wiener Universität im ungarische Hochschulwesen von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Előadás a „Resultate und Stand der Wissenschaftgeschichte” című konferencián, Bécsben 2000. november 10-én.
 • Peregrinatio Hungarorum. Ungarische Studenten unterwegs = Előadás a Berlini Magyar Kulturális Intézetben az „Ungarn in Berlin” magyar hét keretében, Berlinben 2000. október 30-án.
 • „Das ungarsiche Universitätswesen und die Wiener Universität” = Előadás a Collegium Hungaricumban, Bécsben 2000. szeptember 26-án.
 • Hungarian students in Germany in the 19. Century = Előadás az „Arkivens Digitalon Infrastruktur” című konferencián, Umeaban (Svédország) 2000. május 16-án.

Hazai előadás

 • A budai, a kolozsvári, az egri és a győri jezsuita akadémiák hallgatói adatbázisának régi és újabb forrásai és feldolgozásuk = Előadás a „Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról” című konferencián, Budapesten, 2018. május 23-án.
 • A Műegyetem elődintézményei 1848-ban = Előadás a 7. Műegytemi Levéltári Napon, Budapesten, 2018. március 13-án.
 • Kutatási irányok a dualizmus kori magyar felsőoktatás történet vizsgálatában. = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. évi vándorgyűlésén, Pécsett, 2017. november 15-én.
 • Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása 1830–1880. = Előadás a „Politika és egyetem. Politikai irányzatok, eszmék recepciója az egyetemi ifjúság gondolkodásában 1780–1990” című konferencián, Budapesten, 2017. november 3-án.
 • Az oktatásügy a dualizmus korában. = Előadás a „A kiegyezés és a közegészségügy Magyarországon” című konferencián, Budapesten, 2017. október 19-én.
 • Die Ergebnisse und die weitere Aufgabe der ungarischen Universitäts-Geschichtschreibung. = Előadás a „University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day” című konferencián, Pécsett, 2017. október 12-én.
 • A peregrináció jelentősége és hatása Magyarországra és Európára. = Előadás a „Vándordiákok Európában – Reformáció és peregrináció, a reformáció ötszáz éve” című kiállításának megnyitásán, Érden, 2017. október 3-án.
 • A magyar felsőoktatás aranykora. = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén, Miskolcon, 2017. július 11-én.
 • Irányváltás a külföldi magyar egyetemjárásban. A 17-18. századi peregrináció új vonásai = Előadás a „A reformáció hatása Közép-Európában és Magyarországon” című konferencián, Szegeden, 2017. április 27-én.
 • Európai egyetemi jubileumok, ünneplési „trendek”, akadémiai kutatási projektek. = Előadás a 6. Műegyetemi Levéltári Nap rendezvényén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Budapesten, 2017. március 29-én.
 • A közgazdasági szakoktatás kezdetei Budapesten 1857-1920. = Előadás a Budapesti Gazdasági Egyetem által szervezett Kutatói Napok rendezvényen, a Történetek a BGE múltjáról című szekcióban, Budapesten, 2017. március 29-én.
 • A budapesti egyetem Gyulai Pál működése idején. = Előadás a „(B)irodalom. Gyulai Pál az irodalom élén” című konferencián, Budapesten, 2017. január 26-án.
 • A magyarországi zsidóság kiemelkedő részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-1919. = Előadás a „Franz Joseph málkénu. Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója” című konferencián, Budapesten, 2016. október 27-én.
 • Az 1956-os forradalom és megtorlás a hazai egyetemeken és kutatásuk. Historiográfiai áttekintés. = Előadás „Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban” című konferencián, Szegeden, 2016. október 15-én.
 • A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században. = Előadás a „Reformáció és peregrináció” című konferencián, Budapesten, 2016. október 14-én.
 • „Őseink felfedezése – akik a történelmi Magyarországon tanultak” A Repertorium Academicum Hungariae projekt állása. = Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa vándorgyűlésén, Balatonfüreden, 2016. október 8-án.
 • A hazai szellemi elitkutatás története és módszertani kérdései. = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlésén, Debrecenben, 2016. szeptember 19-én.
 • Világnézeti és politikai küzdelem az egyetemi ifjúsági egyesületekben 1900–1918. = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén, Győrben, 2016. július 12-én.
 • Das nationale Minderheitenproblem in der Universitätsausbildung in Ungarn im 19. Jahrhundert. = Előadás az „Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 45.” című konferencián, Szigetváron, 2016. július 8-án.
 • Magyar felsőoktatás-történeti hallgatói adatbázisok: külföldi tanulmányok 1100-1918, belföldi tanulmányok 1580-1850. = Előadás az „Adatbázisok a kora újkori és újkori társadalomtörténeti kutatásokban” című konferencián, Budapesten, 2016. március 10-én.
 • Magyar emlékek Németországban. Jeles magyarok németországi egyetemeken. = Előadás a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület rendezvényén, Budapesten, 2016. február 9-én.
 • Az egyetemi archontológia és elitkutatás helyzete Magyarországon. = Előadás a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára levéltári napi konferenciáján, Pécsen, 2015. november 26-án.
 • A Kárpát-medence levéltári forrásai egy történész levéltáros szemszögéből = Előadás a „Hungarica-kutatás, avagy haszontalan segédletek gyártása” című konferencián az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában, Budapesten 2015. november 11-én.
 • Sok egyetemünk volt Magyarországon vagy kevés? Téveszmék és valóság a magyar felsőoktatás múltjából = Előadás a „Kutatók éjszakája 2015” rendezványen, Budapesten 2015. szeptember 25-én.
 • Hasznos vagy káros? Mióta és miért mennek külföldre tanulni a magyar fiatalok? = Előadás a „Kutatók éjszakája 2015” rendezványen, Budapesten 2015. szeptember 25-én.
 • A hazai egyetemtörténetírás jelenlegi helyzete és feladatai. = Előadás a Hajnal István Kör „Iskola, művelődés, társadalom” című konferenciáján, Sárospatakon 2015. augusztus 28-án.
 • Család és nemzetség. Családtörténet és genealógia. = Előadás „A család a történelemben” című konferencián, Zánkán 2015. augusztus 14-én.
 • Átalakuló felsőoktatási hálózat a II. világháború utáni években = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésének Oktatás és Tudománytörténeti Szekciójában, Gödöllőn 2015. július 8-án.
 • Etnikumok és felekezetek kapcsolata a történeti Magyarországon = Előadás a XLIII. Országos Honismereti Akadémián, az „Együtt ezer éve – nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében” című konferencián, Szekszárdon 2015. július 5-én.
 • Magyar egyházi felsőoktatási intézmények hallgatói adattára. Forráskutatás és első eredmények. = Előadás az „Egyháztörténészek II. országos találkozója” című rendezvényen, Nyíregyházán, 2015. június 4-én.
 • Verteilung der ungarländischen Studentenmigranten nach Nationalitäten und Religionen im 19. Jahrhundert = Előadás az „Egyetempolitika és egyetemközi kapcsolatok Közép- Kelet Európában” című, az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, és az MTA egyetemtörténeti albizottsága által rendezett nemzetközi konferencián, Budapesten 2015. március 12-én.
 • A Keleti Kereskedelmi Akadémia képzésének katonai vonatkozásai = Előadás a Magyar Hadtudományi Társaság ülésén, Budapesten 2014. november 27-én.
 • Egyetemtörténeti kutatások és a Magyar Egyetemtörténeti Múzeum = Előadás a „jubileumi évfordulóink és ünnepi teendőink” című konferencián, Budapesten 2014. november 25-én.
 • Egyetemeink és az első világháború = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésén, Veszprémben 2014. augusztus 25-én.
 • „Az ismeretlen magyar felsőoktatás.” A magyarországi egyetemi és főiskolai intézményhálózat bővülése a 18. században és a 19. század első felében. = Előadás Az MTA – ELTE Egyetemtörténeti Akadémiai Kutatócsoport első szakmai konferenciáján, Budapesten, 2014. március 26-án.
 • A középkori magyar peregrináció irányai és fő tendenciái = Előadás a Székely György emeritus professzor 90. születésnapja tiszteletére rendezett konferencián az ELTE Bölcsészettudományi Karán, Budapesten, 2014. február 14-én.
 • A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1525 és 1566-1918 = Előadás a „Forráskiadás, forráskutatás, tudománytörténet” című konferencián az ELTE Bölcsészettudományi Karán, Budapesten, 2013.október 18-án.
 • Id. Szinnyei József (1830-1913) az Egyetemi Könyvtár élén = Előadás az Id. Szinnyei József halálának 100. évfordulájáról megemlékező centenáriumi ünnepségen az Országos Széchényi Könyvtárban, Budapesten, 2013.szeptember 11-én.
 • „Aki kétszer is kultuszminiszter lett” Eötvös József felsőoktatás-politikája 1848-ban és 1867 után. = Előadás a „Tudomány, kultúra, hagyomány: 200 éve született báró Eötvös József” című konferencián, az Eötvös Collegiumban, Budapesten, 2013. szeptember 3-án.
 • A Trianon utáni egyházigazgatás változásai a Kárpát-medencében = Előadás a Rákóczi Szövetség által rendezett XVI. Kárpát-medencei történelemtanár táborban, Gyöngyösön 2013. július 23-án.
 • Az erdélyi római katolikus püspökség és az erdélyi plébániák levéltári anyagának feltárása = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésén, Esztergomban 2013. június 19-én.
 • A külföldi egyetemjárás tömegessé válása a 19. század második felében = Előadás a „Tudomány – Egyetem. A Pécsi Egyetem és hallgatói a középkortól napjainkig” című konferencián, Pécsen 2013. február 25-én.
 • Az országos egységes hallgatói adatbázis projekt ismertetése = Előadás „A magyarországi felsőfokú oktatási intézmények hallgatói adatbázisának készítése” című konferencián, Budapesten 2013. február 15-én.
 • „Aki kétszer is kultuszminiszter lett”. Eötvös József felsőoktatási politikája 1848-ban és 1867 után = Előadás a „200 éve született Eötvös József” című konferencián, Budapesten 2012. február 1-én.
 • A bécsi magyar egyetemjárás a neoabszolutizmus és a monarchia idején = Előadás „ A Kert-Magyarország megálmodója” cimű konferencián, Budapesten 2012. december 6-án.
 • A 19. századi egyetemjárás kutatásának új eredményei = Előadás a „235 éve jött létre a Magyar Történelem Tanszék a budai királyi magyar Tudományegyetemen” című konferencián, Budapesten 2012. november 8-án.
 • A kereskedelmi felsőoktatás rendszere a Habsburg Monarchiában = Előadás „A közgazdasági akadémiák szerepe és helye a hazai közgazdasági felsőoktatásban 1857-1945” című konferencián, Budapesten 2012. október 30-án.
 • Eszterházy Károly helye a magyar felsőoktatás történetében = Előadás az „Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezete” című konferencián, Egerben 2012. október 26-án.
 • A 19-20. század fordulóján alakult felekezeti jellegű egyetemi egyesületek = Előadás a „Magyar egyetemi és főiskolai egyesületek a 20. században” című konferencián, Székesfehérváron 2012. október 10-én.
 • A humán felsőoktatás történeti fejlődése Magyarországon = Előadás a Magyar Tudományos Akadémia osztályközi együttes tudományos ülésén, Budapesten 2012. május 10-én.
 • Magyar diákok jezsuita egyetemeken = Előadás a Faludi Ferenc Akadémián az „Emlékülés a jezsuiták nagyszombati letelepedésének 450. évfordulója alkalmából” című konferencián, Budapesten 2011. október 7-én.
 • Külföldön tanuló Békés megyei diákok a kezdetektől 1918-ig = Előadás a Békés Megyei Levéltár által, „Nagy utazások” című konferencián, Gyulán 2011. szeptember 30-án.
 • Az első fővárosi univerzitás és a Bólyai-Nobel Múzeum = Előadás az Óbudai Egyetem „Történelmünk sodrásában – Sorsfordító évfordulók” című konferenciáján, Budapesten 2011. szeptember 2-án.
 • A levéltár szerepe az egyetemi évfordulók megünneplésében = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2011. évi vándorgyűlésén, Pécsen 2011. augusztus 29-én.
 • A Báthory Egyetem első korszaka = Előadás a Kolozsvári Egyetem alapításának 430. évfordulóján tartott konferencián, Szegeden 2011. május 12-én.
 • A Professzor Úr. Emlékezés Sinkovics Istvánra = Előadás „A professzor úr. 100 éve született Sinkovics István.” című konferencián, Budapesten 2011. március 30-án.
 • Az Egyetemi Könyvtár négy és fél évszázada. = Előadás a 450 éves Egyetemi Könyvtár jubileumi évének megnyitóján, Budapesten 2011. március 1-én.
 • A magyar felsőoktatás történeti fejlődése. = Előadás a Kodolányi János Főiskola „Magyarság és Európa” című szabadegyetemén, Székesfehérváron 2011. február 23-án.
 • Hóman Bálint az Egyetemi Könyvtárban = Előadás a „Történelmi átértékelés. Hóman Bálint és nemzedéke szerepe a magyar kulturális és tudománypolitika történetében” című konferencián, Székesfehérváron 2010. november 24-én.
 • Az egyetemi élet, írásos és tárgyi forrásai = Előadás a Pécsi Tudományegyetem levéltári napján, Pécsett 2010. november 18-án.
 • Ungarn. Zentrum und Peripherie. Westlicher Einfluss an ungarisches Hochschulwesen, ungarischer Einfluss an Ost- und Südeuropa = Előadás a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság „Relations of Center and Periphery in the development of university structures in Europe and beyond” című konferenciáján, Budapesten 2010. november 12-én.
 • Az orvoskar függetlenedése az egyetemtől = Előadás az „Emlékülés a 240 éves hazai egyetemi orvosképzés tiszteletére 1770-2010” című konferencián, Budapesten 2010. szeptember 21-én.
 • Az Óbudai Egyetem és a középkori magyar egyetemjárás = Előadás az „Államalapítástól egyetemalapításig” című konferencián, Budapesten 2010. szeptember 1-én.
 • Egyetemjárás Európában a „hosszú” 19. században = Előadás a „Helyünk Európában. Műszaki és természettudományos képzés, technikai fejlődés Magyarországon” című konferencián, Pécsen 2010. május 27-én.
 • Albertus Magnus = Előadás az ELTE Természettudományi Kara által rendezett jubileumi konferencián, Budapesten 2010. március 24-én.
 • Az egyetemalapító Pázmány = Előadás az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett, „Az egyházak és az Európai Únió” című konferencián, Budapesten 2010. március 3-án.
 • Oktatásunk évszázadai = Előadás a Tolna megyei Önkormányzat XV. levéltári napján, Szekszárdon 2009. szeptember 1-én.
 • A magyar felsőoktatás identitásproblémái = Előadás az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának ülésén, Gödöllőn 2009. április 30-án.
 • Tehetséggondozás a felsőoktatásban = Előadás „A könyvtár szerepe a tudományos tehetséggondozásban” című konferencián, Budapesten 2008. november 27-én.
 • A külföldi egyetemjárás a 16-17. században = Előadás a Bod Péter Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Budapesten 2008. november 14-én.
 • Magyarok a császári-királyi tisztképzés rendszerében, magyar felsőoktatás a 19. század elején = Előadás „A magyar katonai felsőoktatás megteremtését lehetővé tevő törvény megalkotásának 200. évfordulója” című konferencián, Budapaesten 2008. november 5-én.
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem régi könyves gyűjteményének kialakítása és feldolgozása = Előadás az erdészeti felsőoktatás 200. évfordulója alkalmából rendezett „VIII. Soproni Közgyűjteményi Napok” című konferencián, Sopronban 2008. október 16-án.
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárának fél évszázada = Előadás az ELTE Levéltára fennállásának 50. évfordulóján tartott, az „Egyetemi levéltárak az Európai Unióban” című konferencián, Budapesten 2008. szeptember 24-én.
 • Die neuesten Ergebnisse der Erforschung der Studentenmigration (1526-1918) = Előadás a „Migration–Mobilität. Jahrestagung des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften” című konferencián, Budapesten 2008. szeptember 18-án.
 • Angyal Dávid az Egyetemi Könyvtárban = Előadás a Magyar Tudományos Akadémián tartott emlékülésen, Angyal Dávid születésének 150. évfordulóján, Budapesten 2007. november 30-án.
 • A magyar egyetemi levéltárak kialakulása és fejlődése = Előadás a „25 éves a Miskolci Egyetem Levéltára” című konferencián, Miskolcon 2007. november 14-én.
 • Az egyetemi levéltáros képzés története = Előadás a Fiatal Levéltárosok Egyesületének szakmai napján, Vasváron 2007. szeptember 29-én.
 • A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata = Előadás a Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság és a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár által rendezett „Legitimitas és idoneitas” című konferencián Esztergomban 2007. szeptember 28-án.
 • Egyetem, könyvtár, művelődés = Előadás a Bod Péter Társaság ülésén, Budapesten 2007. szeptember 21-én.
 • A külföldi magyar egyetemjárás feltárása a középkori kezdetektől 1918-ig = Előadás a Holland-magyar kapcsolattörténeti konferencián, Budapesten 2007. május 4-én.
 • A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia, valamint a királyi líceum 1618-1848 = Előadás az „Egyetemalapítási törekvések Kelet-Közép-Európában a 16-17. században” című konferencián, Szegeden 2007. május 2-án.
 • Ungarische Studenten an Universitäten im Ausland – Eine Übersicht der letzten 9 Jahrhunderte = Előadás a Deutsche Akademiker aus Ungarn „Peregrination – Auslandstudium. Geschichte mit Zukunft” című 13. konferenciáján, Budapesten 2007. április 14-én.
 • Adatbázis építés és digitalizálás az egyetemi levéltárakban = Előadás a Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség közgyűlésén, Veszprémben 2007. március 1-én.
 • A humboldt-i modell és hatása Magyarországon = Előadás a Magyar Szociológiai Társaság „Változó egyetem” című konferenciáján, Budapesten 2007. február 19-én.
 • Az ELTE oktatóinak és hallgatóinak szerepe 1956-ban = Előadás a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség történész-levéltáros konferenciáján, a forradalom ötvenedik évfordulójának tiszteletére, Szegeden 2006. szeptember 25-én.
 • Beszámoló a Gyulafehérvári Érsekség iratainak rendezéséről = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlésén – A határon túli egyházi levéltárak című szekcióban, Veszprémben 2006. augusztus 30-án.
 • A magyarországi felsőoktatás helyzete a XX. század első évtizedeiben = Előadás „A mezőgazdasági akadémiák Magyarországon, 1906-1945” című konferencián, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Központi Könyvtár és Levéltárban, Veszprémben 2006. február 23-án.
 • Magyar hallgatók külföldi egyetemjárása a hosszú 19. században = Előadás a „Hallgatói mobilitás” című konferencián, Budapesten, 2005. november 28-án.
 • Hungarian Students migration abroad. Results of the last ten years of investigations. A magyarországi peregrináció kutatás legújabb eredményei = Előadás a CEU Academic Migrations, Elite Formation and Modernisation of Nations States in Europe című konferenciáján, Budapesten 2005. április 7-én.
 • Peregrináció és korrespondencia a Bolyai életműkiadásban = Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-Gauss levelezés könyvbemutatóján, Budapesten 2004. június 15-én.
 • A magyarországi peregrináció kutatás legújabb eredményei = Erdélyiek a balti tenger mentén 1526-1789 = Előadás a „Centrum és periféria. Egyetemközi kapcsolatok a közép-európai térségben a 16-20. században” című nemzetközi konferencián, Budapesten 2004. június 13-án.
 • Pecz Samu emlékezete = Előadás a BME OMIKK emlékkiállítás megnyitásán, Budapesten 2004. március 2-án.
 • Könyvtáralapítások a reformkor lendületében = Előadás a „175. éves a SOTE Könyvtára” című konferencián, Budapesten 2003. november 21-én.
 • Az Egyetemi Könyvtár nemzeti kulturális feladatairól = Megnyitó előadás az Egyetemi Könyvtár Antikvák kiállításán, Budapesten 2003. november 18-án.
 • Felsőoktatási tankönyvkiadás és tankönyvhasználat az egyetemi könyvtárak szempontjából a 21. század kezdetén = Előadás a Felsőoktatási tankönyv és szakkönyvvásár keretében rendezett konferencián a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Budapesten 2003. november 20-án.
 • Ungarländische Studenten jüdischer Herkunft an den deutschen Unversitäten von 1867 bis 1918. = Előadás a CEU Nemzetközi Kollokviumán, Budapesten 2003. július 31-én.
 • A hungarica kutatás célja és további feladatai = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete szakmai napján „A hungarica kutatás és a levéltárak” című konferencián, a Balassi Bálint Intézetben, Budapesten 2003. május 14-én.
 • A magyarországi külföldi egyetemjárás fő tendenciái. = Előadás a Balassi Bálint Intézet „Magyar évszázadok” című előadássorozatán, Budapesten 2003. május 13-án.
 • A külföldi egyetemjárás szokásának felekezeti-társadalomszociológiai okai és hatásai = Előadás a „Külföldi egyetemi modellek és a külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század közepéig” című alprogram új kutatási eredményeiről a „Recepció és kreativitás” kutatási program keretében az MTA Filozófiai Kutatóintézetében, Budapesten 2003. április 12-én.
 • Die Homeopathie in der ungarischen medizinischen Universitätsbildung = Előadás „Divat, hit vagy tudomány? A homeopátia a történelemben” című nemzetközi konferencián, Budapesten 2003. március 25-én.
 • Magyar katolikus teológusok tanulmányai külföldi egyetemeken az újkorban = Előadás „A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára című konferencián, Piliscsabán 2002.október 14-én.
 • Az egyetemi levéltárak típusai és jellegzetességei Európában = Előadás az Egyetemi levéltárak konferenciáján, Budapesten 2002. szeptember 30-án.
 • Az újkori magyarországi peregrinációról készített forráskiadvány sorozat felhasználásának lehetősége szlovákiai levéltárosok és történészek számára = Előadás „A közös történelem a levéltári forrásokban és a történelemoktatásban” című nemzetközi konferencián, Miskolcon 2002.szepember 26-án.
 • Külföldi egyetemi modellek és tanulmányok a 18. századtól a 20. század közepéig = Előadás a „Recepció és kreativítás” című kutatási program konferenciáján, Budapesten 2002. szeptember 21-én.
 • Über die internationalen Beziehungen des Vereins der Ungarischen Archivaren = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésén, Kaposváron 2002. szeptember 4-én.
 • A magyar levéltárügy évszázadai = Előadás a „Levéltárak, levéltárügy múltja, jelene és jövője” című konferencián, Szekszárdon 2002. szeptember 3-án.
 • Külföldi levéltári kutatások és a hungarológia = Előadás az „Arte et Marte”. Hungarológia a XXI. Században” című konferencián, Budapesten 2002. augusztus 26-án.
 • A magyar levéltárak nemzetközi regionális együttműködése = Előadás „A levéltárak feladatai az Európai Unióban” című nemzetközi konferencián, Budapesten, 2002. június 6-án.
 • A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése = Előadás a „A jogi és közigazgatási képzés 225 éve” című konferencián, Budapesten, 2002. május 16-án.
 • A németországi magyar egyetemjárás fő tendenciái a 19. században = Előadás az „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből” című ankéton, Budapesten 2001. november 19-én.
 • A levéltáros szakma kialakulása és fejlődése a XVIII. századtól a XX. század elejéig = Előadás Budapest Főváros Levéltárának szakmai napján, Budapesten 2001. november 15-én.
 • A megyei levéltárügy kialakulása és fejlődése = Előadás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 5. Levéltári napján, Szolnokon 2001. szeptember 26-án.
 • Baranyai Decsi Csimor János életútja – Iskolák, egyetemek = Előadás a Baranyai Decsi János halálának 400. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Decsen 2001. május 13-án.
 • Baranyai peregrinusok nyugat-európai egyetemeken = Előadás a Baranya Megyei Levéltár „Millenniumi arcképcsarnok” című konferenciáján, Pécsen 2001. május 10-én.
 • Egyetemek és egyetemjárás a magyar művelődés mérföldkövei = Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a millenniumi és alkalmából rendezett „A magyar államiság ezer éve” című tudományos ülésszakán, Budapesten 2000. november 24-én.
 • A magyar egyetemi képzés és az egyház kapcsolatának főbb tendenciái = Előadás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából tartott nemzetközi konferencián, Nyíregyházán 2000. október 2-án.
 • Jesuitische Versuchungen für Universitätsgründungen (Klausenburg, Tyrnau, Kaschau) = Előadás a „Die Ungarische Universitätsbildung und Europa” című nemzetközi konferencián, Pécsen 2000. szeptember 1-én.
 • Ungarische Studenten an deutschen Universitäten und Akademien zwischen 1789-1919. = Előadás a „Der Donauraum in der Wissenschaftsgeschichte Europas” című nemzetközi konferencián, Budapesten 2000. június 3-án.
 • A magyar levéltárügy múltja = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén, Gyulán 2000. május 30-án.

FOLYÓIRAT- ÉS KIADVÁNYSZERKESZTÉS

 • 2013 – : Per aspera ad astra (Pécs) folyóirat tanácsadó testület tag
 • 2012 – : Gerundium (Debrecen), szerkesztőségi tag
 • 2008 – : Magyarországi diákok a középkori egyetemeken sorozatszerkesztő (1 kötet)
 • 2006 – : Erdélyi római katolikus levéltárak sorozatszerkesztő (5 kötet)
 • 2000 – : Felsőoktatástörténeti Kiadványok Új Sorozat sorozatszerkesztő (10 kötet)
 • 1998: Századok, szerkesztőségi tag
 • 1996 – 2013: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei szerkesztő (8 kötet)
 • 1994 – : Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban sorozatszerkesztő (22 kötet)
 • 1988 – : Fejezetek az ELTE történetéből, sorozatszerkesztő (19 kötet)
 • 1988 – 1995: Levéltári Szemle, szerkesztőségi tag

EGYESÜLETI, TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI SZERVEZETI FUNKCIÓK

 • 2013 – : OTKA Történettudományi Bizottság, zsűritag
 • 2012 – 2015: MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Komplex Bizottság, alelnök
 • 2007 – : Pauler Gyula díj kuratórium, tag (2007-), elnök (2012-)
 • 2002 – : Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság, magyar tag
 • 2001 – : Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, tag
 • 2000 – : Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, tag
 • 1998 – 2007, 2010 – 2013: Levéltári Kollégium, tag
 • 1997 – 2007: Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégium, tagja (1997-), elnök (1998-2002), tag (2004-2007)
 • 1995 – 2013: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, tag (1995-2013), alelnök (1997-2002), elnök (2002-2004)
 • 1993 – : Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, elnök (1993-2000), elnökségi tag (2000-2009), alelnök (2009-), tiszteletbeli elnök (2013-)
 • 1986 – : Magyar Levéltárosok Egyesülete, választmányi tag (1986-), elnök (2000-2008), alelnök (2008-2012)
 • 1986 – : MTA Egyetemtörténeti Bizottsága, titkár (1986-), alelnök (1999-), elnök (2007-)

TÉMAVEZETÉSEK

 • Szakdolgozatok: c. 60 db
 • Doktori disszertációk: 12 fő
  • Megvédett: 9 fő – Héjja Júlia (2005), Mészáros Andor (2006), Molnár László (2006), Patyi Gábor (2007), Tar Attila (2008), Varga Júlia (2008), Szlavikovszky Beáta (2009), Sárközi Gabriella (2014), Heilauf Zsuzsanna (2015)
  • Védés előtt: 3 fő – Keresztes Veronika, Juhász Réka, Durovics Alex
  • Opponált doktori disszertációk: 8 fő – Bozzay Réka, Fejérdy András, Hegyi Ádám, Kapronczay Katalin, Latorcai Csaba, Pohánka Éva, Simon Katalin, Szantner Viktor