DUROVICS ALEX

SZEMÉLYES ADATOK

Születési hely, idő: 1988. augusztus 26.
E-mail: etkcs.info@gmail.com

MUNKAHELYEK

 • 2013. július –: tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

TANULMÁNYOK

 • 2014 – : ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténeti program
 • 2011 – 2013: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Mesterképzés, Levéltár szak, Új- és jelenkor szakirány
 • 2007 – 2011: Debreceni Egyetem, Alapképzés, Történelem szak, levéltár szakirány

PUBLIKÁCIÓK

Könyv, forráskiadvány

 • Kónya Péterrel közösen: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667 – 1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667 – 1850. Budapest, 2015. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 11.)

Cikk, könyvfejezet

KONFERENCIÁK

Külföldi előadás

 • A felvidéki evangélikus líceumainak jellegzetességei azok felsőbb diáksága alapján. Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe. Eperjes, 2017. december 4-7.
 • The Relationship of Power and Protestant Higher Education during the Period of “Cabinet Absolutism” in the Kingdom of Hungary. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 24.
 • Erdélyi diákok a Magyar Királyság evangélikus felsőoktatási intézményeiben. (Tineri ardeleni in liceele evanghelice în timpul regatului Ungariei/Young Transylvanians at the Evangelical high schools during the Hungarian Kingdom) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.

Hazai előadás

 • Utak és lehetőségek: Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése. Reformáció és peregrináció. Budapest, 2016. október 13.
 • Az evangélikus líceumok helye és szerepe a magyar oktatási intézmények sorában. Oktatás, nevelés, kultúra. A Művelődéstörténeti Doktori Program műhelykonferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2016. június 8.
 • Protestáns diákélet a 18-19. századi kollégiumokban és líceumokban. Kutatók éjszakája 2015. Budapest, 2015. szeptember 25.
 • Az egyetemi hallgatók társadalmi rétegződése a három történeti felekezetnél a reformkorban. Egyetempolitika és egyetemközi kapcsolatok Közép-Kelet Európában Konferencia. Budapest, 2015. március 12.
 • A soproni evangélikus líceum diáksága 1800-1850. Fiatal Levéltárosok Egyesülete VI. Tudományos Nyári Tábor. Badacsony, 2014. július 11-13.
 • Egy protestáns főiskola. A Soproni Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói 1790–1850. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.