JUHÁSZ RÉKA

SZEMÉLYES ADATOK

Születési hely, idő:
E-mail: etkcs.info@gmail.com

MUNKAHELYEK

 • 2013. július –: tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

TANULMÁNYOK

 • 2014 –: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténeti program
 • 2011 – 2013: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Mesterképzés, Levéltár szak, Új- és jelenkor szakirány
 • 2007 – 2011: Debreceni Egyetem, Alapképzés, Történelem szak, levéltár szakirány

PUBLIKÁCIÓK

Könyv, forráskiadvány

 • A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719-1852. Budapest, 2017. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 13.)

Cikk, könyvfejezet

KONFERENCIÁK

Külföldi előadás

 • The Enlightened Rulers’ Influences on the Hungarian Higher Education. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 24.
 • Bihar megyei katolikus diákok a kolozsvári jogakadémián és egyetemen (1777-1850). (Tineri catolici din județul Bihor la academiile egale de drept și a Liceul Regal din Cluj (1777-1850)/Young Catholics from the Bihor County at the Royal Law Academies and the Royal High School in Cluj (1777-1850) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.

Hazai előadás

 • Milyen felekezethez tartozó diákok látogatták a királyi jogakadémiákat 1777 és 1850 között? Reformáció és peregrináció. Budapest, 2016. október 14.
 • Die Möglichkeiten der Rekonstruktionen der Hörerschaft der Rechtsakademien in Ungarn zwischen 1777 und 1850. Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium/Internationales Kulturhistorisches Symposion. Szigetvár, 2016. július 7.
 • A királyi jogakadémiák felállításának célja és a magyar értelmiség képzésére gyakorolt hatása (1777-1849). Oktatás, nevelés, kultúra. A Művelődéstörténeti Doktori Program műhelykonferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2016. június 8.
 • Diákélet a magyar egyetemeken és jogakadémiákon az újkorban. Kutatók éjszakája 2015. Budapest, 2015. szeptember 25.
 • The Structure of the Hungarian Higher Education and the Statics of Order of Magnitude and Confessions in the XVII-XVIII. Centuries. Budapest, MTA-ELTE History of Universities Research Group – MTA Hungarian Subcommission for the History of Universities, 2015. március 12.
 • A jogi oktatás tömegesedése a 19. század első felében. Jubileumi évfordulóink és ünnepi tennivalóink. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Információs Központ, 2014. november 25.
 • Királyi akadémia, püspöki líceum és magánfőiskola. Felsőfokú intézménytípusok és levéltári forrásaik a 19. század első felében. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.