Barta M. János új írásában a kassai királyi rendház és a jezsuiták kapcsolatát vizsgálja

2023.11.27.
Barta M. János új írásában a kassai királyi rendház és a jezsuiták kapcsolatát vizsgálja

Barta M. János legújabb írása megjelent az Egyháztörténeti Szemlében.

A tanulmány a kassai királyi ház jezsuita rend számára történő eladományozásának ügyét tárgyalja, bemutatva az alternatív elképzeléseket, az épület kibővítéséig és át-adásáig vezető utat, valamint az azt övező politikai-felekezeti alapú konfliktusokat. Az épület birtokba vétele mérföldkövet jelentett az 1650-es évek elején még rezi-dencia formában működő jezsuiták számára a nagyobb intézményi önállóságot je-lentő kollégiummá alakulás útján. A királyi adomány egyúttal a felső-magyarországi főkapitányi székhelynek a szakirodalomban rendre feledésbe merülő áthelyezését és a Bornemissza-ház e célból való megvásárlását is jelentette.

A tanulmány teljes terjedelmében olvasható itt.