Két új kiadvány jelent meg a Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológiai hallgatóiról

2022.02.15.
Két új kiadvány jelent meg a Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológiai hallgatóiról

Az esztergomi Prímási Levéltárral való együttműködés keretében megjelent kutatócsoportunk két új kiadványa, amelyek egyaránt részei a „Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat”-nak, valamint a „Strigonium Antiquum” sorozatnak.

Az egyik: Kmety Adrien – Szögi László – Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei 1635-1711. Esztergom, 2021. I. - II. 1137 p. Ez a kötet a lehető legteljesebb névsorát adja az újonnan feltárt források alapján a Nagyszombati Jezsuita Egyetem hallgatóinak, természetesen figyelembe véve azt, hogy az eredeti források pusztulása következtében, a hiánytalan névsor elkészítése sajnos nem lehetséges. A két kötetes kiadványban 9567 hallgató adatait közöltük. A könyvhöz névmutató és a születési helyek mutatója csatlakozik.

A másik: Szögi László: A nagyszombati érseki líceum és a papi szemináriumok növendékei 1802-1850. Esztergom, 2021. 467 p. Ebben a kötetben az 1802-ben Pozsonyból Nagyszombatba visszakerült érseki tanintézetek növendékeit mutatjuk be a sorozatunkban már kialakult szerkezetben. A kötetben 4025 hallgató adatai találhatók meg a jelzett időszakból.