Kutatócsoportunk projektvezetője, Dr. Fazekas István MTA doktori értekezésének vitája 2019. december 18-án

2019.11.27.
Kutatócsoportunk projektvezetője, Dr. Fazekas István MTA doktori értekezésének vitája 2019. december 18-án

M E G H Í V Ó

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt

FAZEKAS ISTVÁN

MTA doktora címre benyújtott

„A Magyar (Udvari) Kancellária és hivatalnokai 1527-1690 között”

című értekezésének 2019. december 18-án 11:00 órakor, az MTA Székház Kistermében (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.) tartandó nyilvános vitájára.

 

Az értekezés opponensei:

Monok István, az MTA doktora

Szijártó M. István, az MTA doktora

Gecsényi Lajos, a történelemtudomány kandidátusa

 

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J. u. 1.), valamint az MTA honlapján (http://mta.hu/doktori-tanacs/folyamatban-levo-doktori-eljarasok-105296). A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva észrevételt tehet.