Megjelent Barta János monográfiája

2021.11.22.
Megjelent Barta János monográfiája

A könyv Csáky István gróf országbíró pályáját követi végig. A könyv fülszövege szerint:

Csáky István (1635-1699) gróf a kora újkori Magyar Királyság fontos, mégha nem is legkiemelkedőbb jelentőségű szereplőinek egyike. Országbírói kinevezéséig (1687)  a magyar rendi vezetés másodvonalába tartozott, alakját talán éppen ez teszi igazán érdekessé. Katonai, közigazgatási és politikusi tevékenységét abban a felső-magyarországi (ez idő tájt igencsak viharvert) térségben fejtette ki, amelynek erőviszonyait egyszerre formálta a Habsbrg Monarchia, az Erdélyi Fejedelemség és az Oszmán Birodalom jelenléte. Élete nagyobbik felét az útkeresés, a részben kényszerű, egyszersmind remek helyzetfelmérő képességéről tanúbizonyságot tevő kompromisszumok megkötése jellemezte. Portréjának megrajzolása remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a korábbinál több figyelmet kapjon az a középutat kereső, reálpolitikusi csoport, amely az ország jövőjét a rendi érdekek szem előtt tartásával, ám a Habsburg Monarchián belül, azzal szoros sorsközösségben látta biztosítottnak.

A kiadványt megvásárolhatják itt. A könyv megjelenéséhez gratulálunk!