Megjelent Barta M. János forrásközlése a Lymbusban

2023.03.09.
Megjelent Barta M. János forrásközlése a Lymbusban
Balogh Zsuzsánna és Barta M. János a Lymbus 2022. évi számában jelentette meg Csáky István tárnokmester feleségének, Mindszenti Krisztinának végrendeleteitt "Mindszenti Krisztina magyarországi (1670) és erdélyi (1671, 1679) végrendeletei" címmel. Részlet az előtanulmányból:
"Mindszenti Krisztina (1610 körül – 1685. március 1.) 1670. március 22-én, Illésfalván és 1671. szeptember 1-jén, illetve 1679. február 8-án, Gernyeszegen kelt végrendeletei nem teljességgel ismeretlenek a kora újkorral foglalkozó történészek számára, sőt a kö-zelmúltban egy nagyobb forráspublikáció keretei között kiadásukra is részben sor ke-rült. Újabb közreadásuk mégis indokolt. A magyarországi javakról rendelkező 1670. évi  végrendelet kiadása ugyanis egy csonka, töredékes, nem mellesleg valójában kivonatos másolati példányon alapszik, míg az egy évvel későbbi erdélyi végrendelet még csak részleteiben sem került kiadásra, addig a kilenc évvel később elkészített, szintén Gernyeszegen kelt erdélyi végrendelet ugyan teljes terjedelmében közlésre került, annak eseté-ben is elmaradt a rendelkezésre álló példányok összevetése – ezekről lásd a bevezető  végén –, tartalmi elemeinek megfelelő történeti kontextusba helyezése, valamint a megfelelő kritikai lábjegyzetekkel való ellátása. A három végrendelet egymás nélkül ráadásul nem is értelmezhető, együttes kezelésük tehát indokolt, és ez a szempont szintén nem érvényesült publikálásuk során. Forráskiadásunkkal tehát e mulasztásokat is orvosolni kívánjuk."
A teljes publikációt elolvashatják itt.