Megjelent Haraszti Szabó Péter legújabb tanulmánya

2021.12.10.
Megjelent Haraszti Szabó Péter legújabb tanulmánya
Kutatócsoportunk tudományos munkatársa, Haraszti Szabó Péter a veszprémi püspökség területéről a középkori egyetemeken tanult diákok csoportját elemezte legújabb tanulmányában. A "Capella Reginalis" - A veszprémi püspökség a középkorban című tanulmánykötet 14 cikket tartalmaz, amelyek az egyházmegye szerzetesi közösségeinek az elemzésétől kezdve jelesebb személyek és egyes egyházak, vagy a római kúriával való kapcsolatokon keresztül egészen a szentszéki bíráskodásig vagy a hiteleshelyi működésig taglalják a veszprémi püspökség középkori életének egy-egy szeletét. Munkatársunk a dunántúli egyházmegyék egyetemjárásának rövid összehasonlítása után a veszprémi püspökség területéről származó diákok számának a felvázolása mellett kísérletet tett annak megállapítására is, hogy bizonyos, kifejezetten a vizsgált területet érintő események hogyan befolyásolták a peregrinációt, milyenek voltak az eltérések az egyes térségek peregrinációs számai között, de a helyi mezővárosi és falusi lakosság és a nemesség egyetemjárásának elemzéséről is olvashatnak a cikkben. A kötettel kapcsolatos információkat itt találáják.