Megjelent kutatócsoportunk legújabb kiadványa a zágrábi felsőoktatás hallgatóiról

2019.12.04.
Megjelent kutatócsoportunk legújabb kiadványa a zágrábi felsőoktatás hallgatóiról

Jelen kötetben a Zágrábi Tankerületben, 1776-ban létrehozott királyi jogakadémiának a hallgatóságáról kívánunk átfogó képet bemutatni, kiegészítve azt a Zágrábi Római Katolikus Püspökség szemináriumának növendékeivel. Vizsgált korszakunk jelentős részében átfedés mutatkozik a királyi jogakadémia és a püspöki szeminárium hallgatói között, hiszen a teológusok egy része kötelező bölcsészeti tanulmányait a jogakadémia bölcsészeti karán végezte és azt is elvárták tőlük, hogy jogi tanulmányokat is folytassanak, annak érdekében, hogy papi tevékenységük során tisztában legyenek a hazai jog alapelemeivel és ilyen irányú tanácsokkal is szolgálhassák híveiket. Éppen ezért adattárunkban nem külön-külön mutatjuk be a két intézet növendékeit, hanem kronológiai rendben tárgyaljuk mindazokat, akik a zágrábi felsőoktatási intézményekben tanultak. A két tanintézetben a vizsgált időszakban összesen 6783 diák beiratkozását tudtuk feljegyezni. Ebből 93% a Zágrábi Jogakadémia hallgatóinak száma, beleszámítva azokat a teológusokat, akik itt végezték bölcsészeti vagy/és jogi tanulmányaikat. Ezzel szemben a Püspöki Szemináriumban teológiát a diákok mintegy 7%-a tanult. A kötet magyar és horvát nyelvű bevezető tanulmánnyal jelent meg, továbbá magyar és horvát helységnévmutató, valamint személynévmutató is segíti a kutatást.