Megjelent kutatócsoportunk új kiadványa a rozsnyói felsőoktatás hallgatóiról

2019.10.04.
Megjelent kutatócsoportunk új kiadványa a rozsnyói felsőoktatás hallgatóiról

E könyvsorozat keretében már 2000-ben megkezdtük a történelmi Magyarország 1850 előtt létező felsőoktatási intézményei hallgatói névsorainak közzétételét.

Mivel a magyar történetírás egyik óriási adóssága, hogy nem adta ki azoknak a tanintézeteknek a diáknévsorait, amelyekben évszázadokon keresztül képezték a hazai egyházi és világi értelmiséget, erre úgy véljük, feltétlenül szükség van.

Az utóbbi három-négy évtizedben, e tekintetben jelentős munkát végeztek az erdélyi magyar történészek, részben a Szegedi Tudományegyetem Régi magyar irodalmi tanszékének közreműködésével, így számos erdélyi és partiumi református tanintézet hallgatói névsora kiadásra került. Magyarországon is főleg a nagy múltú református kollégiumok (Debrecen, Pápa, Sárospatak) névsorai kerültek részben vagy egészben közlésre.

E pozitív változások ellenére azonban még nagyon sok további felsőoktatási intézmény hallgatói névsorai várnak közreadásra, elsősorban olyanok, amelyek egykor a mai országhatárokon kívül végezték oktató munkájukat, de bőven akadnak még ilyen hazai tanintézetek is.

Az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport keretében ezért határoztuk el, hogy összegyűjtjük és nyomtatott, majd később elektronikus formában is közzétesszük a történelmi Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és Horvátországban a feudális korszakban működött egykori felsőoktatási intézmények hallgatói névsorait.