Megjelent Szögi László új publikációja

2020.11.10.
Megjelent Szögi László új publikációja

Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László tanulmányt publikált az Ujváry Gábor tiszteletére megjelent kötetben A magyarországi zsidóság kiemelkedő részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-1919 címmel. A cikk a „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára (Szerk: Dubniczky Zsolt – Hermann Róbert – Kocsis Annamária – Ligeti Dávid – Orosz László). Budapest, 2020. című kiadványban található. Ugyanebben a kiadványban jelent meg Fazekas István, kutatócsoportunk másik projektvezetőjének írása „Adalékok Károlyi Árpád és Szekfű Gyula kapcsolatához” címmel.