Új intézmények adatbázisai készültek el

2020.05.29.
Új intézmények adatbázisai készültek el

Az újkori projekttel foglalkozó munkatársak szorgos munkája nyomán befejeződtek a korszak tanintézetei közül a még hiányzó részadatbázisok munkálatai. Ennek keretében elkészült az Aradi Ortodox Teológia, a Balázsfalvai Görög Katolikus Teológia, és a Sárospataki Református Kollégium nyers adatbázisa. Összesen tehát 95 tanintézet hallgatói adatbázisát készítettük el az 1544-1850 közötti időszakból. A részadatbázisok együttesen mintegy 273 ezer hazai felsőfokú beiratkozás adatait tartalmazzák. Természetesen a továbbiakban ezeket az adatbázisokat szerkeszteni, egységesíteni kell, bizonyos adatokat pedig feloldani ahhoz, hogy a teljes adatbázis az interneten megjeleníthető legyen. A teljes forrásanyag összegyűjtésének és elsődleges feldolgozásának befejezése azonban korszakhatár kutatócsoportunk tevékenységében a közeljövőben várható.