Részvétel magyar konferenciákon

Részvétel magyar konferenciákon

2023

Szögi László

 • Egyetemi képzés egyetem nélküli országban - Peregrinatio Academica=Budavári Történelmi Kaszinó, Budapest, 2023. 04. 14.
 • A Corvinus Levéltárának megalakulása és fejlődése=Corvinus Egyetem, Budapest, 2023. 04. 24.

2022

Draskóczy István

 • A Selmecbányai Bányászati Akadémia hallgatósága a 18. században és a 19. század első felében= Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése, Székesfehérvár, 2022. 07. 12.

Durovics Alex

 • Polgárosodás, felsőoktatás, társadalmi mobilizáció (és az evangélikusok)= Evangélikus örökség - Ex Museo Nostro 2. Budapest, 2022. 06. 02.

Haraszti Szabó Péter

 • Egyetemi diákcsoportok kapcsolati hálója a 15. század végén= Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630), Esztergom, 2022. 09. 08.
 • Magyar nemesi peregrináció a késő középkorban (1387-1420/1490-1526). Az élet sava-borsa. Előadások a középkori gazdaság- és társadalomtörténet köréből, Budapest, 2022. 05. 06.
 • A tudás hatalom-Észrevételek a magyar nemesi családok peregrinációjához a késő középkorban= A rang kötelez. Rendi és rendies magatartásformák a középkortól a 20. századig, Eger, 2022. 04. 28.

Szögi László

 • Visszaemlékezés a levéltárszervezés kezdeteire= 10. Műegyetemi Levéltári nap - 50 éves a BME Levéltár, Budapest, 11. 16.
 • Megjegyzések a 16. századi kolozsvári egyetem/akadémia/kollégium terminológiai kérdéséhez= A jezsuita rend szerepe a kolozsvári egyetem kialakulásában és későbbi működésében, Szeged, 2022. 11. 09.
 • Az Altaji Összehasonlító Nyelvészeti Tanszéktől a Finnugor Tanszékig 1872–2022= 150 éves a Budapesti Finnugor Tanszék, Budapest, 2022. 10. 20.
 • Magyarországi felsőoktatási intézmények az egyetemek európai hálózatában= Klebersberg és kora, Pécs, 2022. 10. 05.
 • Kerekasztal beszélgetés: Egyetemtörténet-kutatás, egyetemtörténeti kiadványok a fenntartó és a történészszakma szemszögéből= Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése, Szeged, 2022. 08. 25.
 • Egyetemi iratok sorsa a 20. században=Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése, Székesfehérvár, 2022. 07. 10.
 • Jeles magyar utazók Európában (5.). A magyar peregrináció nagy alakjai nyomában. Éppen 350 éve indult nagy tanulmányútjára Pápai Páriz Ferenc. =Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület estje, Budapest, 2022. 03. 22.

2021

Barta M. János

 •   A kassai jezsuita gimnázium anyakönyvi adatbázisa (Adatbázisok és digitalizáció a kora újkori társadalomtörténeti kutatásokban – az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport műhelykonferenciája, Eger), 2021. november 25.

Draskóczy István

 • Bortermelő mezővárosok egyetemjárói a Magyar Királyságban. Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése, Sopron, 2021. augusztus 25.

Fazekas István

 • Katolikus egyházi intézmények Nagyszombatban. Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyzsombati  egyetem és gimnázium példáján. Budapest, 2021. április 22.
 • Fazekas István–Kádár Zsófia–Pilikta László: Győr jezsuita diáksága a kora újkorban. Projektismertető és könyvbemutató. In: Győr, VII. Fraknói Nyári Akadémia, 2021. augusztus. 6–8.
 • Fazekas István–Kádár Zsófia: Jezsuita gimnáziumi adatbázisok. In: Adatbázis építés – Adatbázis használat – Adatbázis fenntartása történeti tudományokban (Műhelytanácskozás az Összehasonlító Történetiszociológia Tanszék ElitData Kutatócsoportja, a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport és a Társadalmi Változások Története Központ rendezésében, ELTE 2021. november 19.

Kádár Zsófia

 • Intézményi keretek: az osztrák jezsuita rendtartomány a 17. században.Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyzsombati  egyetem és gimnázium példáján. Budapest, 2021. április 22.

Kökényesi Zsolt

 • Megközelítések a székelyudvarhelyi jezsuita gimnázium diákságához (1689-1773). Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyzsombati  egyetem és gimnázium példáján. Budapest, 2021. április 22.

Szögi László

 • A nagyszombati egyetem újonnan elkészült hallgatói adatbázisa = Előadás a „Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyszombati egyetem és gimnázium példáján” c konferencián, Budapesten, 2021. április 22-én
 • Mi volt vonzóbb Magyarország, vagy Ausztria: Hol tanultak szívesebben a későbbi Burgenlandból 1918 előtt? Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése, Sopron, 2021. augusztus 25.
 • A magyar eredetű iratanyagok sorsáról szerzett tapasztalataim a Kárpát-medencében. Kutatás és segédletkészítés. Fiatal Levéltárosok Egyesülete XII. Tudományos őszi tábor, Szeged, 2021. szeptember 3.
 • Nógrád megyei diákok külföldi és hazai tanulmányai az újkorban. = Előadás a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárának XIII. Levéltári Napján, Salgótarjánban, 2021. október 14-én
 • Beszámoló MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport munkájáról. A Magyar Felsőoktatási Levétári Szövetség 2021. évi vándorgyűlése, Győr, 2021. szeptember 21.

2020

Draskóczy István-Durovics Alex-Szögi László

 • Evangélikus diákok itthon és külföldön a 16-19. században. A reformáció öröksége, Budapest, 2020. február 27.

Kádár Zsófia - Ternovácz Bálint

 • A nagyszombati, pozsonyi és győri jezsuita gimnáziumi anyakönyvek elektornikus feldolgozása és publikálása. #hagyomány#innováció#történelem Tudományos konferencia, Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet, Eger, 2020. január 17.

Szögi László

 • A Repertorium Academicum Hungariae adatbázis készítése. #hagyomány#innováció#történelem Tudományos konferencia, Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet, Eger, 2020. január 17.

2019

Borsodi Csaba

 • Eötvös Loránd, a rektor. Tudományos ülésszak Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából. Budapest, 2019. január 14.

Fazekas István

 • A Habsburg-oszmán diplomáciai kapcsolatok forrásai 1553-1568. – Szulejmán szultán zarándokvárosának kutatása 2012-2019. Budapest, 2019. december 4.

Draskóczy István

 • A középkori egri és Heves megyei peregrináció a 13–16 században. = Előadás „Az oktatás története az egri egyházmegyében” című konferencián Egerben, 2019. május 9-én.

Durovics Alex

 • Egri és Heves megyei peregrinusok a 17–19. században. = Előadás „Az oktatás története az egri egyházmegyében” című konferencián Egerben, 2019. május 9-én.

Kelényi Borbála

 • Magyarországi diákok a Krakkói Egyetemen a középkorban. A kapcsolatok hálójában. Magyar-lengyel történészkonferencia. Budapest, 2019. október 3.

Szögi László

 • Peregrináció – Hírszerzés. = Előadás a Magyar Hadtudományi Társaság ülésén. Budapesten, 2019. április 4-én.
 • Az egri Szeminárium és a Líceum hallgatósága. Forráskutatás és eredmények 1713-1850 = Előadás „Az oktatás története az egri egyházmegyében” című konferencián Egerben, 2019. május 9-én.
 • Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből = Előadás az Életet az éveknek Egyesület rendezvényén az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, Budapesten, 2019. május 15-én.
 • A Tanácsköztársaság egyetempolitikájának megítélése különböző korszakokban = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésén, Sopronban, 2019. október 2-án.
 • Felsőoktatási intézmények Pozsonyban 1918 előtt = Kerekasztal-beszélgetés a Komenský Egyetem megalapításának 100. évfordulója alkalmából a modern szlovák felsőoktatás történetéről a Szlovák Intézetben, Budapesten, 2019. október 7-én.

Varga Júlia

 • Az újranyitott egri szeminárium, és más felsőoktatási kezdeményezések Egerben a 18. sz. második harmadáig. = Előadás „Az oktatás története az egri egyházmegyében” című konferencián Egerben, 2019. május 9-én.

2018

Draskóczy István

 • A Mátyás-kori peregrináció. Hunyadi Mátyás és kora. Debrecen, 2018. szeptember 20-21.
 • A Mátyás-kor egyetemtörténetírása. Levéltár és nyilvánosság. Levéltár és kultúra. Magyarországi Levéltárosok Egyesületének 2018. évi vándorgyűlése. Pécs, 2018. július 9-11.

Durovics Alex

 • Eperjes. Az evangélikus jogakadémia 1918-19-es tanéve és Miskolcra költözése. 250 éve alakult az első hazai orvostudományi kar, a Nagyszombati Egyetemen. Egy különleges év. 1918 és a magyar felsőoktatás tervei és történései az összeomlás előtt és után. Budapest, 2018. november 16.

Haraszti Szabó Péter

 • Az egyetem szerepe a Hunyadi-kor eleji vikáriusok életpályáján és karrierjében (1440–1458). Mátyás király és az Egyház. Pécs, 2018. november 15.

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála

 • Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport bemutatása. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, 2018. június 7.

Kelényi Borbála

 • Városi plébánosok tanulmányai a Hunyadi-korban. Mátyás király és az Egyház. Pécs, 2018. november 15.

Szögi László

 • Magyar orvosok a külföldi egyetemjárásban = Előadás a „250 éve alakult az első hazai orvostudományi kar a Nagyszombati Egyetemen. Egy különleges év. 1918 és a magyar felsőoktatás tervei és történései az összeomlás előtt és után” című konferencián, Budapesten, 2018. november 16-án.
 • A levéltárak társadalmi szerepének változása az elmúlt három évtizedben = Előadás „Az 50 éve visszatért levéltár arcai ” című konferencián, Salgótarjánban, 2018. október 18-án.
 • Az MFLSZ és az ELTE Egyetemi Levéltár megalakulása és működése = Változó egyetem – változó levéltár. 60 éves ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár levéltára – 25 éves Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség. Budapest, 2018. szeptember 13-14.
 • Nemzetiségek a 19. századi felsőoktatásban = Előadás a „Levéltár és nyilvánosság. Levéltár és kultúra. Magyarországi Levéltárosok Egyesületének 2018. évi vándorgyűlésén”, Pécsett, 2018. július 10-én.
 • A budai, a kolozsvári, az egri és a győri jezsuita akadémiák hallgatói adatbázisának régi és újabb forrásai és feldolgozásuk = Előadás a „Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról” című konferencián, Budapesten, 2018. május 23-án.
 • A Műegyetem elődintézményei 1848-ban = Előadás a 7. Műegytemi Levéltári Napon, Budapesten, 2018. március 13-án.

Varga Júlia

 • Egy elképesztő tanév. Politikai harcok és az autonómia felfüggesztése a Budapesti Tudományegyetemen Előadás a „250 éve alakult az első hazai orvostudományi kar a Nagyszombati Egyetemen. Egy különleges év. 1918 és a magyar felsőoktatás tervei és történései az összeomlás előtt és után” című konferencián, Budapesten, 2018. november 16-án.
 • A Budapesti Tudományegyetem a Trianoni döntés után = Változó egyetem – változó levéltár. 60 éves ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár levéltára – 25 éves Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség . Budapest, 2018. szeptember 13-14.
 • A nagyszombati jezsuita egyetem hallgatói adatbázisának forrásai és feldolgozása = Előadás a „Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról” című konferencián, Budapesten, 2018. május 23-án.

2017

Borsodi Csaba

 • Új kihívások: a levéltáros-képzés átalakítása. Magyar Levéltárosok Egyesületének 2017. évi vándorgyűlése. Miskolc, 2017. július 11.

Draskóczy István

 • Statisztika és egyetemtörténet (magyar peregrinusok a középkorban). Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. Értékmentés és innováció a tudományban. Budapest, 2017. november 16-17.
 • Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der agellonen (1490–1526). University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.

Haraszti Szabó Péter

 • Királyi orvosok és királyi könyvtár az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején. Forrásfeltárás külföldön. Debrecen, 2017. november 17.
 • Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora. Magyar Tudomány Ünnepe a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban. 650 éves a magyar felsőoktatás. Pécs, 2017. november 7.
 • An unknown professor at the medieval University of Pécs? University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
 • Egy vallási mozgalom a kéziratok tükrében – A huszita mozgalomra reflektáló írások Magyarországon a 14-15. században. A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15-16.

Kelényi Borbála

 • Students from the medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional data to their studies: Faculties and graduation. University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
 • Krakkói diákok könyvtára. A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15-16.

Szögi László

 • Kutatási irányok a dualizmus kori magyar felsőoktatás történet vizsgálatában. = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. évi vándorgyűlésén, Pécsett, 2017. november 15-én.
 • Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása 1830–1880. = Előadás a „Politika és egyetem. Politikai irányzatok, eszmék recepciója az egyetemi ifjúság gondolkodásában 1780–1990” című konferencián, Budapesten, 2017. november 3-án.
 • Az oktatásügy a dualizmus korában. = Előadás a „A kiegyezés és a közegészségügy Magyarországon” című konferencián, Budapesten, 2017. október 18-án.
 • Die Ergebnisse und die weitere Aufgabe der ungarischen Universitäts-Geschichtschreibung. = Előadás a „University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day” című konferencián, Pécsett, 2017. október 12-én.
 • A peregrináció jelentősége és hatása Magyarországra és Európára. = Előadás a „Vándordiákok Európában – Reformáció és peregrináció, a reformáció ötszáz éve” című kiállításának megnyitásán, Érden, 2017. október 3-án.
 • A magyar felsőoktatás aranykora. = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén, Miskolcon, 2017. július 11-én.
 • Irányváltás a külföldi magyar egyetemjárásban. A 17-18. századi peregrináció új vonásai = Előadás „A reformáció hatása Közép-Európában és Magyarországon” című konferencián, Szegeden, 2017. április 27-én.
 • Európai egyetemi jubileumok, ünneplési „trendek”, akadémiai kutatási projektek. = Előadás a 6. Műegyetemi Levéltári Nap rendezvényén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Budapesten, 2017. március 29-én.
 • A közgazdasági szakoktatás kezdetei Budapesten 1857-1920. = Előadás a Budapesti Gazdasági Egyetem által szervezett Kutatói Napok rendezvényen, a Történetek a BGE múltjáról című szekcióban, Budapesten, 2017. március 29-én.
 • A budapesti egyetem Gyulai Pál működése idején = Előadás a „(B)irodalom. Gyulai Pál az irodalom élén” című konferencián, Budapesten, 2017. január 26-án.

Varga Júlia

 • Politikai küzdelmek a századfordulón a budapesti Egyetemi Körben. Előadás a „Politika és egyetem. Politikai irányzatok, eszmék recepciója az egyetemi ifjúság gondolkodásában 1780–1990” című konferencián, Budapesten, 2017. november 3-án.
 • „Csak gyönyörködés végett nem utazgathatnak …” Egyetemi peregrináció Magyarországról = Előadás az Internet Fiesta konferencián, Budapesten az Egyetemi Könyvtárban, 2017. március 28-án.

2016

Borsodi Csaba

 • Bölcsészkar az 56-os forradalomban. Gólyavári esték. Budapest, 2016. október 19.
 • A megtorlás és a megtorlás szervezete az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1957-1960. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban. Szeged, 2016. október 15.
 • A 20. századi diktatúrák felsőoktatási politkiája kutatásának kutatás-módszertani kérdései. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlése. Debrecen, 2016. szeptember 19.
 • Egyetemi diákmozgalmak, a forradalom és utóélete 1956–1957. Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlése. Győr, 2016. július 12.

Durovics Alex

 • Az evangélikus líceumok helye és szerepe a magyar oktatási intézmények sorában. Oktatás, nevelés, kultúra. A Művelődéstörténeti Doktori Program műhelykonferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2016. június 8.

Draskóczy István

 • A magyar egyetemtörténet historiográfiája - áttekintés. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlése. Debrecen, 2016. szeptember 19.

Haraszti Szabó Péter

 • Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei (1405–1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2016. május 19-20.

Juhász Réka

 • A királyi jogakadémiák felállításának célja és a magyar értelmiség képzésére gyakorolt hatása (1777-1849). Oktatás, nevelés, kultúra. A Művelődéstörténeti Doktori Program műhelykonferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2016. június 8.
 • Die Möglichkeiten der Rekonstruktionen der Hörerschaft der Rechtsakademien in Ungarn zwischen 1777 und 1850. Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium/Internationales Kulturhistorisches Symposion. Szigetvár, 2016. július 7.

Pál Zoltán

 • Megtorlás a mezőgazdasági akadémiákon 1956 után. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban. Szeged, 2016. október 15.

Szögi László

 • A magyarországi zsidóság kiemelkedő részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-1919. = Előadás a „Franz Joseph málkénu. Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója” című konferencián, Budapesten, 2016. október 27-én.
 • Az 1956-os forradalom és megtorlás a hazai egyetemeken és kutatásuk. Historiográfiai áttekintés. = Előadás „Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban” című konferencián, Szegeden, 2016. október 15-én.
 • „Őseink felfedezése – akik a történelmi Magyarországon tanultak” A Repertorium Academicum Hungariae projekt állása. = Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa vándorgyűlésén, Balatonfüreden, 2016. október 8-án.
 • A hazai szellemi elitkutatás története és módszertani kérdései. = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlésén, Debrecenben, 2016. szeptember 19-én.
 • Világnézeti és politikai küzdelem az egyetemi ifjúsági egyesületekben 1900–1918. = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén, Győrben, 2016. július 12-én.
 • Das nationale Minderheitenproblem in der Universitätsausbildung in Ungarn im 19. Jahrhundert. = Előadás az „Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 45.” című konferencián, Szigetváron, 2016. július 8-án.
 • Magyar felsőoktatás-történeti hallgatói adatbázisok: külföldi tanulmányok 1100-1918, belföldi tanulmányok 1580-1850. = Előadás az „Adatbázisok a kora újkori és újkori társadalomtörténeti kutatásokban” című konferencián, Budapesten, 2016. március 10-én.
 • Magyar emlékek Németországban. Jeles magyarok németországi egyetemeken. = Előadás a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület rendezvényén, Budapesten, 2016. február 9-én.

Varga Júlia

 • Az ELTE 1956-ban disszidált hallgatói. = Előadás „Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban” című konferencián, Szegeden, 2016. október 15-én.
 • A diákegyesületek megalakulása és bekapcsolódása a politikai megmozdulásokba 1867–1900. = Előadás „Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlése” című, Győrben rendezett műhelykonferencián, 2016. július 12-én

2015

Draskóczy István

 • A katolikus egyház szerepe a középkori Debrecenben. Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban. A katolikus egyház története, újjászületése a 18. századi Debrecenben. Debrecen, 2015. június 12.

Durovics Alex

 • Az egyetemi hallgatók társadalmi rétegződése a három történeti felekezetnél a reformkorban. Egyetempolitika és egyetemközi kapcsolatok Közép-Kelet Európában Konferencia. Budapest, 2015. március 12.

Haraszti Szabó Péter

 • A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus. Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Budapest, 2015. november 9-10.
 • The Place of the University of Prague in the Hungarian academica peregrinatio in the Late Angevin and the Sigismundean Period. Budapest, COST WG 3 – CEU, 2015. június 8-10.
 • A tanult magyar udvari értelmiség és a prágai egyetem (1348-1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2015. május 22.

Kelényi Borbála

 • Connections Between Medieval Universities According to the Hungarian Peregrinatio Academica. Social Networks and Transfers of Religious Knowledge Across Borders. Budapest, COST WG 3 – CEU, 2015. június 8-10.

Szögi László

 • Az egyetemi archontológia és elitkutatás helyzete Magyarországon. = Előadás a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára levéltári napi konferenciáján, Pécsen, 2015. november 26-án.
 • A Kárpát-medence levéltári forrásai egy történész levéltáros szemszögéből = Előadás a „Hungarica-kutatás, avagy haszontalan segédletek gyártása” című konferencián az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában, Budapesten 2015. november 11-én.
 • A hazai egyetemtörténetírás jelenlegi helyzete és feladatai. = Előadás a Hajnal István Kör „Iskola, művelődés, társadalom” című konferenciáján, Sárospatakon 2015. augusztus 28-án.
 • Család és nemzetség. Családtörténet és genealógia. = Előadás „A család a történelemben” című konferencián, Zánkán 2015. augusztus 14-én.
 • Átalakuló felsőoktatási hálózat a II. világháború utáni években = Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésének Oktatás és Tudománytörténeti Szekciójában, Gödöllőn 2015. július 8-án.
 • Etnikumok és felekezetek kapcsolata a történeti Magyarországon = Előadás a XLIII. Országos Honismereti Akadémián, az „Együtt ezer éve – nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében” című konferencián, Szekszárdon 2015. július 5-én.
 • Magyar egyházi felsőoktatási intézmények hallgatói adattára. Forráskutatás és első eredmények. = Előadás az „Egyháztörténészek II. országos találkozója” című rendezvényen, Nyíregyházán, 2015. június 4-én.

Varga Júlia

 • Beszámoló a 10/2002. (IV. 13.) sz. NKÖM rendelet módosítását előkészítő bizottság tevékenységéről = Előadás az MFLSZ Vándorgyűlésén Keszthelyen, 2015. augusztus 25-én.

2014

Durovics Alex

 • A soproni evangélikus líceum diáksága 1800-1850. Fiatal Levéltárosok Egyesülete VI. Tudományos Nyári Tábor. Badacsony, 2014. július 11-13.

Haraszti Szabó Péter

 • Az egyetemjárás hatása a középkori magyar nemességre. A prágai egyetem 14. (és 15.) századi Magyarországra gyakorolt hatása (Első eredmények). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2014. június 6.

Juhász Réka

 • A jogi oktatás tömegesedése a 19. század első felében. Jubileumi évfordulóink és ünnepi tennivalóink. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Információs Központ, 2014. november 25.

Szögi László

 • A Keleti Kereskedelmi Akadémia képzésének katonai vonatkozásai = Előadás a Magyar Hadtudományi Társaság ülésén, Budapesten 2014. november 27-én.
 • Egyetemtörténeti kutatások és a Magyar Egyetemtörténeti Múzeum = Előadás a „jubileumi évfordulóink és ünnepi teendőink” című konferencián, Budapesten 2014. november 25-én.
 • Egyetemeink és az első világháború = Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésén, Veszprémben 2014. augusztus 25-én.
 • A középkori magyar peregrináció irányai és fő tendenciái = Előadás a Székely György emeritus professzor 90. születésnapja tiszteletére rendezett konferencián az ELTE Bölcsészettudományi Karán, Budapesten, 2014. február 14-én.

Pál Zoltán

 • Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. Parasztsors – magyar sors. Emlékülés a Dózsa György vezette parasztháború 500. és a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából. Budapest, 2014. szeptember 19.
 • (Varga Zsuzsannával közösen) Tudomány a diktatúrában. Két kutatóintézet a Kádár-korszakból. Közelképek a XIX–XX. századi magyar történelemből. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktorandusz Konferenciája. Budapest, 2014. június 4.
 • A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. Tempus Adest. Konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére. Budapest, 2014. március 21.

Varga Júlia

 • Gondolatok az iskolai anyakönyvek szabványos leírásához. = Előadás „A levéltári szabványok és alkalmazásuk kérdései” című, a Budapesti Fővárosi Levéltár által rendezett műhelykonferencián, 2014. május 6-án

2013

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála

 • Egyetemet járt középkori magyar értelmiség adatbázis építésének első tapasztalatai: orvosi végzettségre vonatkozó első eredmények. 30. országos ankét. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. Budapest, 2013. november 26-28.

Szögi László

 • A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1525 és 1566-1918 = Előadás a „Forráskiadás, forráskutatás, tudománytörténet” című konferencián az ELTE Bölcsészettudományi Karán, Budapesten, 2013. október 18-án.