Kora újkori középiskolai jezsuita oktatás

Barta M. János

Személyes adatok

Tudományos fokozatok

 • 2019 – PhD

Munkahelyek

 • 2020. február 1. – tudományos munkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 • 2019. október 1. – 2020. január 31. – egyetemi adjunktus, ELTE BTK, Történeti Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék (1783-3/2018/FEKUTSRAT)
 • 2019. január 1. 2019. szeptember 30. – egyetemi tanársegéd, ELTE BTK, Történeti Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék (1783-3/2018/FEKUTSRAT)
 • 2016. október 1. – 2018. december 31. – tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK, Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (NKFI-108744)
 • 2015. augusztus 1. 2016. május 31. – Győri Egyházmegyei Levéltár, megbízott munkatárs (a püspöki levéltár Personalia és Miscellanea sorozatának darabszintű regesztázása és rendezése)

Oktatási tevékenység

Szeminárium (ELTE BTK TI):

 • 2019, 2021 – a Magyar Királyság története 1526–1711

Forráselemzés, forrásolvasás (ELTE BTK TI):

 • 2014–2015, 2017–2019 források a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség történetéből, a Bocskai-felkeléstől a Rákóczi-szabadságharcig

Tanulmányok

 • 2013–2016 – ELTE BTK Kora Újkori Magyar Történelem Doktori Program
 • 2010–2013 – ELTE BTK, történelem szak, koraújkor-történet szakirány (MA)
 • 2007–2010 – ELTE BTK, történelem alapszak, filozófia minor (BA)

Külföldi kutatóutak

Hosszú tartózkodások:

 • 2016. február 1. – május 31. Ausztria: Bécs, Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (Ernst Mach Stipendium)
 • 2015. szeptember 7. – október 7. Szlovákia: Eperjes, Lőcse, Kassa, Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramja

Rövid időtartalmú kutatóutak:

 • 2022. július 25–29. – Ausztria: Bécs, Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (Stipendium der Aktion Österreich-Ungarn für Kurzaufenthalte)
 • 2021. július 13–15. – Ausztria: Bécs, Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (Stipendium der Aktion Österreich-Ungarn für Kurzaufenthalte)
 • 2019. november 12–14. – Ausztria: Bécs az 1783-3/2018/FEKUTSRAT azonosítójú pályázat keretén belül)
 • 2019. június 11–13. – Ausztria: Bécs (az 1783-3/2018/FEKUTSRAT azonosítójú pályázat keretén belül)
 • 2018. december 11. – Ausztria: Bécs (önköltségen)
 • 2018. június 21. – Ausztria: Bécs (önköltségen)
 • 2017. február 5–11. Románia: Kolozsvár (az NKFI-108744 azonosítójú pályázat keretén belül)

Díjak, ösztöndíjak

 • 2021: Sahin-Tóth Péter Díj (Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány)

Publikációk

 • https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10055573

Konferencia-előadások, műhelykonferenciák

 • 2021. november 25. – A kassai jezsuita gimnázium anyakönyvi adatbázisa (Adatbázisok és digitalizáció a kora újkori társadalomtörténeti kutatásokban – az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport műhelykonferenciája, Eger)
 • 2020. október 14. – Miről mesélnek a kora újkori középiskolai adatsorok? A kassai jezsuita gimnázium anyakönyvének elektronikus feldolgozása (A lista mámora, avagy az adatkultúra története [nyilvántartások, jegyzékek, kimutatások]. Az információgyűjtéstől a felhasználásig című konferencia – Szegedi Információtörténeti Műhely, online konferencia)
 • 2017. május 12–13. – Csáky István szatmári főkapitánysága (1661–1670) (Erdélyi Történetek – Történetek Erdélyről. II. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencia, Nagyvárad)
 • 2016. március 31. – április 1. – Csáky István és a Politica philosopiai okoskodás (Arma Colloquium Officiale III., Budapest)
 • 2015. május 26–27. – Csáky István és Rottal János levelezése (1660–1674). (III. KoraújkorÁSZ Doktori Konferencia, Budapest)
 • 2014. október 23–24. – Egy katolikus főnemes válasza a politikai krízisre: Csáky István szerepe Felső-Magyarországon (1670–1675). (Reformációtól az egyházalapításig. A szepesváraljai zsinat 400. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia, Eperjes)

Konferenciaszervezés

 • 2016. november 16–18. – Hírnév és emlékezet. Bethlen Miklós halálának 300. évfordulója (ELTE BTK, Budapest)
 • 2014. február 6. – II. KoraújkorÁSZ Doktorandusz Konferencia (ELTE BTK, Budapest)

Tanulmányi versenyek

 • 2011. április 19. – OTDK, Eger