Középkor

Dr. Haraszti Szabó Péter

Dr. Haraszti Szabó Péter

SZEMÉLYES ADATOK

Tudományos fokozatok

 • 2020: PhD

MUNKAHELYEK

 • 2021. augusztus 1. – : tudományos munkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 • 2013. szeptember 1. – 2021. július 31: tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • szakszeminárium, forráselemzés – ELTE Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék, majd Középkori Történeti Tanszék, 2014-től

TANULMÁNYOK

 • 2013 – 2020 : ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Középkori magyar történelem program
 • 2011 – 2013: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Mesterképzés, Történelem szak, Középkor szakirány
 • 2010 – 2011: Károli Gáspár Reformtus Egyetem, Mesterképzés, Történelem szak, Politikai rendszerek, katonai konfliktusok specializáció
 • 2007 – 2010: Károli Gáspár Református Egyetem, Alapképzés, Történelem szak, Politikai rendszerek specializáció

ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

 • 2017: Az Év Levéltári kiadványa 2017, Levéltári szakmai kiadványok kategória, I. díj (Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 II. kötet. Budapest, 2017.)
 • 2015: Campus Hungary 2015, Rövid tanulmányút, Prága, Cseh Köztársaság
 • 2014: Campus Hungary, Rövid tanulmányút, Lengyelország
 • 2013: Campus Hungary, Rövid tanulmányút, Cseh köztársaság
 • 2013: OTDK 3. helyezés
 • 2009: Régészeti ásatás, Dolní Dunajovice, Cseh Köztársaság

PUBLIKÁCIÓK

Könyv, forráskiadvány

 • Kelényi Borbálával közösen: Magyarországi diákok francia, angol, itáliai és német egyetemeken 1100-1526. Szerk: Szögi László. Budapest, 2019.
 • Kelényi Borbálával és Szögi Lászlóval közösen: Magyarországi diákok a Prágai és Krakkói Egyetemeken 1348–1525. I–II. Budapest, 2016–2017. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.)

Cikk, könyvfejezet

Szerkesztés

 • Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni. Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, Magyarország. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport - Martin Opitz, 2019. (Kelényi Borbálával és Simon Zsolttal közösen)
 • A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. Budapest: MTA-ELTE HECE, 2018. (Fábián Laurával, Lovas Borbálával és Uhrin Dorottyával)
 • Micae Mediaevales V. - Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2016. (Fábián Laurával, Gál Judittal és Uhrin Dorottyával)

Recenzió

 • Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. In: Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat 66 (2017)
 • Bárány Attila, Pósán László (szerk.): Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris: Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából: Attila Bárány, László Pósán (ed.): Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris: Essays on the occasion of the 600th anniversary of the Council of Constance. In.: Hungarian Historical Review: New Series of Acta Historica Academiae Scientiarium Hungaricae 5 (2016) 392-396.
 • Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. In: Ungarn Jahrbuch: Zeitschrift Fur Interdisziplinare Hungarologie 32 (2016) 388-391.
 • Iulia Caproș: Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town. Solivagus. Kiel, 2013. In: Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 56. 2014. 194-199.

KONFERENCIÁK

Külföldi előadás

 • Books and their creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague. Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Nyitra, 2016. október 5.
 • Changing Roles: Hungarian Learned Jurists until 1437. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 23.
 • Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. (Biografii paralele? Peregrinare și șanse de carieră la notarii de curte în timpul lui Sigismund/Parallel biographies? Peregrination and court notaries' career opportunities in the Sigismundean period) Marosvásárhely, Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. 2016. május 27.
 • The Effects of the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the 14th Century. The First Decades of Prague University. Transforming Intellectual Space in 14th Century Central Europe. Centrum Medievistických Studií, Prague, 2014. november 7.

Hazai előadás

 • Egyetemi diákcsoportok kapcsolati hálója a 15. század végén= Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630), Esztergom, 2022. 09. 08.
 • Magyar nemesi peregrináció a késő középkorban (1387-1420/1490-1526). Az élet sava-borsa. Előadások a középkori gazdaság- és társadalomtörténet köréből, Budapest, 2022. 05. 06.
 • A tudás hatalom-Észrevételek a magyar nemesi családok peregrinációjához a késő középkorban= A rang kötelez. Rendi és rendies magatartásformák a középkortól a 20. századig, Eger, 2022. 04. 28.
 • Az egyetem szerepe a Hunyadi-kor eleji vikáriusok életpályáján és karrierjében (1440–1458). Mátyás király és az Egyház. Pécs, 2018. november 15.
 • Kelényi Borbálával közösen: Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport bemutatása. Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, 2018. június 7.
 • Királyi orvosok és királyi könyvtár az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején. Forrásfeltárás külföldön. Debrecen, 2017. november 17.
 • Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora. Magyar Tudomány Ünnepe a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban. 650 éves a magyar felsőoktatás. Pécs, 2017. november 7.
 • Pénz beszél? Magyar diákok közép-európai peregrinációja a középkorban. „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni.” Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, 2017. október 27.
 • An unknown professor at the medieval University of Pécs? University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
 • Egy vallási mozgalom a kéziratok tükrében – A huszita mozgalomra reflektáló írások Magyarországon a 14-15. században. A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15.
 • A husziták Magyarországon? Az előreformáció egy lehetséges iránya a 15. században. Reformáció és peregrináció. Budapest, 2016. október 13.
 • Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei (1405–1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2016. május 19-20.
 • A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus. Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Budapest, 2015. november 9-10.
 • Híres tanárok és kutatók a középkorban. Kutatók éjszakája 2015. Budapest, 2015, szeptember 25.
 • The Place of the University of Prague in the Hungarian academica peregrinatio in the Late Angevin and the Sigismundean Period. Budapest, COST WG 3 – CEU, 2015. június 8-10.
 • A tanult magyar udvari értelmiség és a prágai egyetem (1348-1420). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2015. május 22.
 • The Learned Jurists under the Reign of the Arpad and Angevin Dynasty in Hungary. Higher education policies and relationships in Central and Eastern Europe. Budapest, MTA-ELTE History of Universities Research Group – MTA Hungarian Subcommission for the History of Universities, 2015. március 12.
 • Az egyetemjárás hatása a középkori magyar nemességre. A prágai egyetem 14. (és 15.) századi Magyarországra gyakorolt hatása (Első eredmények). Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. ELTE – BTK, Budapest, 2014. június 6.
 • A prágai egyetem magyar hallgatói és a huszitizmus (1398-1420). MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.
 • Kelényi Borbálával közösen: Egyetemet járt középkori magyar értelmiség adatbázis építésének első tapasztalatai: orvosi végzettségre vonatkozó első eredmények. 30. országos ankét. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. Budapest, 2013. november 26-28.
 • Az I. Károly-kori megye vám-, és kereskedelemirányító feladatai. XXXI. OTDK. Debrecen, 2013. április 4.
 • A harmincadszedés rendszere a XIV. század első feléig. II. Mesterszakos középkorász konferencia. ELTE – BTK, Budapest, 2013. március 20.

Könyvbemutatás

 • Iulia Caproș: Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town. Solivagus. Kiel, 2013. (Könyvbemutató). MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.

Konferenciaszervezés

 • „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni.” Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, 2017. október 27.
 • A Könyv és olvasója. Budapest, 2017. június 15-16.
 • Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája. Budapest, 2015. május 21-22.

KUTATÁSI TÉMÁK

 • Az oktatás története a középkorban
 • Középkori magyar intézménytörténet
 • Középkori családtörténet
 • Középkori társadalomtörténet