Kora újkori középiskolai jezsuita oktatás

Kádár Zsófia

SZEMÉLYES ADATOK

 • Születési hely, idő:
 • E-mail cím:

Munkahelyek

 • 2019: Tudományos munkatárs, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, középfokú oktatás témacsoport
 • 2015–2019: Tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs (2017. szept. 1-től), ELTE BTK (OTKA/NKFIH, K 116116. sz. projekt: „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17‒18. században”)
 • 2015. jan.–dec: Levéltáros, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára (Budapest)
 • 2014–2015: Tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK (OTKA K 108744. sz. projekt)
 • 2014/15 tavasz
 • 2013/14 tavasz
 • 2012/13 tavasz: óraadó, ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

Tanulmányok

 • 2017: PhD fokozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem (A disszertáció címe: „Jezsuita kollégium és helyi társadalom a 17. századi Nyugat-Magyarországon (Pozsony, Győr, Sopron))
 • 2011-2014: ELTE-BTK, Történelemtudományi Dktori Iskola, ösztöndíjas PhD hallgató, témavezető: Molnár Antal
 • 2010/11 őszi félév: Erasmus-ösztöndíj, Universität Wien (IÖG)
 • 2010–2012: Mesterszakos tanulmányok, levéltár szak, ELTE BTK (szakdolgozat: „A pozsonyi Mária-kongregáció tagkönyve, 1637–1745”, témavezető: Bak Borbála)
 • 2009–2011: Mesterszakos tanulmányok, történelem szak, kora újkor szakirány, ELTE BTK (szakdolgozat: „A katolikus reform szolgálatában: Dobronoki György SJ. A soproni jezsuita kollégium megalapítása, 1636–1640”, témavezető: Molnár Antal)
 • 2006–2009: Alapszakos tanulmányok, történelem–levéltár szak, ELTE BTK (szakdolgozat: „A katolikus reform Győrben: a káptalan és a jezsuiták. A győri jezsuita kollégium megalapítása, 1626–1629”, témavezető: Molnár Antal)
 • 2006–2012: Eötvös József Collegium, Történész Műhely tagja

Nyelvismeret

 • német felsőfokú C típusú nyelvvizsga, 2012
 • angol felsőfokú C típusú nyelvvizsga, 2008
 • latin középfokú C típusú nyelvvizsga, 2005

Külföldi kutatóutak

 • 2018. március: Szlovákiai kutatóút: Nagyszombat, Turócszentmárton (egy hét, OTKA-projekt keretében)
 • 2014. okt.–2015. jan: Bécsi kutatóút, „Ernst-Mach Stipendium der Aktion Österreich-Ungarn” ösztöndíjjal
 • 2014. jan., 2015. márc: Pozsonyi kutatóutak (egy-egy hét, saját forrásból)
 • 2013. szept.–okt: Bécsi kutatóút a Balassi Intézet, Collegium Hungaricum (CH/2) ösztöndíjával
 • 2013. május: Római kutatóút, „Campus Hungary” rövid tanulmányi ösztöndíjjal (1 hónap)
 • 2012. dec., 2015. okt: Római kutatóutak (egy-egy hét, saját forrásból)

Díjak, ösztöndíjak

 • 2018: Sahin-Tóth Péter díj (Sahin-Tóth Péter Alapítvány)
 • 2008–2012: Köztársasági Ösztöndíj (Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 4 tanévben)

Tagságok

 • Magyar Levéltárosok Egyesülete (2012. febr. 13.)
 • Fiatal Levéltárosok Egyesülete (2013. márc. 19.)

Publikációk

Konferencia-előadások

 • Intézményi keretek: az osztrák jezsuita rendtartomány a 17. században.Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyzsombati  egyetem és gimnázium példáján. Budapest, 2021. április 22.
 • A nagyszombati, pozsonyi és győri jezsuita gimnáziumi anyakönyvek elektornikus feldolgozása és publikálása. #hagyomány#innováció#történelem Tudományos konferencia, Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet, Eger, 2020. január 17. (Ternovácz Bálinttal közösen).
 • Szerzetesrendek a 17. századi magyar országgyűléseken. Rendi országgyűlés — polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018. nov. 29–dec. 1. (meghívott előadó)
 • A nagyszombati és pozsonyi jezsuita gimnáziumokra és rendházakra vonatkozó szlovákiai forrásgyűjtés (Kutatási beszámoló). (Kökényesi Zsolttal) Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról. Párbeszéd Háza, Budapest, 2018. máj. 23.
 • Eucharisztia a jezsuiták szentségkiszolgáltatási gyakorlatában a 17. századi Nyugat-Magyarországon. Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. XI. Lelkiségtörténeti konferencia. PPKE BTK, Budapest, 2018. ápr. 6–7.
 • Az osztrák jezsuita rendtartomány tagjai a magyar katolikus egyházi társadalomban. Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Egyháztörténeti konferencia. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2017. szept. 28–29. (meghívott előadó)
 • Jezsuita „apostolkodás” és annak fogadtatása: a 17. századi osztrák rendtartomány példája. Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója. Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében. Pannonhalmi Főapátság, 2017. jún. 29–30. (meghívott előadó)
 • A pozsonyi jezsuita kollégium mint komplex intézmény a 17. században. Oktatás, felekezetek és városi társadalom. Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében. Tudományos konferencia. Párbeszéd Háza, Budapest, 2017. máj. 9.
 • Leánynevelés jezsuita szellemben: az angolkisasszonyok pozsonyi gimnáziuma (1628/1629). Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. X. Lelkiségtörténeti konferencia. PPKE BTK, Budapest, 2017. ápr. 21–22.
 • Jesuitische Kongregationen im 17. Jahrhundert. Typen und Tätigkeit. Multifunktionale Dienstleister. Frühneuzeitliche Bruderschaften in Zentraleuropa. [Tudományos konferencia] Universität Salzburg, Salzburg, 2017. febr. 23–25. (meghívott előadó)
 • Die mühsame Ansiedlung der Jesuiten in Pressburg/Bratislava (1626/27), Ödenburg/Sopron (1636) und Raab/Győr (1626). Die Lage der Jesuintegebäude in diesen Städten. Auftakt der Gegenreformation? Krems und die Ansiedlung der Jesuiten im Jahr 1616. [Tudományos konferencia] Niederösterreichisches Institut für Landeskunde, Krems, 2016. okt. 28–29. (meghívott előadó)
 • A győri jezsuita kollégium intézményi funkciói a 17. században. Jezsuita jelenlét Győrben. Tudományos konferencia. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, 2016. okt. 14. (meghívott előadó)
 • Középkori eredetű vallásos testvérületek és barokk társulatok kapcsolata: a soproni Krisztus Teste-konfraternitás példája. Barokk vallásos közösségek. IX. Lelkiségtörténeti konferencia. MTA–PPKE BTK, Budapest, 2016. ápr. 1–2.
 • A rekatolizáció ismeretlen munkásai. Tercia probációs jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században. Emlékkonferencia Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, 2016. márc. 31. (meghívott előadó)
 • A jezsuiták és Sopron a 17. század első felében. A jezsuiták 17. századi országrendiségének kérdéséhez. Rendiség és parlamentarizmus a helyi és országos politikában a 17–20. században Sopron város analógiáján. [Tudományos konferencia] Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2015. dec. 8. (meghívott előadó)
 • Jesuit Methods and Secular Complexity. Jesuit College and Local Society in Western Hungary in the Seventeenth Century. Secularism and religion in Modern Europe (XVI-XVIII century). Laicità e religione nell’Europa moderna (secoli XVI-XVIII). [Tudományos konferencia] Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Róma, 2015. okt. 5–8. (meghívott előadó)
 • Győr és Pozsony jezsuita kollégiumainak diáksága a 17. században. Iskola, művelődés, társadalom. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi konferenciája. Sárospatak, 2015. aug. 27–29.
 • Az 1663. évi háború visszhangja jezsuita források tükrében. Fiatal Levéltárosok Egyesülete VII. Tudományos Nyári Tábor. Badacsonytomaj, 2015. júl. 9–11.
 • Fundatores et benefactores: jezsuita intézmények alapítói és jótevői a rendi emlékezetben a 17. századi Magyar Királyságban. Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig. VIII. Lelkiségtörténeti konferencia. MTA–PPKE BTK, Budapest, 2015. ápr. 16–18.
 • A jezsuita vezetésű társulati élet első évszázada Magyarországon. A társulatok típusai. Szerzetesség a 18. századi Magyarországon. [Tudományos konferencia] Piarista Rend Magyar Tartománya – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2014. okt. 17. (meghívott előadó)
 • Mariánska kongregácia bratislavského jezuitského kolégia v 17. storočí. Vydávanie a propagovanie kníh. [A pozsonyi jezsuita kollégium Mária-társulata a 17. században. Könyvkiadás, könyvterjesztés.] Pramene k dejinám cirkevnej správy [Források az egyháztörténethez, tudományos konferencia] Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Nagyszombati Egyetem, Bölcsészettudományi Kar), 2014. szept. 23. (meghívott előadó; szinkron-tolmácsolással)
 • A győri jezsuita kollégium birtokai a 17. század második felében. Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. Egyháztörténeti konferencia. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. 2014. aug. 27–28.
 • Diákok a 17. századi Győrben és Pozsonyban. (Kutatási beszámoló). Fiatal Levéltárosok Egyesülete VI. Tudományos Nyári Tábor, Badacsonytomaj, 2014. júl. 11–13.
 • Jezsuita vezetésű Mária-kongregációk a 17. századi Nyugat-Magyarországon. II. Koraúj-korÁSZ Doktorandusz Konferencia. ELTE BTK, 2014. febr. 6.
 • A pozsonyi jezsuita kollégium Mária-társulatának könyvkiadása és könyvterjesztése. Források ‒ kérdések ‒ válaszok. A Történelem Segédtudományai Tanszék 2. doktorandusz-konferenciája. ELTE BTK, 2013. ápr. 18.
 • Városi tér és ellenreformáció: a pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele (1672–1673). I. KoraújkorÁSZ Doktorandusz Konferencia. ELTE BTK, 2013. febr. 7.
 • Jesuitische Kolleggründungen im westungarischen Raum in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Beispiele von Raab/Győr und Ödenburg/Sopron. Religion im politischen und sozialen Kontext (16.‒18. Jahrhundert). Workshop. [Tudományos műhelykonferencia] Zwettl, 2012. okt. 22–25. (meghívott előadó)
 • Polgárok és páterek. A soproni jezsuita kollégiumalapítás sajátosságai. Paletta – I. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencia. ELTE BTK, 2011. nov. 23.
 • Hogyan dolgozott egy 17. századi jezsuita történetíró? Dobronoki György Leveleskönyve és a soproni historia domus (1636–1639). Mű & Szerző Konferencia. ELTE BTK, 2011. jún. 16.
 • A jezsuita kollégium mint intézmény fejlődése a 17. század elejéig. XII. Eötvös Konferencia. ELTE BTK, 2011. máj. 7.,
 • A nagyszombati egyetem teológiai karának anyakönyve a kezdetektől 1773-ig. Új lehetőségek a forrásfeldolgozásban: egy adatbázis készítésének tanulságai. (Póka Ágnessel) XI. Eötvös Konferencia. Eötvös Collegium, 2010. máj. 9.
 • A püspök, a káptalan és a jezsuiták. A győri gimnáziumalapítás nehézségei. X. Eötvös Konferencia. Eötvös Collegium, 2009. ápr. 4.

Ismeretterjesztés

 • 2018. május 4. Interjú a győri jezsuita-bencés épületegyüttesről a Kossuth Rádió „Regényes történelem” c. műsorában (riporter: Gregácz Anikó), Fazekas Istvánnal és Kökényesi Zsolttal (kutatócsoportunk részéről), illetve Csóka Gáspár bencés atyával és Velledits Lajos restaurátorral.
 • 2015. okt. 8., 15. Kétrészes interjú Draskovich György győri püspök életéről a Magyar Katolikus Rádió, „Arcok és sorsok. Fejezetek a magyar katolikus egyház életéből” c. műsorában (riporter: Soós Viktor Attila).
 • 2015. jún. 23. Előadás a soproni Keresztelő Szent János-templomról és Draskovich György győri püspökről (a templom műemléki feltárása és a püspök sírjának megtalálása okán) Dávid Ferenc művészettörténésszel és Kristóf Lilla antropológussal. Sopron, Keresztelő Szent János-templom (a Városplébánia szervezésében).
 • 2015. máj. 18. Előadás a soproni Keresztelő Szent János-templom műemléki feltárásáról, Dávid Ferenc és Nemes András művészettörténészekkel. Fuga – Budapesti Építészeti Központ, RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Estje) keretében.
 • 2014. jún. 5., 12. Kétrészes interjú a nyugat-magyarországi jezsuita rendházakról a Magyar Katolikus Rádió, „Arcok és sorsok. Fejezetek a magyar katolikus egyház életéből” c. műsorában (riporter: Soós Viktor Attila).
 • 2014. ápr. 10.,17. Kétrészes interjú a 17. századi jezsuita vallásos társulatokról a Magyar Katolikus Rádió, „Arcok és sorsok. Fejezetek a magyar katolikus egyház életéből” c. műsorában (riporter: Soós Viktor Attila).