Célkitűzések

Célkitűzések

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport célja a magyar felsőoktatás történetének elhanyagolt és fel nem tárt területeinek vizsgálata, az eredmények legkorszerűbb formában történő közzététele.

A kutatócsoport célja tehát a középkori magyarországi egyetemi hallgatók illetve a magyarországi felsőfokú oktatási intézmények hallgatói adatbázisának elkészítése (1850-ig). A 20. századi diktatúrák felsőoktatási politikájára vonatkozó, fel nem tárt forrásanyag gyűjtése és feldolgozása. E munka segítségével csatlakozhatunk az Európai Unió több állama közös kezdeményezésével létrehozandó nemzetközi egyetemi adatbázishoz.

  1. Jelenleg nincs olyan teljességre törekvő, korszerű adatbázisunk, amely a legújabb európai és hazai kutatási eredményeket egységes keretbe foglalva tárná fel a középkori magyar peregrináció kutatásának eredményeit. Szükség van fokozatszerzésre vonatkozó részletekre. Különösen fontos a hazai karrierpályák vizsgálata,  francia és olasz egyetemi levéltári anyagok, a legújabb olasz, francia, spanyol, lengyel, horvát, osztrák és német kutatási eredmények áttekintése.
  2. Nagy adósságunk, hogy nincsenek feltárva, kiadva a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói névsorai. Ezt az informatika módszereit felhasználó országosan egységes adatbázis formájában érdemes elkészíteni. Miután a módszertant kidolgoztuk, most kívánjuk elkészíteni az 1848 előtt a történeti Magyarországon és Erdélyben működött intézmények közös adatbázisát. A 114 intézményből reálisan a 30-40 legfontosabbat tudjuk a kutatási periódus során feltárni.
  3. Napjainkban előtérbe került a 20. századi diktatúrák vizsgálata. A hazai kutatások az 1944-1989 közötti időszak feltárásában általában a hatvanas évek elejéig jutottak, de elmaradt több forráscsoport feltárása.  A pályázat keretében e korszak eddig kellően nem vizsgált forrásait, (pl. egyetemi és felsőbb pártbizottságok, miniszteriális iratok, személyi hagyatékok, stb.) kívánjuk áttekinteni.