HÍREK

2018. július 13.

A MAGYARORSZÁGI KŐSÓ BÁNYÁSZATA ÉS KERESKEDELME (1440–1530-AS ÉVEK)

Megjelent megjelent kutatócsoportunk vezetőjének, az MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagjának, Draskóczy Istvánnak a monográfiája A magyarországi kősó bányászata és kereskedelme (1440–1530-as évek) címmel, amely a szerző kutatásainak összefoglalása és a téma első nagyobb mérvű bemutatása. A kötet az MTA BTK TTI kiadásában, a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések-sorozat tagjaként látott napvilágot.

 

2018. július 12.

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 2018. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE

2018. július 9. és 11. között rendezték a Magyarországi Levéltárosok Egyesületének 2018. évi vándorgyűlését Pécsett, „Levéltár és nyilvánosság. Levéltár és kultúra” címmel, ahol kutatócsoportunk vezetői, Draskóczy István és Szögi László mutatták be legújabb kutatásaikat az „Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció"-ban A Mátyás-kor egyetemtörténetírása és Nemzetiségek a 19. századi felsőoktatásban címmel.
A konferencia teljes programja megtalálható: itt.

 

2018. július 9.

UNIVERSITAS – HISTORIA

„Universitas – Historia. Tanulmányok a 70. éves Szögi László tiszteletére” címmel jelent meg a kutatócsoportunk projektvezetőjének 70. születésnapja alkalmából kiadott ünnepi kötet. A kötet kiadását a Magyar Levéltárosok Egyesülete vállalta magára a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség támogatásával, közreműködött továbbá az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport is. A munka a „Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai” című sorozat 16. számű köteteként jelent meg. A kötet szerkesztői kutatócsoportunk munkatársai, Draskóczy István, Varga Júlia és Kmety Adrien, valamint Zsidi Vilmos és Hős János voltak.
Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója köszöntője után két interjú olvasható az ünnepelt Szögi Lászlóval. A terjedelmes, 686 oldalas kötetben 44 szerző tanulmánya olvasható, két témakör köré csoportosulva: Oktatástörténet (Középkor és kora újkor, 19–20. század) és Történelem Segédtudományai. A kötet végén található Szögi László 19732018 között megjelent műveinek 357 tételes bibliográfiája, Kiss Márton összeállításában, valamint egy Képmelléklet az ünnepelt eddigi munkássága során készült képekkel.
Kutatócsoportunk tagjai nemcsak a szerkesztésben, hanem szerzőként is részt vettek a kötet munkálataiban, tanulmányaikban számot adnak legújabb kutatási eredményeikről. Borsodi Csaba: Forradalmi bizottságok, munkástanács az ELTE-n, Draskóczy István: A Mátyás-kor erdélyi sókamaraispánjai a kincstári reform után, Durovics Alex: A Pozsonyi Líceum hallgatói a 19. század első felében, Haraszti Szabó Péter: Primus inter pares? A prágai egyetem helye a magyar diákok régión belüli peregrinációjában, Juhász Réka Ibolya: Bihar megyei diákok a Nagyváradi Királyi Jogaka-démián 1801 és 1830 között, Kelényi Borbála: Magyarországi diákok mindennapjai a középkori Krakkói Egyetemen és Varga Júlia: Politikai küzdelmek a századfordulón a budapesti Egyetemi Körben (1888–1899) című írásaikkal köszöntik a kutatócsoport projektvezetőjét.
A kötet teljes tartalomjegyzéke megtekinthető: itt.

 

2018. július 9.

SZÖGI LÁSZLÓ 70. ÉVES

2018. július 6-án ünnepeltük kutatócsoportunk projektvezetőjének, Szögi Lászlónak a 70. születésnapját. A jeles alkalom megrendezését az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport közösen vállalta. Az esemény helyszíne az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Díszterme volt és az ünnepelt számos kollégája és barátja tisztelte meg jelenlétével.
Az ünnepség Varga Klára, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgató-helyettesének beszédével kezdődőtt, majd Szalay Péter, az ELTE tudományos rektorhelyettese folytatta a köszöntést. Őt követte Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, aki Szögi László tanítványaként (is) elevenítette fel a közös emlékeket. Eztuán Borsodi Csaba, az ELTE Történeti Intézetének igazgatója és az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport projektvezetője, majd Hudecz Ferenc, az ELTE volt rektora folytatta a méltatást. Ujváry Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa szintén a korábbi diákévek felidézésével köszöntötte egykori tanárát. Ezt követően Zsidi Vilmos, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Levéltárának vezetője olvasta fel a személyesen Szögi László és barátai részére szóló, Konrad Krajewski beneventói címzetes érsek, pápai főalamizsnás aláírásával ellátott pápai áldást, amelyet Bernád Rita kérvényezett a Gyulafehérvári Érsekségen keresztül.
Az esemény végén került sor a Szögi László 70. születésnapja alkalmából megjelentetett „Universitas – Historia” című kötet bemutatására, amelyet a kötet egyik szerkesztője, az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport ismertetett és adott át az ünnepeltnek.
Az eseményről készült képek megtekinthetők galériánkban.
A meghívót megtekintheti: itt.

 

2018. július 5.

A KÖNYV ÉS OLVASÓJA

Megjelent a 2017. júniusában rendezett konferencia „A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban” című kötete az MTA – ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport kiadásában. A kötet szerkesztői között kutatócsoportunk munkatársa, Haraszti Szabó Péter is dolgozott. A Monok István Előszavával kezdődő kötetben a 15 tanulmány között a kutatócsoport két munkatársának munkája is olvasható, Haraszti Szabó Péter: Az egyetemek szerepe a huszita propagandában. A huszitizmusra reflektáló írások a 14–15. századi Magyarországon, Kelényi Borbála: Krakkói diákok könyvtára a középkorban címmel mutatják be legújabb kutatásaikat.

 

2018. július 4.

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ÉS AZ EGYHÁZI MÚZEUMOK EGYESÜLETÉNEK KÖZÖS VÁNDORGYŰLÉSE ÉS KONFERENCIÁJA KOLOZSVÁROTT

2018. július 1. és 5. között rendezték a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének és az Egyházi Muzeológusok Egyesületének közös vándorgyűlése és konferenciáját Kolozsvárott, ahol kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László mutatta be eddigi eredményeit Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport egyházi adatbázisai címmel.
A konferencia teljes programja megtalálható: itt.

 

2018. június 25.

KUTATÁSOK A KASSAI VÁROSI LEVÉLTÁRBAN

Kutatócsoportunk két tagja, Szögi László és Durovics Alex kutatást folytatott a Kassai Városi Levéltárban, ahol a Kassai Királyi Jogakadémiára vonatkozó, eddig még fel nem tárt hallgatói névsorokat fényképeztek le. Ezzel egy időben a kutatócsoport újonnan megjelent kassai adattárából vittek példányokat öt kassai közgyűjtemény részére.

 

2018. június 22.

KUTATÁSOK AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁRBAN

Kutatócsoportunk két tagja, Szögi László és Durovics Alex kutatást folytatott az Egri Főegyházmegyei Levéltárban, ahol az egri püspöki szemináriumra vonatkozó, újonnan előkerült 18. századi forrásokat fényképezett le.

 

2018. június 15.

A KASSAI FELSŐOKTATÁS INTÉZMÉNYEINEK HALLGATÓI 1776-1852

Megjelent a kutatócsoport egy munkatársai által jegyzett legújabb kiadványunk: Kmety Adrien – Juhász Réka Ibolya: A kassai felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1776–1852 című munkája. Az 10735 hallgató adatait tartalmazó mű a „Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat” című sorozat 16. köteteként került kiadásra. A kötet végén szlovák nyelvű összefoglaló is található.

 

2018. június 5.

KÖZÉPKORRAL FOGLALKOZÓ DOKTORANDUSZOK KONFERENCIÁJA

2018. június 7-én a „Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciáján” a kutatócsoport két munkatársa, Haraszti Szabó Péter és Kelényi Borbála mutatja be a kutatócsoport működését és eddigi eredményeit.
A konferencia teljes programja megtalálható: itt.

 

2018. június 2.

A POZSONYI EVANGÉLIKUS LÍCEUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI 1714-1851

Megjelent a kutatócsoport egy munkatársa által jegyzett legújabb kiadványunk: Durovics Alex – Keresztes Veronika: A pozsonyi Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói 1714–1851 című munkája. Az 7423 hallgató adatait tartalmazó mű a „Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat” című sorozat 15. köteteként került kiadásra. A bevezető tanulmányban az adatokat Keresztes Veronika 1714–1810-ig, Durovics Alex 1811– 1851 között dolgozta fel. A kötet végén szlovák nyelvű összefoglaló is található.

 

2018. május 24.

PARVISTÁKTÓL A DOKTOROKIG

2018. május 23-án rendezték meg a Párbeszéd Házában a „Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról” c. konferenciát, amelnyek szervezésében az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport mellett a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára, az MTA Egyetemtörténeti Albizottsága, valamint NKFIH K 116116 sz. „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” kutatócsoport működött közre. A konferencián a kutatócsoport két tagja adott elő. Szögi László A budai, a kolozsvári, az egri és a győri jezsuita akadémiák hallgatói adatbázisának régi és újabb forrásai és feldolgozásuk, Varga Júlia pedig A nagyszombati jezsuita egyetem hallgatói adatbázisának forrásai és feldolgozása címmel mutatták be legújabb kutatásaikat.
A konferencia teljes programja megtalálható: itt.

 

2018. május 15.

EGYETEMI TANULMÁNYOK ÉS TÁRSADALOM A 15-18. SZÁZADI KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Megjelent a 2017. novemberében, Krakkóban rendezett konferencia „Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert” című kötete a „Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae” sorozat 5. köteteként. A Corpus Academicum Cracoviense kutatócsoport által szerkesztett kötetben a 16 tanulmány között a kutatócsoport három munkatársának munkája is olvasható, Draskóczy István: Polen in der ungarischen universitätsgeschichtlichen Literatur, Kelényi Borbála: Hungarian academica peregrinatio in the Middle Ages (1100–1525), Szögi László: Die Forschung der ungarländischen Studenten an den europäischen Universitäten von 16. bis zum 18. Jahrhundert. Forschungsgeschichte, Methodologie, Ergebnisse címmel foglalták össze a magyarországi kutatások jelenlegi állását.
A kötet tartalomjegyzéke itt olvasható.

 

2018. május 7.

KUTATÁSOK TURÓCSZENTMÁRTONBAN

A kutatócsoport négy tagja, Draskóczy István, Szögi László, Kelényi Borbála és Kmety Adrien 2018. május 1-4. között Turócszentmártonban a Szlovák Nemzeti Könyvtár gyűjteményében kutatott. A kutatás összesen 184 promóciós kiadványban a Nagyszombati Egyetem és a Kassai Királyi Jogakadémia hallgatóinak fokozatszerzéséről tárt fel új, eddig ismeretlen adatokat.

 

2018. április 13.

GERUNDIUM - KÖNYVISMERTETÉS

A "Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények" c. folyóirat 2017.évi 3. és 4. számában könyvismertetések jelentek meg két, kutatócsoportunk által jegyzett kiadványról. Mindkettőt Bozzay Réka a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának adjunktusa készítette. A 2017 évi 3. számban Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852 című kötetét, míg a 2017 évi 4. számban Juhász Réka Ibolya: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719-1852 című kötetét ismertette.

 

2018. április 12.

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK FRANCIA, BELGA, ROMÁN, SZERB ÉS OROSZ EGYETEMEKEN

Megjelent a kutatócsoport két munkatársa által jegyzett legújabb kiadványunk: Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok francia, belga, román, szerb és orosz egyetemeken 1526-1919 I. című munkája. Az 1322 külföldön tanult diák adatait tartalmazó mű „Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban” című sorozat 24., egyben utolsó köteteként került kiadásra. Az elmúlt közel három évtizedben végzett munka során feltárásra került szinte valamennyi európai egyetemen, 1526 és 1918 között tanult magyarországi diák tanulmányi adata.
A kötet utószava itt olvasható.

 

2018. március 14.

A PRÁGAI EGYETEM ÉS A MAGYARORSZÁGI HUSZITIZMUS

2018. március 19-én mutatják be az Országos Széchényi Könyvtárban a Mészáros Andor, Kovács Eszter (szerk.): Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. (Esztergom; Budapest: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2017. c. kiadványt, amelyben kutatócsoportunk munkatárásnak, Haraszti Szabó Péternek is olvasható egy tanulmánya.
A meghívó megtekinthető: itt.

 

2018. március 13.

MŰEGYETEMI LEVÉLTÁRI NAP

A 7. Műegytemi Levéltári Napon, 2018. március 13-án kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László A Műegyetem elődintézményei 1848-ban címmel tart előadást.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2018. március 3.

KUTATÁSOK POZSONYBAN

2018. február 25. és március 2. között kutatócsoportunk öt munkatársa, Draskóczy István, Szögi László, Kmety Adrien, Durovics Alex és Juhász Réka Ibolya kutatást folytatott Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Levéltárban, valamint az ottani Egyetemi Könyvtárban. A Nemzeti Levéltárban az egykori Pozsonyi Királyi Jogakadémia 1777 és 1852 közötti eredeti hallgatói nyilvántartásait fotózták le. Ugyancsak itt kutatták a Kassai Királyi Jogakadémia hiányosan megmaradt hallgatói nyilvántartásait, amelynek anyakönyveit egészen 1918-ig fényképezték le. A Comenius Egyetem Egyetemi Könyvtárában azokat a 17-18. századi promóciós nyomtatványait kutatták, amelyek adatokat tartalmaznak az egykori Nagyszombati Egyetemen fokozatot szerzett hallgatókról.

 

2018. február 27.

AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár és az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport által közösen kiadott könyv (Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála - Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348 – 1525. Szerk. Draskóczy István. I–II. Kiadta: MTA – ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. Bp., 2016–2017. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.) nyerte el az idén a Magyar Levéltárosok Egyesülete által meghirdetett Év Levéltári Kiadványa 2017. verseny első helyét a levéltári szakmai kiadványok között. A mű széles kutatások alapján vette számba a középkor két neves egyetemén, a Prágai és a Krakkói Egyetemen tanuló magyarországi diákokat. 4700 nevet tartalmaz. A munka jelentőségét nem csupán az adja, hogy eddig ennél jóval kevesebb magyar diákról tudtunk, hanem az is, hogy sokuk életpályáját is sikerült megrajzolni. A Díj átadására 2018. február 27-én, Budapest Főváros Levéltárában került sor. Az elismerést Dr. Tóth Krisztina, a levéltár megbízott vezetője vette át. A művet Dr. Érszegi Géza, az ELTE címzetes egyetemi tanára méltatta az eseményen.
A hírről az ELTE honlapja is tudósított.

 

2018. február 26.

POZSONYI DIÁKOK KÜLFÖLDI EGYETEMEKEN

2018. február 28-án mutatják be Pozsonyban a kutatócsoport projektvezetőjének közreműködésével készült Miroslav Kamenický – Szögi László: Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školach do roku 1918 (Post Scriptum. Bratislava, 2017. 470 p.) című munkáját.
A meghívó elérhető: itt.


 

2018. február 17.

AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA

A Nyitott Levéltárak 2017 programsorozat keretén belül került sor az Év Levéltári Kiadványa 2017 díjak kiadására. A díjazottak között az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport és az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiadványa (Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála - Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348 – 1525. Szerk. Draskóczy István. I–II. Kiadta: MTA – ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. Bp., 2016–2017. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.) első helyet nyert a Levéltári szakmai kiadványok kategóriában. Az ünnepélyes díjátadásra 2018. február 27-én 11.00 órai kezdettel kerül sor Budapest Főváros Levéltárában.
A meghívó elérhető: itt.

 

2018. február 15.

EGYETEM ÉS EGYETEMESSÉG

2018. március 1-jén mutatják be a Pécsi Tudásközpontban a 2017. októberében rendezett konferencia jubileumi egyetemtörténeti kötetét „University and Universality – the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day” címmel, A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai c. sorozat 16. számaként. A kötetet bemutatja: Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont igazgatója.
A meghívó elérhető: itt.

 

2018. február 12.

KANIZSAI DOROTTYA

Kutatócsoportunk munkatársa, Kelényi Borbála Kanizsai Dorottya életét és műveltségét mutatta be. A beszélgetés itt meghallgatható.


 

2018. február 8.

EGYETEM ÉS EGYETEMESSÉG

Megjelent a 2017. októberében rendezett konferencia kötete „University and Universality – the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day” címmel, A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai c. sorozat 16. számaként. Szerkesztői Fischer-Dárdai Ágnes, Lengvári István és Schmelczer-Pohánka Éva.
A kötetben kutatócsoportunk négy munkatársa publikált: Draskóczy István Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der Jagellonen (1490–1526) és Szögi László Die Ergebnisse und Aufgaben des Schreibens über die ungarische Universitätsgeschichte címmel ismertetik kutatásaikat, Haraszti Szabó Péter An Unknown Professor at the Medieval University of Pécs? és Kelényi Borbála Students from the Medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional Data to Their Studies: Faculties and Graduation címmel.


 

2018. január 30.

ÚJ ANYAGOK AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI LEVÉLTÁRBAN

2018. január 30-án kutatócsoportunk három munkatársa kutatást folytatott az Esztergomi Prímási Levéltárban, ahol az újonnan előkerült, részben a Budai Jezsuita Akadémiára, részben a Nagyszombati Érseki Szemináriumra vonatkozó anyagokat fényképeztek.

 

2018. január 25.

EGY PRÁGAI EGYETEMISTA: CSITÁRI LŐRINC

Megjelent a „Fons” c. folyóirat 2017. évi 3. száma, amelyben kutatócsoportunk munkatársa, Haraszti Szabó Péter Egy értelmiségi karrier a kúrián: Csitári Lőrinc és családja c. tanulmányában egy prágai diák példáján bemutatva arra a kérdésre keresi a választ, hogy az egyetemi tanulmányok befolyásolták-e a kúriai bíróságok alkalmazottainak karrierjét.

 

2018. január 10.

REPERTORIUM ACADEMICUM HUNGARICUM

A "Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények" c. folyóirat 2017.évi 3. számában megjelent kutatócsoportunk projektvezetőjének, Szögi Lászlónak, A Magyar Értelmiségi Adattár (Repertorium Academicum Hungariae) elkészítése című cikke. Az írásban a szerző részletesen ismertette kutatócsoportunk egyik fő projektjét és annak eddigi eredményeit, kitérve a további tervekre is.
A cikk itt olvasható.

 

2017. december 23.

POZSONYI DIÁKOK KÜLFÖLDI EGYETEMEKEN

Megjelent kutatócsoportunk projekvezetőjének, Szögi Lászlónak a közreműködésével készült, a Pozsony megyei diákok külföldi egyetemjárását bemutató kötet, Miroslav Kamenický – Szögi László: Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školach do roku 1918 (Post Scriptum. Bratislava, 2017. 470 p.) címmel, amely 6500 hallgató adatait tartalamzza, egyetemi tanulmányaikon kívül igyekszik feltárni életrajzi adataikat is.


 

2017. december 18.

KÚRIAI ÉS KANCELLÁRIAI JEGYZŐK EGYETEMJÁRÁSA ÉS KARRIERLEHETŐSÉGEI A ZSIGMOND-KORBAN

Megjelent kutatócsoportunk munkatárásnak, Haraszti Szabó Péternek legújabb kutatásait tartalmazó tanulmánya Párhuzamos életrajzok? Kúriai és kancelláriai jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. (Aetas 32. (2017) 3. pp. 111-127.) címmel.


 

2017. december 16.

A PRÁGAI EGYETEM ÉS A MAGYARORSZÁGI HUSZITIZMUS

Megjelent kutatócsoportunk munkatárásnak, Haraszti Szabó Péternek legújabb kutatásait tartalmazó, a prágai egyetem magyarországi diákjait és a huszitizmus kapcsoltát bemutató tanulmánya A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus: A professzorok szerepe. In: Mészáros Andor, Kovács Eszter (szerk.): Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. (Esztergom; Budapest: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2017. pp. 31-45.) címmel.


 

2017. december 15.

KÖNYVEK A MAGYAR KÖZÉPKORRÓL

2017. december 5-én, 16 órakor a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára "Könyvek a középkorról - 2017 termése" címmel, immáron negyedik alkalommal könyvbemutatót tart. A bemutatásra kerülő könyvek között az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport egyik idei kiadványa is szerepel: Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála és Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 II. kötet. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.).
A részletes program és a bemutatandó könyvek teljes listája megtekinthető: itt.


 

2017. december 8.

350 ÉVES AZ EPERJESI FELSŐOKTATÁS

2017. december 5-én Eperjesen, a „Reformáció Közép-Európában (Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe)” című nemzetközi konferencián kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László másokkal együtt vehette át az Eperjesi Egyetem 20. születésnapja, valamint az Eperjesen folyó egyetemi oktatás 350. évfordulója alkalmából kibocsátott emlékérmet.


 

2017. december 1.

REFORMÁCIÓ KÖZÉP-EURÓPÁBAN

2017. december 4-7. között rendezik Eperjesen a „Reformáció Közép-Európában (Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe)” című nemzetközi konferenciát, amelyen az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport több tagja is bemutatja kutatási eredményeit. Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László A protestáns peregrináció a 16.-18. században a mai Szlovákia területéről európai egyetemekre címmel tart főreferátumot. Kutatócsoportunk vezetője, Draskóczy István, valamint Durovicxs Alex az Iskolaügy című szekcióban Peregrinusok a magyar királyságból a reformáció előtt, illetve A felvidéki evangélikus líceumainak jellegzetességei azok felsőbb diáksága alapján címmel, Kelényi Borbála a Személyiségek című szekcióban Egy eperjesi polgár karrierje a reformáció korai időszakában: Mathias Künisch címmel tartanak előadást.
A teljes program megtekinthető: itt.


 

2017. november 18.

XVII. GYŐRI KÖNYSZALON

2017. november 17-én a Győri Könyvszalon programja keretében tartották Győrben kutatócsoportunk munkatársának, Juhász Réka Ibolyának „A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatósága 1719-1852” című művének könyvbemutatóját. A nagyszámú hallgatóság előtt Szögi László ismertette a munkát.


 

2017. november 16.

FORRÁSFELTÁRÁS KÜLFÖLDÖN

2017. novermber 17-én rendezik meg az MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport által szervezett „Forrásfeltárás külföldön” című műhelykonferenciát. Az előadók között szerepel kutatócsoportunk munkatársa, Haraszti Szabó Péter is, aki Királyi orvosok és királyi könyvtár az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején címmel mutatja be legújabb kutatási eredményeit.
A konferencia teljes programja megtaláltható: itt.


 

2017. november 15.

A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2017. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. évi vándorgyűlését november 15-17. között Pécsen tartja. A vándorgyűlésen előadást tart kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László, Kutatási irányok a dualizmus kori magyar felsőoktatás történet vizsgálatában címmel.
A teljes program megtalálható itt.


 

2017. november 13.

STATISZTIKA A TUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBEN

Kutatócsoportunk vezetője, Draskóczy István az „Értékmentés és innováció a tudományban” című konferencia sorozat „Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében” című konferencián Statisztika és egyetemtörténet (magyar peregrinusok a középkorban) címmel mutatja be a kutatócsoport eddigi eredményeit a statisztika szempontjából.
A teljes program elérhető: itt.


 

2017. november 10.

PER ASPERA AD ASTRA

Megjelent a „Per aspera ad astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei” c. folyóirat legújabb, 2017. évi, összevont dupla száma, amely a Pécsi Egyetem alapításának 650. évfordulójára emlékezik. Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László: A magyarországi egyetemtörténet-írás eredményei és feladatai címmel, tagjai, Haraszti Szabó Péter: Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora? és Kelényi Borbála: A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés címmel közölték legújabb kutatási eredményeiket. A kötet lekora kutatócsoportunk vezetője, Draskóczy István.
A kötet megtaláltható: itt.


 

2017. november 10.

KUTATÁSOK NAGYVÁRADON

2017. november 5-9. között kutatócsoportunk négy tagja Nagyváradon végzett levéltári kutatást a Nagyváradi Állami Levéltárban, az ottani Római Katolikus Püspökség Levéltárában, valamint a helyi Megyei Könyvtárban. A kutatás során eddig fel nem tárt dokumentumokat, többek között anyakönyveket és évi jelentéseket fényképeztünk az egykori nagyváradi püspöki szeminárium, és a Királyi Jogakadémia hallgatóiról.


 

2017. november 8.

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

2017. november 7-én a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából megtartott rendezvényen kutatócsoportunk munkatársa, Haraszti Szabó Péter mutatta be a középkori pécsi egyetemmel kapcsolatos kutatásait. Ezen kívül az Egykor és ma - A Pécsi Egyetem épületei című kötet munkálatairól és műhelytitkairól tartott előadást a kötet két szerzője, Lengvári István, a PTE Egyetemi Levéltár igazgatója és Ruprech Judit, fotóriporter, korábbi levéltáros.
A rendezvény keretein belül mutatták be a 650. évfordulóra rendezett konferencia magyar résztvevőinek előadásaiból készült tanulmányait, melyek a Per Aspera Ad Astra folyóirat hasábjaim jelentek meg.
A konferencia teljes programja megtaláltható: itt.


 

2017. november 2.

POLITIKA ÉS EGYETEM. POLITIKAI IRÁNYZATOK, ESZMÉK RECEPCIÓJA AZ EGYETEMI IFJÚSÁG GONDOLKODÁSÁBAN 1780–1990

AZ ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2017. november 3-án rendezi meg szakmai napját, „Politika és egyetem. Politikai irányzatok, eszmék recepciója az egyetemi ifjúság gondolkodásában 1780–1990” címmel. Az előadók között kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása 1830–1880 között, Varga Júlia Politikai küzdelmek a századfordulón a budapesti Egyetemi Körben címmel mutatják be legújabb kutatásaikat.
A teljes program elérhető: itt.


 

2017. október 19.

A KIEGYEZÉS ÉS A KÖZEGÉSZSÉGÜGY MAGYARORSZÁGON

Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László előadást tartott a Magyar Orvostörténelmi Társaság által szervezett „A kiegyezés és a közegészségügy Magyarországon” című konferencián, Az oktatásügy a dualizmus korában címmel.
A teljes program megtalálható: itt.


 

2017. október 17.

„MINDENKI VÁGYIK A TUDÁSRA, DE AZ ÁRÁT SENKI SEM AKARJA MEGADNI”

 Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport 2017. október 27-én rendezi a „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni
Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban című konferenciáját, amelynek helyszíne az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára. A konferencia szervezői a kutatócsoport munkatársai, Haraszti Szabó Péter és Kelényi Borbála, valamint Simon Zsolt, a Román Akadémia marosvásárhelyi „Gheorghe Şincai” Társadalom- és Bölcsészettudományi Kutatóintézetének munkatársa.
A megnyitót kutatócsoportunk vezetője, Draskóczy István, a zárszót projektvezetőnk, Szögi László tartja. Az előadók között munkatársaink közül Haraszti Szabó Péter Pénz beszél? Magyar diákok közép-európai peregrinációja a középkorban, Kelényi Borbála Településhálózat az egyetemjárók és a fokozatszerzők tükrében címmel mutatják be legújabb kutatásaikat.
A konferencia zárásaként a kutatócsoport három kiadványát is bemutatjuk. Molnár Dávid, az MTA–ELTE HECE kutatócsoport munkatársa mutatja be Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348–1525 I–II. Szerk.: Draskóczy István. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára, Budapest, 2016-2017. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.) című köteteit. Szögi László, kutatócsoportunk projektvezetője mutatja be Juhász Réka: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719–1852. MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára, Budapest, 2017. („Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat” 13.) című kötetét. Draskóczy István, kutatócsoportunk vezetője mutatja be Durovics Alex, Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667 – 1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667 – 1850. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára-Eperjesi Egyetem, Budapest, 2015. („Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat” 11.) című kötetét. Bozzay Réka, a Debreceni Egyetem adjunktusa mutatja be Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852. Pécsi Egyetemi Könyvtár – MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára, Pécs-Budapest 2016. („Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat” 12.) című kötetét.
A teljes program megtekinthető: itt.
A konferencia Facebook eseménye megtalálható: itt.


 

2017. október 16.

A KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ

Lator László Kossuth-díjas költő és Szörényi László irodalomtörténész 2017. október 26-án mutatják be többek között A Kősziklára épített ház — Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére. Szerk.: ifj. Arató György – Pál Zoltán. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2016. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae Series I. Nr. 7.) 634 p. című kötetet, amelynek szerkesztésében kutatócsoportunk munkatársa, Pál Zoltán is közreműködött.
Az esemény meghívója megtalálható: itt.


 

2017. október 9.

650 ÉVES A PÉCSI EGYETEM

2017. október 12-13. között a Pécsi Egyetem 650. éves évfordulója alkalmából „University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day címmel nemzetközi egyetemtörténeti konferenciát rendez.
A kutatócsoport csoportvezetője, Szögi László a szervezésben is közreműködött, valamint munkatársaink közül többen bemutatják legújabb kutatási eredményeiket.
A konferencia végleges programja elérhető: itt.
Az absztraktfüzet megtekinthető: itt.

 

2017. október 5.

A SÓBÁNYÁSZ MESTERSÉG

Kutatócsoportunk vezetője, Draskóczy István A sóbányász mesterség az erdélyi bányavárosokban a 16. században című tanulmányban mutatja be a témával kapcsolatos legújabb kutatásait. A tanulmány „A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szakképzéstörténeti tanulmányok” című kötetben jelent meg

 

2017. október 3.

VÁNDORDIÁKOK EURÓPÁBAN

Szögi László, a Kutatócsoport projektvezetője A peregrináció jelentősége és hatása Magyarországra és Európára címmel előadást tartott a Magyar Földrajzi Múzeum „Vándordiákok Európában – Reformáció és peregrináció, a reformáció ötszáz éve” című kiállításának megnyitásán, Érden.

 

2017. október 1.

BÁNYÁSZAT ÉS ITÁLIA

Kutatócsoportunk vezetője, Draskóczy István a 2017. szeptember 27-30. között, Tirolban megrendezett, „Bergbau auf Salz“ című, 16. nemzetközi bányásztörténeti konferencián Italienische Quellen über das Salinenwesen im mittelalterlichen Ungarn címmel számolt be legújabb kutatásairól.
A konferencia teljes programja megtekinthető: itt.

 

2017. szeptember 28.

KUTATÁSOK AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három munkatársa, Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex kutatást folytatott az Egri Főegyházmegyei Levéltárban, ahol új levéltári forrásokat fényképeztek az Egri Érseki Joglíceum és az Egri Érseki Szeminárium adatbázisaihoz.

 

2017. szeptember 27.

KUTATÁSOK AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három munkatársa, Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex kutatást folytatott az Esztergomi Prímási Levéltárban, ahol eddig nem ismert, új levéltári forrásokat fényképeztek a Nagyszombati Egyetem, a Pozsonyi Generális Szeminárium, a Budai Jezsuita Akadémia és a Nagyszombati Érseki Bölcsészeti Líceum készítés alatt lévő adatbázisaihoz.

 

2017. szeptember 21.

650 ÉVES A PÉCSI EGYETEM

A Pécsi Egyetem 650. éves évfordulója alkalmából „University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day címmel nemzetközi egyetemtörténeti konferenciát rendez 2017. október 12-13. között.
A kutatócsoport csoportvezetője, Szögi László a szervezésben is közreműködött, valamint munkatársaink közül többen bemutatják legújabb kutatási eredményeiket. Draskóczy István Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der Jagellonen (1490–1526) és Szögi László Die Ergebnisse und die weitere Aufgabe der ungarischen Universitäts-Geschichtschreibung címmel ismertetik kutatásaikat, Haraszti Szabó Péter An unknown professor at the medieval University of Pécs? és Kelényi Borbála Students from the medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional data to their studies: Faculties and graduation címmel számolnak be legújabb eredményeikről.
A konferencia teljes programja elérhető: itt.

 

2017. szeptember 7.

KUTATÁSOK A KASSAI ÉRSEKI LEVÉLTÁRBAN

2017. szeptember 4-6. között a kutatócsoport három munkatársa, Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex kutatást folytatott a Kassai Érseki Levéltárban, valamint a Kassai Tudományos Könyvtár Régi Nyomtatványok részlegében. A kutatás során az egykori Kassai Királyi Jogakadémia hallgatóiról megjelent érdemsorozatok közül olyan példányokat találtak, amelyek Magyarországon nem lelhetők fel. Az Érseki Levéltárban a Kassai Püspöki Szeminárium hallgatóira vonatkozó, eddig nem ismert levéltári anyagokat fotóztak.

 

2017. július 20.

GERUNDIUM ÉS REFORMÁCIÓ

Megjelent a "Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények" c. folyóirat legújabb száma, amely különszámként Reformáció címet kapta, és a 2016. októberében rendezett "Reformáció és peregrináció" című konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza.
A különszám Előszavát a kutatócsoport projektvezetője, Szögi László írta.
A kötetben a kutatócsoport több tagja is publikált, a kutatócsoport vezetői, Draskóczy István Magyarországi hallgatók a bécsi és krakkói egyetemen a Jagelló-korban (1491–1525) és Szögi László A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században címmel. A kutatócsoport munkatársai közül Durovics Alex Utak és lehetőségek. Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése, Juhász Réka Nem katolikus diákok a királyi jogakadémiákon 1777 és 1850 között, Kelényi Borbála Krakkótól Wittenbergig. A magyarországi hallgatók a krakkói, bécsi és wittenbergi egyetemeken a 16. században címmel mutatták be legújabb kutatásaikat.
A kötet interneten is hozzáférhető: itt.

 

2017. július 4.

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A PRÁGAI ÉS A KRAKKÓI EGYETEMEKEN

A kutatócsoport három tagjának, Szögi Lászlónak, Haraszti Szabó Péternek és Kelényi Borbálának Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348-1525 című két kötetes munkájának tartalomjegyzéke elérhető interneten is.
Az első köteté itt.
A második köteté itt.

 

2017. július 3.

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 2017. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE

2017. július 10-12. között kerül sor a Magyar Levéltárosok Egyesületének ezévi vándorgyűlésére Miskolcon. A három napos konferencián kutatócsoportunk három vezetője is részt vesz.
Borsodi Csaba július 10-én Új kihívások: a levéltáros-képzés átalakítása címmel számol be oktatási tapasztalatairól, Draskóczy István és Szögi László július 11-én „Só nélkül jó étket egy szakács sem csinált” és A magyar felsőoktatás aranykora címmel mutatják be legújabb kutatási eredményeiket.
A konferencia programja elérhető: itt.

 

2017. július 1.

CIAN – REVISTA DE HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES

Szögi László, a kutatócsoport projektvezetője a Madridban megjelenő „CIAN Revista de Historia de las Universidades” című egyetemtörténeti folyóirat legutolsó számában (Vol 20. No. 1. 2017.) On University Historiography in Hungary: An Overview of the Past 25 Years címmel angol nyelvű cikket publikált a hazai egyetemtörténeti kutatások utolsó 25 évének eredményeiről és a további feladatokról (221-250. p.).
A cikk az interneten megtekinthető: itt.

 

2017. június 24.

KUTATÁSOK TEMESVÁROTT

2017. június 22-24. között a kutatócsoport vezetője, egyik projektvezetője és három munkatársa tudományos kutatást folytatott Temesváron a Római Katolikus Püspökség Levéltárában. A kutatás során levéltári anyagokról készítettek digitális felvételeket, részben az egykori Temesvári Püspöki Szeminárium, részben az 1841-1850 között ott működött Püspöki Bölcsészeti és Jogi Líceum megmaradt hallgatói nyilvántartásairól.

 

2017. június 23.

MAGYARORSZÁGI KÖNYVMÁSOLÓK A PRÁGAI EGYETEMEN

Kutatócsoportunk munkatársa, Haraszti Szabó Péter legújabb tanulmányában a Prágai Egyetem magyarországi hallgatóinak könyvmásolási szokásait vizsgálja Books and Their Creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague (Knihy a ich autori zo stredovekého Uhorského kráľovstva na univerzite v Prahe) címmel, amely a „Studia Historica Nitriensia” legújabb számában jelent meg.

 

2017. június 15.

A GYŐRI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK HALLGATÓI

A Kutatócsoport munkája eredményeként megjelent Juhász Réka Ibolya: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719-1852 című munkája, amely a „Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat” 13. köteteként látott napvilágot. Az igen terjedelmes – 700 oldalas – mű három korszakra tagolva mutatja be a győri felsőoktatási intézmények hallgatóságát. Első részében a Győri Püspöki (Jezsuita) Szeminárium hallgatóiról fellelt adatokat összegzi. Másodikként az 1776-ban alapított Királyi Jogakadémia diákságát ismerteti 1785-ös Pécsre költözéséig. Ugyanitt a teológusok adatait is megadja 1801-ig. Végül 1802 és 1852 között a visszatért Jogakadémia és a már folyamatosan működő szeminárium hallgatóságát mutatja be az összegyűjtött és adatbázisba rendezett levéltári források alapján.

 

2017. június 13.

A KÖNYV ÉS OLVASÓJA

2017. június 15-16-án kerül sor „A Könyv és olvasója” c. konferenciára, amelyet az MTA – ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport szervez, kutatócsoportunk munkatársa, Haraszti Szabó Péter, valamint Fábián Laura és Uhrin Dorottya részvételével.
A konferencián előadóként részt vesznek az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport tagjai is. Haraszti Szabó Péter Egy vallási mozgalom a kéziratok tükrében – A huszita mozgalomra reflektáló írások Magyarországon a 14-15. században, Kelényi Borbála Krakkói diákok könyvtára címmel mutatja be legújabb kutatásait.
A konferencia teljes programja elérhető: itt.
A konferencia első napján két könyv is bemutatásra kerül. Lucie Dolezalová, Farkas Gábor Kiss, RafalWójcik: The Art of Memory in Late Medieval Central Europe (Budapest – Paris, L’Harmattan, 2016.) című kötetét Sz. Kristóf Ildikó, Almási Gábor: Reneszánsz és humanizmus. (Budapest, L’Harmattan – Kossuth Klub, 2017.) című munkáját Horn Ildikó mutatja be. A könyvbemutató meghívója elérhető: itt.
A konferencia Facebook eseménye megtalálható itt.

 

2017. június 7.

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A PRÁGAI ÉS A KRAKKÓI EGYETEMEKEN

A kutatócsoport több éves munkájának eredményeként megjelent a kutatócsoport projektvezetőjének, Szögi Lászlónak és két munkatársának, Haraszti Szabó Péternek és Kelényi Borbálának Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348-1525 című két kötetes munkája, amely a „Magyarországi diákok a középkori egyetemeken” című sorozat 2. köteteként látott napvilágot.
Az első kötetben a prágai és krakkói egyetemek történetének rövid összefoglalása, valamint a magyar diákok egyetemi jelenlétének bemutatása és elemzése olvasható. A második, összesen 4722 hallgató adatait feltáró kötet nemcsak a diákok egyetemi tanulmányaira vonatkozó forrásokat gyűjtötte össze, hanem prozopográfiai információkat is tartalmaz.

 

2017. június 3.

KUTATÁSOK BÉCSBEN

A kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Haraszti Szabó Péter 2017. május 29-június 2. között Bécsben folytatott könyvészeti kutatásokat, elsősorban a készülő, Nyugat-európai peregrinációt tárgyaló kötet német egyetemeire vonatkozóan.

 

2017. május 17.

KÖNYVBEMUTATÓ EPERJESEN

A Kutatócsoport 2016-ban kiadott forráskiadványának: Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667-1850, könyvbemutatójára került sor Szlovákiában, Eperjesen a helyi múzeum épületében. A bemutatón mintegy 50 főnyi közönség előtt Kónya Annamária mutatta be a kötetet. Ezután a szerzők beszéltek munkájukról, majd Szögi László, a kutatócsoport projektvezetője beszélt a csoport munkájának tágabb célkitűzéseiről. A bemutatót kifejezetten élénk vita követte, amelynek keretében a közönség igen sok kérdést tett fel.
A könyvbemutató meghívója megtekinthető: itt.

 

2017. április 28.

KUTATÁSOK DIAKÓVÁRON

2017. április 23. és 26. között a kutatócsoport vezetője és három munkatársa tudományos kutatást folytatott az Eszék- Diakóvári Érseki Levéltárban, valamint a Pozsegai Állami Levéltárban, amely a Slavonski Brodi Állami Levéltár részlegeként működik.
Diakóváron sikerült megtalálnunk a volt Diakóvári Bölcsészeti Líceum hallgatói névjegyzékét 1806-tól 1850-ig, amely kiegészítéseket tartalmazott egészen 1870-ig. A három kötetnyi anyag számunkra fontos részeit további feldolgozás céljából lefényképeztük.
Ezenkívül a Diakóvári Püspöki Szeminárium hallgatói névsorait is kigyűjtöttük az 1816-1852 közötti évekből.
A Pozsegai Levéltárban őrzik az egykori, 1761-1776 között itt működött Academia Posegana, a jezsuita rend által fenntartott, majd rövid ideig a pálosok által vezetett intézmény anyakönyveit.

 

2017. április 27.

A REFORMÁCIÓ HATÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László előadást tartott a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium által szervezett „A reformáció hatása Közép-Európában és Magyarországon” című konferencián Irányváltás a külföldi magyar egyetemjárásban. A 17-18. századi peregrináció új vonásai címmel.
A részletes program megtalálható itt.

 

2017. április 7.

EÁRCHIVUM

A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára kiadásában megjelent „EÁrchivum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére” című kiadvány. A kötetben kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László tanulmányt publikált „A Mezőberényi, majd Szarvasi Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói (1802-1850)” címmel. Gyula, 2017. 329-342.p.
A kötetet a gyulai városházán mutatták be a hazai levéltáros szakma számos képviselőjének jelenlétében.
A bemutatóról részletes beszámolót az ujkor.hu készített, amely elolvasható: itt.

 

2017. március 29.

EGYETEMTÖRTÉNET ÉVFORDULÓK ÉS KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem konferenciát szervez „Egyetemtörténet évfordulók és kutatások tükrében” címmel. A konferencián több ismert hazai egyetemtörténész tart előadást. A részletes program megtalálható itt.

 

2017. március 29.

TÖRTÉNETEK A BGE MÚLTJÁRÓL – TÖREDÉKEK A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI GONDOLKODÁS ÉS FELSŐOKTATÁS RÉGI HAGYOMÁNYAIRÓL

A Budapesti Gazdasági Egyetem jogelődjének tekinti az 1857-ben alapított Pesti Kereskedelmi Akadémiát. Az Egyetemi Kutatói Napok keretében „Történetek a BGE múltjáról – töredékek a magyar közgazdasági gondolkodás és felsőoktatás régi hagyományairól” címmel egyetemtörténeti szekciót szerveznek, amelyen négy egyetemtörténeti előadás fog elhangzani.
A részletes program megtalálható itt.

 

2017. március 20.

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK LEO THUN REFORMJAI ALATT

Az Innsbrucki Egyetem kiadásában megjelent kötet mutatja be Leo Thun osztrák birodalmi vallás- és közoktatásügyi miniszter magyar szempontból is igen fontos egyetemi reformjait. A kötetben kutatócsoportunk projektvezetője tanulmányt publikált a korabeli magyar egyetemjárásról: Szögi László: Die Veränderungen des ausländischen Universitätsbesuches ungarländischer Studenten in der Zeit der Thun’schen Reformen 1849-1860 = „Die Thun-Hohenstein’schen Universitätsreformen 1849-1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkungen.” (Hg. Christof Aigner – Brigitte Mazohl) Böhlau Verlag. Wien-Köln-Weimar 2017. 240-257. p. A kötetben Tar Attila Szilárd a magyarországi jogakadémiákról publikált egy tanulmányt.

 

2017. február 27.

SZLOVÁKIAI DIÁKOK KÜLFÖLDI EGYETEMEKEN ÉS FŐISKOLÁKON A KÖZÉPKORTÓL 1918-IG

A Pozsonyi Egyetem Pedagógiai Fakultása Történeti Tanszékének online kiadványában, a „Verbum Historiae” 2017. évfolyamának 1. számában megjelent kutatócsoportunk projektvezetőjének, Szögi Lászlónak szlovák nyelvű tanulmánya Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách od stredoveku do roku 1918 címmel.
A teljes kiadvány itt tekinthető meg.

 

2017. február 23.

AZ ISMERETLEN MAGYAR FELSŐOKTATÁS

A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában megjelent kötetben kutatócsoportunk projektvezetője ismertette a csoport egyik fontos feladatát. Szögi László: „Az ismeretlen magyar felsőoktatás” A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1850. = „Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II.” (Szerk: Korompay Klára - Stemler Ágnes - Terbe Erika - C. Vladár Zsuzsa). A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 239.sz. Budapest, 2014. (2017.) 80-90. p.

 

2017. január 25.

(B)IRODALOM. GYULAI PÁL AZ IRODALOM ÉLÉN

Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László a "(B)irodalom. Gyulai Pál az irodalom élén" című, 2016. január 26-27. között tartott konferencián számol be kutatási eredményeiről A budapesti egyetem Gyulai Pál működése idején címmel.
A konferencia teljes programja megtekinthető: itt.


 

2017. január 15.

CROSSING BORDERS

Még a 2016. év végén megjelent a "Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania" című kiadvány, amelyben két munkatársunk tanulmánya is olvasható.
Haraszti Szabó Péter Intellectuals in the Hungarian Royal Chanceries under the Reign of King Sigismund, Kelényi Borbála Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities: Initial Stage of Researches: Sources and Possibilities címmel mutatták be legújabb kutatási eredményeiket.

 

2016. december 20.

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE

Kutatócsoportunk munkatársa, Haraszti Szabó Péter a most megjelent "Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis" című folyóirat 2015. évi, 55. számában mutatta be a nemzetközi közönség számára legújabb kutatásait The Effects on the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the Fourteenth Century címmel.
A teljes tanulmány elérhető: itt.

 

2016. december 10.

KÖNYVEK A KÖZÉPKORRÓL

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára "Könyvek a középkorról - 2016 termése" címmel könyvbemutatót tart 2016. december 16-án, 15 órakor. A bemutatásra kerülő könyvek között az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport kiadványa is bemutatásra került: Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála és Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348-1525 I. kötet. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 2.).
A részletes program és a bemutatandó könyvek teljes listája megtekinthető: itt.

 

2016. november 23.

A PÉCSI FELSŐOKTATÁS INTÉZMÉNYEINEK HALLGATÓI

A Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, valamint az ELTE Levéltárának közös kiadásában, kutatócsoportunk munkája alapján megjelent Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852. = Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat. 12. Pécs - Budapest, 2016. című kötete. A Pécsi Egyetemi Könyvtárban tartott könyvbemutatón a Pécsi Tudományegyetem rektora és a Pécsi Egyházmegye püspöke is részt vett. A könyvet Lengvári István, a Pécsi Egyetemi Levéltár igazgatója ismertette.

 

2016. november 18.

GERUNDIUM

A "Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények" c. folyóirat legújabb száma, melyben a kutatócsoport négy tagjának tanulmánya is olvasható, interneten is elérhető.
Haraszti Szabó Péter és Kelényi Borbála Tanult orvosok a Magyar Királyságban c. tanulmánya itt, Durovics Alex Az eperjesi kollégium líceumi hallgatói (18041850) c. tanulmánya itt és Juhász Réka A magyar felsőoktatás egy fontos intézménycsoportja: a Királyi Jogakadémiák forrásai és feldolgozási lehetőségei (17771850) c. tanulmánya itt tekinthető meg.
Mindezek mellett Szögi László a Pécsi Egyetemtörténeti Kiadványok legújabb kötetét, "A pécsi felsőoktatás évszázadai" c. kiadványt ismerteti itt.

 

2016. november 14.

PRO FACULTATE PHILOSOPHIAE

Az ELTE BTK évi Kari Ünnepére 2016. november 11-én került sor, mely alkalommal az ezévi Pro Facultate Philosophiae-díjat kutatócsoportunk projektvezetője, Borsodi Csaba kapta.

 

2016. november 10.

KOLOZSVÁR 700 ÉVES

Kolozsváron nemzetközi konferenciát tartanak 2016. november 10-13. között a Babes-Bolyai Tudományegyetemen „Kolozsvár 700 éve királyi város” címmel. A konferencián kutatócsoportunk három tagja vesz részt és tart előadást, Draskóczy István Kolozsvár helye a középkori erdélyi peregrinációban, Szögi László Kolozsvár városi diákok az európai egyetemeken 1526–1919 és Varga Júlia A jezsuita oktatás Kolozsváron a 16–18. században címmel számolnak be legújabb kutatási eredményeikről
A konferencia teljes programja megtalálható itt, meghívója itt és plakátja itt.

 

2016. október 27.

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG TANULMÁNYAI

Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László előadást tartott az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem által szervezett „Franz Joseph málkénu. Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója” című konferencián, A magyarországi zsidóság kiemelkedő részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-1919 címmel.
A konferencia teljes programja megtalálható itt.

 

2016. október 25.

HATODIK HÉLOÏSE WORKSHOP

Kutatócsoportunk munkatársa, Kelényi Borbála részt vett a 2016. november 20-22. között, Perugiában megrendezésre került "sixième atelier héloïse - sixth workshop héloïse" című konferencián, ahol az európai egyetemtörténeti kutatások és adatbázisok bemutatása volt a középpontban.
A teljes program megtekinthető: itt.
A konferenciáról munkatársunk hosszabb beszámolója itt olvasható.

 

2016. október 21.

AZ EGYETEMI IFJÚSÁG AZ 56-OS FORRADALOMBAN

Kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László előadást tartott a Magyar Köztársaság Kijevi Nagykövetségén rendezett 1956-os kerekasztal konferencián, Az egyetemi ifjúság szerepe az 1956-os forradalom és szabadságharcban címmel.
A konferencia teljes programja megtalálható itt.

 

2016. október 19.

A BÖLCSÉSZKAR AZ 56-OS FORRADALOMBAN

Kutatócsoportunk projektvezetője, Borsodi Csaba a "Gólyavári esték" c. programsorozat keretében előadást tartott az ELTE BTK Gólyavárban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján, A Bölcsészkar az 56-os forradalomban címmel.
A program megtalálható itt.

 

2016. október 18.

BESZÁMOLÓ A REFORMÁCIÓ ÉS PEREGRINÁCIÓ C. KONFERENCIÁRÓL

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport 2016. október 13-14-én sikeresen megtartotta "Reformáció és peregrináció" című konferenciáját. A rendezvényt Borhy László, az ELTE BTK dékánja nyitotta meg.
A kétnapos konferenicán a kutatócsoport tagjai mellett az ELTE BTK, valamint több felsőoktatási intézmény (Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Eperjesi Egyetem, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Miskolci Egyetem) oktatói, illetve az MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport munkatársai is képviseltették magukat. Előadóként vett rész körünkben Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület Püspöke. Ezen felül több levéltár kutatója is ismertette legújabb kutatásait (Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Evangélikus Országos Levéltár, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára).
A két nap alatt összesen 20 előadásra került sor, melyek a peregrináció és reformáció kapcsolatának témakörét járták körül különböző aspektusokból a 15. századtól a 20. századig. Számos előadást élénk vita, eszmecsere követett.
Az első napi programot a Kismartony Katalin vezette Wéber István Nőikar koncertje zárta.
A második napi program befejezéseként két könyv bemutatására került sor: Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667–1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667–1850. Budapest, 2015. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 11.) c. és Hegyi Ádám – Szögi László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919. Budapest, 2016. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 23.).
Az eseményről előadónk, Őriné Bilkei Irén, az MNL Zala Megyei Levéltárának főlevéltárosa számolt be részletesen, melyet itt olvashatnak.
A konferencia képei honlapunkon megtekinthetők.

 

2016. október 14.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉS OKTATÁSI VONATKOZÁSAI

A Szegedi Egyetem több társszervezővel közösen konferenciát tartott az 1956-os forradalom és szabadságharc oktatási vonatkozásairól "Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban" címmel. A konferencián kutatócsoportunkból előadást tartott Pál Zoltán: Megtorlás a mezőgazdasági akadémiákon 1956 után címmel, Szögi László: Az 1956-os forradalom és megtorlás a hazai egyetemeken és kutatásuk. Historiográfiai áttekintés címmel, Varga Júlia: Az ELTE 1956-ban disszidált hallgatói címmel, valamint Borsodi Csaba: A megtorlás és a megtorlás szervezete az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1957-1960 címmel.
A teljes program megtalálható itt.

 

2016. október 11.

REFORMÁCIÓ ÉS PEREGRINÁCIÓ KONFERENCIA

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport 2016. október 13-14. között rendezi "Reformáció és peregrináció" c. konferenciáját, melyen a következő témák köré csoportosulnak a szekciók:
A reformáció kezdetei Magyarországon, Magyarok Wittenbergben
Katolikus és unitárius diákok tanulmányai a kora újkorban
Evangélikus diákok Európában és Magyarországon
Protestáns diákok Európában és Magyarországon
Hazai diákok Európában és Magyarországon.
A konferencia első napján (október 13.) fellép a Wéber István Nőikar Kismartony Katalin vezetésével.
A konferencia második napján (október 14.) könyvbemutatóra is sor kerül. Kósa László a Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667–1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667–1850. Budapest, 2015. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 11.) c. és Ujváry Gábor a Hegyi Ádám – Szögi László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919. Budapest, 2016. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 23.) c. kiadványokat mutatják be.
Az absztraktfüzet megtekintehtő: itt.

 

2016. október 10.

ON COMMON PATH. BUDAPEST AND KRAKÓW IN THE MIDDLE AGES

A már korábban megjelent kiállítási katalógus "Common path. Budapest and Kraków in the Middle Ages" című angol változatában a kutatócsoport két munkatársának is megjelent egy-egy rövid tanulmánya: Draskóczy István tollából Highways between Buda and Kraków és Kelényi Borbálatól The University of Kraków and its Hungarian Students címen olvashatók.

 

2016. október 8.

REPERTORIUM ACADEMICUM HUNGARIAE

Kutatócsoprtunk projektvezetője, Szögi László Őseink felfedezése – akik a történelmi Magyarországon tanultak. A Repertorium Academicum Hungariae projekt állása címmel előadást tartott a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa vándorgyűlésén, Balatonfüreden.
A program megtalálható itt.

 

2016. október 6.

REFORMÁCIÓ ÉS PEREGRINÁCIÓ KONFERENCIA

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából a Reformáció Emlékbizottság támogatásával 2016. október 13-14-én konferenciát szervez"Reformáció és peregrináció" címmel. A rendezvényre Budapestről, vidéki egyetemekről és kutatóintézetekről, valamint a határon túlról is érkeznek előadók.
A Kutatócsoport tagjai a konferencia szervezése mellett legújabb kutatásaikat is bemutatják az eseményen. Durovics Alex Utak és lehetőségek: Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése, Draskóczy István Magyarországi peregrináció a 16. század elején, Haraszti Szabó Péter A husziták Magyarországon? Az előreformáció egy lehetséges iránya a 15. században, Juhász Réka Milyen felekezethez tartozó diákok látogatták a királyi jogakadémiákat 1777 és 1850 között?, Kelényi Borbála Krakkótól Wittenbergig a 16. század derekáig és Szögi László A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században címmel tartanak előadást.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2016. október 5.

IRODALOM ÉS OKTATÁS A KÖZÉPKORI ÉS A KORA ÚJKORI KÖZÉP-EURÓPÁBAN

A kutatócsoport munkatársa, Haraszti Szabó Péter 2016. október 5-én a "Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku" c. konferencián Books and their creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague ismerteti legújabb kutatási eredményeit.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2016. október 4.

GERUNDIUM

Megjelent a "Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények" c. folyóirat legújabb száma, melyben a kutatócsoport négy tagjának tanulmánya is olvasható.
Haraszti Szabó Péter és Kelényi Borbála Tanult orvosok a Magyar Királyságban, Durovics Alex Az eperjesi kollégium líceumi hallgatói (18041850) és Juhász Réka A magyar felsőoktatás egy fontos intézménycsoportja: a Királyi Jogakadémiák forrásai és feldolgozási lehetőségei (17771850) címmel mutatják be legújabb eredményeiket.
Mindezek mellett Szögi László a Pécsi Egyetemtörténeti Kiadványok legújabb kötetét, "A pécsi felsőoktatás évszázadai" c. kiadványt ismerteti.

 

2016. szeptember 26.

REKTORI KIVÁLÓSÁGI KÜLÖNDÍJ

A kutatócsoport vezetője, Draskóczy István kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Rektori Kiválósági Különdíjat nyert.

 

2016. szeptember 22.

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE IN PRAGUE

Kutatócsoportunk négy tagja, Durovics Alex, Haraszti Szabó Péter, Juhász Réka és Kelényi Borbála az European Society for the History of Science szervezet hetedik nemzetközi konferenciáján vesz rész Prágában szeptember 22-24. között. Az idei konferencia témája: Science and power, Science as power.
Munkatársaink közül Haraszti Szabó Péter a "Science, Religion and Power in the Middle Ages" c. szekcióban Changing Roles: Hungarian Learned Jurists until 1437 címmel, Durovics Alex, Juhász Réka és Kelényi Borbála a "Hungarian schools and students in various fields of power" c. szekcióban The Relationship of Power and Protestant Higher Education during the Period of “Cabinet Absolutism” in the Kingdom of Hungary, The Enlightened Rulers’ Influences on the Hungarian Higher Education és The Profit of Learning. Students from the Medieval Hungarian Kingdom and Their Later Career címmel tartanak előadást.
A konferencia teljes programja megtalálható: itt.

 

2016. szeptember 22.

FÜGEDI ERIK SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA

Kutatócsoportunk vezetője, Draskóczy István a Fügedi Erik születésének 100. évfodulója alkalmából rendezett, "Fügedi Erik, egy közép-európai történész. Centenáriumi konferencia" c. rendezvényen adott elő Fügedi Erik, a gazdaságtörténész címmel.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2016. szeptember 19.

A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG VÁNDORGYŰLÉSE

Kutatócsoportunk vezetői, Borsodi Csaba, Draskóczy István és Szögi László a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2016. szeptember 19-20. között, Debrecenben tartott vándorgyűlésén mutatták be eddigi kutatásaik módszertani tapasztalait.
"Az egyetemtörténeti kutatások irányai Magyarországon és a környező országokban" c. szekcióban Draskóczy István A magyar egyetemtörténet historiográfiája - áttekintés, Szögi László A hazai szellemi elitkutatás története és módszertani kérdései és Borsodi Csaba A 20. századi diktatúrák felsőoktatási politkiája kutatásának kutatás-módszertani kérdései címmel tartottak előadást.
A teljes program megtekinthető: itt és itt.

 

2016. szeptember 9.

KUTATÁSOK FIUMÉBEN

Kutatócsoportunk öt tagja, Draskóczy István, Szögi László, Kmety Adrienn, Juhász Réka és Durovics Alex levéltári kutatást folytatott Fiumében szeptember 4-9. között. A munka során a Rijekai Állami Levéltárban, a Rijekai Egyetemi Könyvtárban és a Rijekai Tengerészeti Múzeumban végeztünk kutatásokat. Hallgatói névsorokat és egyéb adatokat gyűjtöttünk az 1820-as években induló Schola Nautica, a tengerészeti tanfolyam, majd később Collegio Nautico e Commerciale néven működő Tengerészeti Főiskola, s végül, 1894-től M. Kir. Tengerészeti Akadémia rangot elnyerő intézetek, hiányosan megmaradt levéltári anyagából. Ezen kívül lefényképeztük az egykori Fiumei Kiviteli Akadémia megmaradt anyakönyveit.

 

2016. július 20.

KUTATÁSOK A GYŐRI PÜSPÖKI LEVÉLTÁRBAN

Kutatócsoportunk három tagja, Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka levéltári gyűjtőmunkát végzett a Győri megyei levéltárban és a Győri Püspöki Levéltárban, ahol részben a Győri Királyi Jogakadémia, részben a Püspöki Szeminárium hallgatóira vonatkozó eddig fel nem dolgozott levéltári forrásokról készítettek digitális felvételeket.

 

2016. július 18.

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK SVÁJCI EGYETEMEKEN ÉS FŐISKOLÁKON

Megjelent a kutatócsoport újabb kiadványa, amely az ELTE Levéltárának gondozásában került kiadásra. A kötet „A magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban” című sorozat 23. darabja. Címe: Hegyi Ádám – Szögi László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919. A kötet 9 svájci tanintézetben tanult 2681 magyarországi születésű hallgató beiratkozási és tanulmányi adatait tartalmazza.

 

2016. július 12.

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK VÁNDORGYŰLÉSE GYŐRBEN

A Magyar Levéltárosok Egyesületének győri vándorgyűlésén kutatócsoportunk három tagja az Oktatás- és tudománytörténeti, "A diákmozgalmak és a politika viszonya a magyar történelemben" c. szekcióban tartott előadást. A szekció elnöke Szögi László volt. Varga Júlia A diákegyesületek megalakulása és bekapcsolódása a politikai megmozdulásokba 1867–1900, Szögi László Világnézeti és politikai küzdelem az egyetemi ifjúsági egyesületekben 1900–1918, valamint Borsodi Csaba Egyetemi diákmozgalmak, a forradalom és utóélete 1956–1957 címmel mutatták be legújabb kutatásaikat.
A vándorgyűlés teljes programja megtalálható: itt.

 

2016. július 7.

NEMZETKÖZI KULTÚRTÖRTÉNEI SZIMPÓZIUM

A kutatócsoport prohektvezetője, Szögi László és munkatársa, Juhász Réka a 2016. július 5-8. között Szigetváron rendezett "Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium/Internationales Kulturhistorisches Symposion" keretében előadást tartottak Die nationale Minderheitenproblem in der Universitätsausbildung in Ungarn im 19. Jahrhundert és Die Möglichkeiten der Rekonstruktionen der Hörerschaft der Rechtsakademien in Ungarn zwischen 1777 und 1850 címmel.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2016. július 5.

ORSZÁGOS HONISMERETI AKADÉMIA

A kutatócsoport vezetője, Draskóczy István 2016. július 5-én előadást tartott a "44. Országos Honismeretei Akadémián", Makón.

 

2016. június 1.

OKTATÁS, NEVELÉS, KULTÚRA

2016. június 8-án kerül sor az "Oktatás, nevelés, kultúra" című rendezvényre, a Művelődéstörténeti Doktori Program műhelykonferenciájára, melyen a kutatócsoport két munkatársa is előad. Durovics Alex Az evangélikus líceumok helye és szerepe a magyar oktatási intézmények sorában, míg Juhász Réka Ibolya A királyi jogakadémiák felállításának célja és a magyar értelmiség képzésére gyakorolt hatása (1777-1849) címmel tartanak előadást.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2016. május 30.

KUTATÁSOK SZLOVÁKIÁBAN

Kutatócsoportunk három tagja Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka levéltári gyűjtőmunkát végzett Szlovákiában, a Selmecbányai Bányászati Múzeumban, valamint a Lőcsei Történelmi Levéltárban. A kutatás során sikerült digitális felvételeket készíteni a Selmecbányai Evangélikus Líceum, a Késmárki Evangélikus Líceum és a Lőcsei Evangélikus Líceum 1800 és 1850 közötti anyakönyveiről.

 

2016. május 27.

SZÖGI LÁSZLÓ A MAROSVÁSÁRHELYI PETRU MAIOR EGYETEM DÍSZDOKTORA

2016. május 26-án dr. Szögi Lászlót, az ELTE BTK címzetes egyetemi tanárát, az ELTE Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatóját díszdoktorrá avatták Marosvásárhelyen, a Petru Maior Egyetemen. Gratulálunk a magas elismeréshez.

Másnap, 2017. május 27-én került sor az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, a Petru Maior Egyetem és a Román Tudományos Akadémia marosvásárhelyi Gerorghe Sincai Történeti Intézete közös konferenciájára a Petru Maior Egyetemen ("East and Central European Cultural and Intellectual Borders: Universities and Students’ Mobility"). A kutatócsoport tagjai közül előadást tartottak a konferencián: Draskóczy István, Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka, Kelényi Borbála és Haraszti Szabó Péter.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2016. május 20.

UDVARI JEGYZŐK EGYETEMJÁRÁSA A ZSIGMOND-KORBAN

A kutatócsoport munkatársa, Haraszti Szabó Péter a "Középkorral foglalkozó doktoranduszok 7. konferenciáján" tartott előadást Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei (1405–1420) címmel.
A teljes program megtekinthető itt.

 

2016. május 16.

EAST AND CENTRAL EUROPEAN CULTURAL AND INTELLECTUAL BORDERS: UNIVERSITIES AND STUDENTS’ MOBILITY

Kutatócsoportunk hat tagjának részvételével nemzetközi konferenciát szervezünk a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel, a Román Tudományos Akadémia Gheorghe Sincai Történeti Intézetével összefogva. A konferencián román, magyar és szlovák kutatók vesznek részt.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2016. május 6.

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK EGYETEMJÁRÁSA AZ ÚJKORBAN

A Debreceni Egyetemen bemutatták az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport és az ELTE Levéltára által készített „Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban” című kiadványsorozatot. A sorozatot Szabó Béla a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának professzora ismertette. A könyvbemutató programja megtekinthető itt.

 

2016. április 21.

AZ EPERJESI KOLLÉGIUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI

Megjelent a kutatócsoport munkatársának részvételével elkészült új kiadványunk: Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667 – 1850. című kötet. A kétnyelvű (magyar és szlovák), igényes kivitelű kiadvány a kutatócsoport, az Eperjesi Egyetem és az ELTE Levéltára összefogásával jelent meg, a "Felsőoktatástörténeti Kiadványok Új Sorozat" 11. kötetetként. A műben Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora írt egy hosszabb tanulmányt az Eperjesi Evangélikus Kollégium történetéről, Durovics Alex pedig közölte az általa összegyűjtött 3795 eperjesi hallgató adattárát, és az adattár alapján készített történeti elemzését.

 

2016. április 19.

DOKTORI VÉDÉS

A kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Kelényi Borbála nyilvános vitán megvédte Késő középkori magyar fő- és köznemesi női végrendeletek (1440 - 1526) c. doktori disszertációját.

 

2016. április 4.

KUTATÁS ZÁGRÁBBAN

A kutatócsoport öt tagja 2016. április 3. és 9. között Zágrábban végzett kutatásokat Zágráb különböző közgyűjteményeiben (Draskóczy István, Szögi László, Kmety Adrien, Durovics Alex és Juhász Réka).
A hét során munkatársaink kutattak a a Horvát Nemzeti Levéltárban, a Horvát Nemzeti és Egyetemi Könyvtár Kézirattárában, a Horvát Pedagógiai Múzeum Kézirattárában, a Zágrábi Városi Levéltárban, valamint a Zágrábi Érsekség Levéltárában. Kutatóink célja az egykori Zágrábi Jezsuita Egyetem 1669-1773 közötti, valamint a Zágrábi Királyi Jogakadémia 1777-1850 közötti hallgatói anyagainak feltárása volt. A rendkívül feszített munka során lényegében sikerült a Jogakadémia szétszórt anyagát a különböző közgyűjteményekből szinte hiánytalanul feltárni, amelyek itthon az MNL Országos Levéltárában lévő tankerületi igazgatósági anyagokkal egészíthetők ki. A jezsuita korszakra Horvátországban is kevés anyag maradt meg, de kollégáink ezeket is átvizsgálták.
Az Érseki Levéltárban újabb forrásokat gyűjtöttek a Bolognai Horvát – Magyar Kollégium történetéről.
Munkatársaink ezen kívül gazdag horvát egyetemtörténeti szakirodalmat is gyűjtöttek és részt vettek a The Entangled Histories of Vienna, Zagreb, and Budapest (18th-20th Century) című tanulmánykötet zágrábi bemutatóján.
A kutatás során csaknem 10 ezer felvételt készítettek.

 

2016. március 22.

KUTATÁS SZEGEDEN

Kutatócsoportunk három tagja Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka levéltári gyűjtőmunkát végzett a Szegedi Egyetem Könyvtárának Régi könyves gyűjteményében és Kézirattárában. Itt a Szatmári Bölcsészeti Líceum olyan anyakönyvei találhatók meg, amelyek sem az Országos Levéltárban, sem Szatmárnémetiben, sem Kolozsváron, az ottani állami levéltárban nem lelhetők fel. E hiánypótló anyagokról elkészítettük a szükséges digitális felvételeket.

 

2016. március 20.

KÖZÖS ÚTON. BUDAPEST ÉS KRAKKÓ A KÖZÉPKORBAN

2016. március 19. és július 24. között megtekinthető a Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban c. kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. A kiállítás bemutatja a közös történelmi emlékeket és eseményeket, valamint olyan személyiségeket, akik mindkét település történetében fontos szerepet játszottak. A kiállításra kerülő tárgyak nagy része a városlakók hétköznapjaiba ad betekintést, emellett az ünnepi alkalmak és a királyi udvar reprezentatív emlékei is megjelennek köztük.
A kiállításhoz színes, képes, tanulmányokat magába foglaló katalógus készült magyar és angol nyelven, melyben a kutatócsoport két munkatársa is közreműködött: Draskóczy István Utak Buda és Krakkó között c., Kelényi Borbála A krakkói egyetem és magyar hallgatói c. tanulmányaikkal.
Az érdeklődők a kiállításról bővebben itt olvashatnak.

 

2016. március 7.

SZÉKELY GYÖRGY AKADÉMIKUS BÚCSÚZTATÓJA

Életének 93. évében, 2016. február 28-án elhunyt Székely György akadémikus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának tekinti.
Búcsúztatására 2016. március 11-én, 12:45 órakor kerül sor a Rákospalotai temetőben (Budapest, XV. Szentmihályi u. 111.).
A gyászjelentés elérhető: itt.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának információi itt olvashatók.

 

2016. február 28.

ELHUNYT SZÉKELY GYÖRGY AKADÉMIKUS

Székely György 1924. február 12-én született Budapesten. A Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán a kiváló jogtörténész, Eckhart Ferenc tanítványaként szerzett diplomát 1946-ban. Érdeklődése már ekkor a középkor irányába fordult, azonban valamennyi munkájában tetten érhető jogtörténészi látásmódja.

Pályája összeforrt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történetével, ahol 1948-tól 2014-ig folyamatosan oktatott. 1953-tól a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék (ma Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék) docense, 1956-tól egyetemi tanára, 1957-1982 között pedig vezetője volt. 1982-1987 között a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójaként sem adta fel az oktatást. 1997-től professor emeritus. Oktatási tevékenysége mellett három cikluson át az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese, 1956-ban megbízott rektora, 1969-1975 között a Bölcsészettudományi Kar dékánja. Mindemellett 1957-1958-ban a Jogi Karon a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéket irányította megbízott vezetőként.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának megemlékezése itt olvasható.

1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1985-től rendes tagja.
Tudományos munkásságának elismeréseként számos díjjal kitüntették (Akadémiai Díj, Szent-Györgyi Albert Díj, Lengyel Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje), 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktori címét is megkapta.

Nyolcvanadik születésnapjára összeállított bibliográfiája 434 itthon és külföldön megjelent írását tartalmazza (az első 1948-ban látott napvilágot). Székely György nem csupán a középkori magyar történelem, hanem az egyetemes történelem szaktekintélye is volt. Különösen érdekelte a szomszédos cseh és lengyel területek fejlődése, ugyanakkor jól ismerte a német vagy francia és ibériai vidékek középkori történelmét is. Munkáit a hazai és a nemzetközi szakirodalom beható ismerete és a források feltétlen tisztelete jellemzik. Különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a magyar történelmet az európai fejlődés szerves részeként ábrázolja. A professzor úr sokrétű és kiemelkedő tudományos tevékenysége közt említendők tanulmányai a magyar parasztság történetéről, középkori parasztmozgalmainkról, hazai várostörténetünkről és gazdaságtörténeti kérdésekről. Élénken érdekelték az 1000 körüli európai államalapítások, illetve VII. Gergely pápáról monográfiát készített. Mindemellett közreműködött okmánytárak kiadásában, valamint számos tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának volt tagja. Írott munkái mellett jelentős volt tudományszervező tevékenysége is. Az 1950-es évek elején a 14. századi parasztság vizsgálatára létrehozott munkacsoport vezetője, később a hazai várostörténeti és egyetemtörténeti kutatások szervezője. Számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagjaként sokat tett a magyarországi tudományosság európai elismeréséért.

Sokirányú érdeklődése mellett a magyar egyetemtörténet kutatás nagy alakja. A Magyar Tudományos Akadémia Egyetemtörténeti Albizottságának hosszú ideig volt elnöke, valamint a Commission Internationale pour l'Histoire des Universités nemzetközi szervezet magyar tagja. Számos publikációjában tárgyalta a témát:

Az ELTE és az oktatásügy reformja. Felsőoktatási Szemle 9/1960. 727-732.
Bevezetés. In: A 325 éves Budapesti ELTE rövid története. Szerk. Székely György. Budapest 1960. 5-7.
Studia Universitati Cracoviensi dedicata. Opera in honorem Universitatis Jagellonica Cracoviensis natalia sua sescentesima celebrantis édita et ab Universitate Budapestinensi de Rolando Eötvös nominata eidem Universitati celeberrimae Cracoviensi consecrata. Szerk. Székely György. Budapest 1964.
A pécsi és óbudai egyetemalapítások helye a középeurópai egyetemlétesítések összefüggéseiben. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve [7]/1967. 155-174.
Jubileumi tanulmányok. A pécsi egyetem történetéből. Szerkesztette: Csizmadia Andor. Pécs, 1967. (Recenzió) Felsőoktatási Szemle 16/1967. 571-573.
A pécsi és óbudai egyetemalapítások helye a közép-európai egyetemalapítási hullámokban. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 1968. 117-129.
Fakultät, Kollegium, akademische Nation. Zusammenhänge in der Geschichte der mitteleuropäischen Universitäten des 14. und 15. Jahrhunderts. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica 13/1972. 47-78.
A magyar egyetemek és a külföldi egyetemjárás a középkortól a Pázmány egyetem alapításáig. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története, 1635-1985. Szerk. Sinkovics István. Budapest 1985. 9-25.
A reneszánsz és a reformáció hatása az egyetemek szellemi életére Közép-Európában. Orvostörténeti Közlemények 31/1985. 1-4. sz. 19-24.
Le rôle des universités hongroises du Moyen age et études universitaires a l'étranger dans la formation des intellectuels de Hongrie. In: Intellectuels français, intellectuels hongrois XIIIe-XXe siècles. Szerk. Jacques le Goff, Béla Köpeczi. Budapest-Paris 1985. 53-65.
Il ruolo delle università ungheresi medioevali e degli studi universitari all'estero nella formazione degli intelletuali ungheresi. In: Roma e Ittalia nel conteste della storia delle università ungheresi. Roma, 1985. 53-72.
Contribution à 1'étude de la préhistorie des universités. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philologica 19/1989-90. 339-350.
La naissance de l'Europe centrale des universités (14e siècle). Specimina Nova Dissertationum ex Institute Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio nominatae. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történettudományi Tanszékének évkönyve 1990. 175-190.
Az egyetemtörténeti kutatás nemzetközi szervezetéről. Magyar Felsőoktatás 5/1992. 21-22.
Magyar tanárok és hallgatók az európai egyetemeken az Árpád-korban. Levéltári Szemle 43/1993. 1. sz. 3-13.
A pécsi egyetem a középkorban. História 16/1994. 3. sz. 10-12.
Sigismund von Luxemburg und das Universitätsleben. In: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa, 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400. Vorträge der internationalen Tagung in Budapest vom 8-11. Juli 1987 anläßlich der 600 Wiederkehr seiner Thronbesteigung in Ungarn und seines 550. Todestages. Szerk. Josef Macek, Ernő Marosi, Ferdinand Seibt. Warendorf 1994. 132-143.
A középkori magyar egyetemekről II: Az óbudai egyetem. In: Tanulmányok az óbudai egyetem történetéről, 1395-1995. Szerk. Székely György. Budapest 1995. 19–25.
Hungarian Universities in the Middle Age: the University of Buda. In: Studies on the history of the university of Óbuda, 1395-1995. Szerk. György Székely. [Budapest] 1995. 29-36.
Az óbudai egyetem 1395, 1410. Honismeret 1995. 10-11.
Hazai egyetemalapítási kísérletek és a külföldi egyetemjárás. In: A magyar iskola első évszázadai. Szerk. G. Szende Katalin, Szabó Péter. Győr 1996. 79–86.
Von der Wittenberger Peregrination zu den protestantischen Schul- und Hochschulgründungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Luther und Melanchton im Bildungdenken Mittel- und Osteuropas. Szerk. Reinhard Golz, Wolfgang Mayrhofen. Münster 1996. 161-171.
Egyetemi kancellárok a 14-15. századi Magyarországon. Századok 131/1997. 1. sz. 157-167.
Universitätskanzler in Ungarn des 14-15. Jahrhunderts. In: Universitas Budensis 1395-1995. Szerk. László Szögi, Júlia Varga. Budapest 1997. 35-50.
From the Wittenberg Peregrination to the Protestant Founding of Schools and Universities in 16th and 17th Century Hungary. In: Luther and Melanchton in the Educational Thought in Central and Eastern Europe. Szerk. Reinhard Golz, Wolfgang Mayrhofen. Münster 1998. 119-127.
 

2016. február 26.

ADATBÁZISOK A TÁRSADALOMTÖRTÉNETI KUTATÁSOKBAN

A „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17‒18. században” OTKA-projekt műhelykonferenciát rendez március 10-én, Adatbázisok a kora újkori és újkori társadalomtörténeti kutatásokban címmel. A konferencián Szögi László Magyar felsőoktatás - történeti hallgatói adatbázisok: külföldi tanulmányok 1100–1918, belföldi tanulmányok 1580–1850 címmel tart előadást.
A konferencia teljes programja itt tekinthető meg.

 

2016. február 18.

KUTATÁS KOLOZSVÁROTT

A kutatócsoport négy tagja, Draskóczy István, Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka levéltári gyűjtőmunkát végzett a Kolozs Megyei Állami Levéltárban (Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale) és az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában. Összesen 2688 felvétel készült a Nagyváradi Jogakadémia, a Kolozsvári Református Kollégium és a Kolozsvári Unitárius Kollégium anyakönyveiről.

 

2016. február 16.

KÖNYVBEMUTATÓ KOLOZSVÁROTT

Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetője mutatta be Szabó Miklós - Simon Zsolt - Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között című munkáját és Draskóczy István, Szögi László tartott előadást a kutatócsoport eddigi eredményeiről. További képek a galériában.

 

2016. február 14.

KÖNYVBEMUTATÓ KOLOZSVÁROTT

A kutatócsoport vezetője, Draskóczy István és az újkori projekt vezetője, Szögi László Kolozsvárott mutatják be az Egyetemtörténeti Kutatócsoport eddigi eredményeit és további kutatási terveit.
2016. február 16-án, kedden az Erdélyi Múzeum-Egyesület szerevezésében Simon László mutatja be Szabó Miklós - Simon Zsolt - Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között. 1-2. kötet. Mentor kiadó. Marosvásárhely 2014. 523 + 594 o. című kötetét, melynek során a következő munkákról is szó esik: Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. (1520-ig) Kriterion kiadó. Bukarest 1979. 397 o. Szabó Miklós - Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. = Fontes rerum scholasticarum IV. Szeged 1992. 393 o. Szabó Miklós - Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken 1701-1849. Mentor kiadó. Marosvásárhely 1998. 610 o.
Az eseményen Szögi László A Repertorium Academicum Hungariae nemzetközi projekt terve és jelenlegi állása címmel tart előadást.
A program megtekinthető: itt.

 

2016. február 8.

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETI KIADVÁNYA

Második, kissé átdolgozott kiadásban jelent meg Szögi László, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. The Illustrated History of the Eötvös Loránd University (ELTE) című könyve. Budapest, 2015. 279 p.

 

2016. január 28.

ÚJ EGYETEMTÖRTÉNETI KIADVÁNY ZÁGRÁBBAN

A Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Kara Iskra Iveljić professzor asszony szerkesztésében német-angol nyelvű tanulmánykötetet jelentetett meg Bécs, Zágráb és Budapest összekapcsolódó történetéről, elsősorban az egyetemi kapcsolatok vonatkozásában. A kötet címe: The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). Zagreb, 2015. 582 p. A kötetben kutatócsoportunk projektvezetője, Szögi László publikált tanulmányt, Ungarländische Studenten an europäische Universitäten (1801-1918) címmel.

 

2015. november 26.

LEVÉLTÁRI NAPOK

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára 2015. november 26-án tartott levéltári napi konferenciáján Szögi László Az egyetemi archontológia és elitkutatás helyzete Magyarországon címmel tart előadást.
A teljes program letölthető: itt.

 

2015. november 24.

A KUTATÓCSOPORT EDDIGI MUNKÁSSÁGÁNAK BEMUTATÁSA

2015. november 26-án 16 órakor az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport eddigi munkásságát bemutatandó és értékelendő, a következő könyveket ismerteti:
Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. (1520-ig) Kriterion kiadó. Bukarest 1979.
Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. = Fontes rerum scholasticarum IV. Szeged 1992.
Szabó Miklós – Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken 1701-1849. Mentor kiadó. Marosvásárhely 1998.
Szabó Miklós – Simon Zsolt – Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között. 1-2 kötet. Mentor kiadó. Marosvásárhely 2014.
Mészáros Andor – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok a birodalom
kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Budapest 2014.
Patyi Gábor – Simon Zsolt – Szabó Miklós – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867-1890. Budapest 2015.
A köteteket bemutatják: Dr. Oborni Teréz és Dr. Újváry Gábor.
A teljes program letölthető: itt és itt.

 

2015. november 19.

UNIVERSITÄTSSTUDIUM UND GESELLSCHAFT IN MITTELEUROPA VOM 15. BIS ZUM 18. JAHRHUNDERT

2015. november 19-20. között kerül sor a krakkói Jagelló Egyetem Levéltárának és Múzeumának rendezésében a "Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert" című konferenciára, melyen a Corpus Academicum Cracoviense kutatócsoport meghívására a Egyetemtörténeti Kutatócsoport tagjai is részt vesznek. Szögi László Die Forschung der ungarländischen Studenten an den europäischen Universitäten von 16. bis zum 18. Jahrhundert. Forschungsgeschichte, Methodologie, Ergebnisse, Draskóczy István Polen in der ungarischen universitätsgeschichtlichen Literatur, Kelényi Borbála pedig Hungarian Academica Peregrinatio in the Middle Ages címmel tartanak előadást. A kutatócsoportot rajtuk kívül Juhász Réka is képviseli.
A teljes program megtalálható: itt.

 

2015. november 13.

DRASKÓCZY ISTVÁN CZIRÁKY ANTAL DÍJAT KAPOTT

2015. november 13-án került sor többek között az ELTE BTK Cziráky Antal Díj kiosztására, melyet kiemelkedő kutatói tevékenységéért a kutatócsoport vezetője, Dr. Draskóczy István kapott meg.

 

2015. november 11.

HUNGARICA-KUTATÁS

A Kárpát-medence levéltáraiban található, 1918/1919 előtt és 1938-1945 között keletkezett levéltári anyagot bemutató "Hungarica-kutatás, avagy haszontalan segédletek gyártása?" címmel rendezett konferencián Szögi László A Kárpát-medence forrásai egy történész-levéltáros szemszögéből címmel tart előadást.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2015. november 10.

A HUSZITIZMUS ÉS A MAGYAR MŰVELŐDÉS

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az Országos Széchényi Könyvtár közösen rendezett konferenciát "Husz János és a husztitizmus hatása a magyarországi művelődésben" címmel 2015. november 9-10 között.
Az előadók között Haraszti Szabó Péter mutatta be a témában végzett kutatásait A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus címmel.
A plakát megtekinthető: itt.

 

2015. november 10.

DIÁKOK A MAI SZLOVÁKIA TERÜLETÉRŐL

A Comenius University - Faculty of Education, Slovak Academy of Sciences (SAS) - Slovak Historical Society és a Historical Institute of SAS szervezésében "Students from Slovakia at Foreign Universities until 1945" címmel konferenciát tartanak 2015. november 10-11. között, melyen Szögi László The students from the area of present day Slovakia at European Universities from the Middle Ages until 1918. Statistical evaluation címmel mutatta be a kutatócsoport eredményeit.
A konferencia teljes programja letölthető: itt.

 

2015. október 29.

KUTATÁSOK SÁROSPATAKON

2015. október 27-29 között Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex levéltári gyűjtőmunkát végzett a Sárospataki Kollégium Tudományos Gyűjteményei Levéltárában. Több mint 2000 felvételt készítettek a Kollégium 1777-1850 közötti anyakönyveiből a felsőfokú tanulmányokat végző hallgatók adatairól. Tárgyalásokat folytattak Dienes Dénes gyűjteményi igazgatóval egy későbbi adatbázis elkészítésének módjáról.

 

2015. október 19.

KUTATÁSOK A VÁCI PÜSPÖKI KÖNYVTÁRBAN

A kutatócsoport újkori szekciójának három tagja (Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka) a Váci Püspöki Könyvtárban végzett kutatásokat. Ez alkalommal 1834 és 1853 között nyomtatott sematizmusok gyűjtésére került sor, így több egyházmegye kiadványai is átnézésre kerültek, mint a Győri, Kassai, Szatmári, Erdélyi, Diakóvári egyházmegye. A könyvtárban szerzetesrendek kiadványai is gyűjtésre került, mint a Ferencesek, Piaristák, Minoriták, Ciszterci, Premontrei szerzetesrendek sematizmusai.

 

2015. október 8.

KUTATÁSOK EGERBEN

Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézetben gyűjtött a kutatócsoport újkori szekciójának három tagja (Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka) az Egri szeminárium 1744 és 1851 között az intézményt látogató hallgatókról információkat. Szögi László dr. Dolhai Lajos rektorral folytatott tárgyalást az adatbázis elkészítéséről.

 

2015. szeptember 25.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2015

A kutatócsoport a 2015. szeptember 25-én rendezett Kutatók éjszakájának résztvevőjeként tartott előadásokat. Az előadások időben a középkortól 1956-ig terjedtek, témái között a magyar felsőoktatás múltjának és a külföldi peregrináció bemutatása mellett a hajdani egyetemi élet tananyaga, a diákok mindennapjai és politikai befolyásuk, valamint a kutatástörténet bemutatása is megtalálhatók voltak.
A konferencia részletes programja itt tekinthető meg.
A plakát megtekinthető: itt.

 

2015. szeptember 11.

GUW KONFERENCIA, BÉCS

A kutatócsport négy tagja (Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka, Kelényi Borbála) hallgatóként vett részt a Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte által Bécsben, az egyetem alapításának 650. évfodulója alkalmából rendezett "Zwischen Inaugurationsfeier und Fachschats-Party. Akademische Festkulturen vom Mittelalter bis zum Gegenwart" című konferencián 2015. szeptember 8-11. között.
A program megtekinthető: itt.

 

2015. augusztus 28.

ELŐADÁS SÁROSPATAKON

A hazai egyetemtörténet-írás jelenlegi helyzete és feladatai címmel Szögi László előadást tartott a Hajnal István Kör „Iskola, művelődés, társadalom” című konferenciáján, Sárospatakon a Református Kollégiumban.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2015. augusztus 5.

KUTATÁSOK A NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka) a Nyitrai Állami Levéltárban (Státny archív v Nitre) végzett kutatásokat. Itt a Nyitrai Katolikus Gimnázium felsőbb osztályainak hallgatóiról gyűjtött adatokat 1790-1849 között. Összesen 915 felvétel készült.

 

2015. július 15.

KUTATÁSOK A KASSAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

A több napos Kassai kutatás során az újkori szekció három tagja (Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka) a Kassai Állami Levéltárban (Státny archív v Kosiciach) végzett munkát. Itt a Kassai Királyi Jogakadémia hallgatóiról gyűjtöttek információkat, hallgatói névlistákat (Catalogus 1788-tól), valamint anyakönyvi lapokat keresve (1810-1844), továbbá a Rozsnyói Püspöki Líceum (1814-1850). A Kassai Városi Levéltárban (Archív mesta Košice) szintén a Kassai Királyi Jogakadémia hallgatóinak adatait gyűjtötte, valamint tárgyalt Mária Hajduová igazgatóasszonnyal. Összesen 2209 felvétel készült.

 

2015. július 8.

ELŐADÁS GÖDÖLLŐN

Átalakuló felsőoktatási hálózat a II. világháború utáni években címmel Szögi László előadást tartott a Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésének Oktatás és Tudománytörténeti Szekciójában, Gödöllőn a Szent István Egyetemen.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2015. július 1.

LENDÜLET KÖZÉPKORI MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNET KUTATÓCSOPORT

Draskóczy István, az Egyetemtörténeti Kutatócsoport vezetője 2015. július 1-jétől az MTA BTK TTI "Lendület" Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagja lett, melynek vezetője Weisz Boglárka.
Részletesebben: itt.

 

2015. június 22.

A BÉCSI EGYETEM ALAPÍTÁSÁNAK 650. ÉVFORDULÓJA

A Bécsi Egyetem ebben az évben ünnepli alapításának 650. évfordulóját. Ebből az alakalomból egy négy kötetes kiadványsorozat jelent meg az intézmény 1848 utáni történetéről. Az ünnepélyes könyvbemutatón részt vett Frank Tibor és Szögi László, az ELTE tanárai, akik a nemzetközi tanácsadó bizottság tagjai voltak.

 

2015. június 12.

DIÁKOK A KÖZÉPKORI DEBRECENBEN

2015 a katolikus újjászületés éve Debrecenben. A 2015. június 12-én, "A katolikus egyház története, újjászületése a 18. századi Debrecenben" címmel rendezett konferencián Draskóczy István A katolikus egyház szerepe a középkori Debrecenben. Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban címmel tart előadást. A részletes rogram megtekinthető: itt.

 

2015. június 10.

COST MŰHELYKONFERENCIA

A kutatócsoport két tagja mutatja be kutatásait a 2015. június 10-én COST által a CEU-n rendezett, "Social Networks and Transfers of Religious Knowledge Across Borders" című műhelykonferencián.
Haraszti Szabó Péter The Place of the University of Prague in the Hungarian academica peregrinatio in the Late Angevin and Sigismundean Period, illetve Kelényi Borbála Connections Between Medeival Universities According to the Hungarian Peregrinatio Academica címmel számolnak be legújabb eredményeikről.
A részletes program megtekinthető: itt.

 

2015. június 5.

KUTATÁSOK BRASSÓBAN

Durovics Alex és Juhász Réka a Brassói kutatás alatt a Brassói Evangélikus Líceum hallgatóiról gyűjtött adatokat 1758 és 1850 között, valamint kutatta a szakirodalmat. Összesen 383 felvétel készült.

 

2015. június 4.

ELŐADÁS NYÍREGYHÁZÁN

Magyar egyházi felsőoktatási intézmények hallgatói adattára. Forráskutatás és első eredmények címmel Szögi László előadást tartott az „Egyháztörténészek II. országos találkozója” című rendezvényen, Nyíregyházán a Szent Atanáz Görög-katolikus Hittudományi Főiskolán.
A teljes program megtekinthető: itt.

 

2015. május 22.

KÖZÉPKORRAL FOGLALKOZÓ DOKTORANDUSZOK KONFERENCIÁJA V.

A konferenciasorozat ötödik felvonásában, 2015. május 20–21-én a kutatócsoport tagja, Haraszti Szabó Péter társrendezőként vett részt, továbbá a prágai egyetem és a Zsigmond-kori királyi udvar és a konstanzi zsinat kapcsolatait mutatta be. A részletes program megtekinthető: itt.

 

2015. május 19.

ELŐADÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ UNGVÁRON

Az európai egyetemfejlődés és a közép- kelet európai térség kapcsolata a középkortól az első világháborúig címmel Szögi László előadást tartott az „Összukrajnai tudományos napok” rendezvényen, az Ungvári Állami Egyetemen. A rendezvény keretében mutatták be a korábban Kijevben kiadott könyvét, amely Закарпатські студенти в европеЙських університетах 1407-1919 Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919. киЇв – БудапеШт 2013. címmel jelent meg.

 

2015. május 15.

KUTATÁSOK WROCLAWBAN

Draskóczi István, Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex a lengyelországi Wroclawban végzett kutatásokat a külföldön hallgató magyar diákokkal kapcsolatban. Mintegy háromszáz magyar diák adatait gyűjtötte össze a Gloggai Jezsuita Gimnázium és a Breslau-i Protestáns Akadémiai Gimnázium anyakönyveiből. A tagok tárgyaltak az Ossolineum igazgatójával a Breslau-i Jezsuita Egyetem anyagának hollétéről.

 

2015. április 18.

KUTATÁSOK AZ EPERJESI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex) az Eperjesi Állami Levéltárban (Státny archív v Presove) végzett kutatásokat. Az Eperjesi Evangélikus Líceum hallgatóiról gyűjtött adatokat 1790 és 1850 között. Összesen 524 felvétel készült. Szögi László és Durovics Alex tárgyalásokat folytatott Prof. PhDr. Kónya Péter rektorral az adatbázis feldolgozásáról.

 

2015. április 1.

KUTATÁSOK A POZSONYI EVANGÉLIKUS LÍCEUMBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex) a Pozsonyi Evangélikus Líceum Kézirattárában végzett kutatásokat, mely során a Pozsonyi Evangélikus Líceum anyakönyveiről (1747 és 1845 között) 1325 felvételt készített.

 

2015. március 12.

A KUTATÓCSOPORT MEGTARTOTTA ELSŐ NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJÁT

A kutatócsoport a 2015. március 12-én tartotta meg első nemzetközi konferenciáját, melyen a tagok mellett Közép-Kelet-Európa egyetemtörténet kutatói is részt vettek.
A konferencia részletes programja itt tekinthető meg.
A plakát megtekinthető: itt.

 

2015. február 14.

KUTATÁSOK NAGYSZEBENBEN

A több napos szebeni kutatás során az újkori szekció három tagja (Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka) a Nagyszebeni Állami Levéltárban, az Evangélikus Gyűjtőlevéltárban és az Ortodox Teológia Könyvtárában végzett kutatásokat. Egyrészt a Nagyszebeni Evangélikus Líceum hallgatóságáról (1603-tól 1833-ig) készített felvételeket, másrészt a Nagyszebeni tanárképzőről (1827-től 1849-ig), harmadrészt a Nagyszebeni Jogakadémia hallgatóságáról (1844-től 1887-ig), és negyedrészt a Nagyszebeni Ortodox Teológiai Akadémia hallgatóságát (1849-től 1917-ig). Összesen 1825 felvétel készült.

 

2014. december 16.

KUTATÁSOK AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI ÉS FŐKÁPTALANI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex) az Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltárban készített felvételeket a Nagyszombati Szemináriumban működő Marianum és Stephaneum teológia hallgatóinak anyakönyveiről (1761-1848). Összesen 1062 felvétel készült. Szögi László tárgyalásokat folytatott Hegedűs László igazgatóval a kérdéses források feltárásáról és az adatbázis elkészítéséről.

 

2014. december 7.

KUTATÁSOK A CSEH NEMZETI KÖNYVTÁR KÉZIRAT ÉS RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRÁBAN

2014. december 1–7. között Haraszti Szabó Péter a Balassi Intézet segítségével rövid tanulmányút keretében kutatott a Cseh Nemzeti Könyvtár Kézirat és Régi Nyomtatványok Tárában, valamint a könyvtár hostivaři új, levéltári részlegében.

 

2014. november 30.

A KUTATÓCSOPORT PROJEKTVEZETŐJE NKA PÁLYÁZATON ALKOTÓI TÁMOGATÁST KAPOTT

2014 novemberében a kutatócsoport 20. századot kutató részlegének vezetője, Borsodi Csaba az NKA-tól "Forradalom és megtorlás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen" munkacìmű kézirat elkészìtésére alkotói támogatást kapott.

 

2014. november 25.

"JUBILEUMI ÉVFODULÓINK ÉS ÜNNEPI TENNIVALÓINK" KONFERENCIA

A Magyar Tudományos Akadémia Egyetemtörténeti Albizottsága, a Magyar Orvostörténelmi Társaság, a Magyar Tudomány-, Technika- és Oktatástörténeti Társaság, valamint az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport 2014. november 25-26-án konferenicát tart, melyen a kutatócsoport munkatársai közül Szögi László Egyetemtörténeti kutatások és a Magyar Egyetemtörténeti Múzeum, Draskóczy István Rézfeldolgozás a középkori Magyarországon, illetve Juhász Réka A jogi oktatás tömegesedése a 19. század első felében címmel tartottak előadást. A részletes program megtekinthető: itt.

 

2014. november 14.

A KRAKKÓI EGYETEM ALAPÍTÁSÁNAK 650. ÉVFORDULÓJA

A krakkói egyetem alapításának 650. évfordulójára rendezett, "650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich" című konferencián 2014. november 14-én Kelényi Borbála Hungarian Students in Cracow During the Middle Ages címmel mutatja be a középkori Magyar Királyság területéről Krakkóban tanuló diákokra vonatkozó kutatásait.
A részletes program megtekinthető: itt.

 

2014. november 6.

A PRÁGAI EGYETEM ELSŐ ÉVTIZEDEI

Az Institute for Medieval Research of the Austrian Academy of Sciences és a Centre for Medieval Studies of Czech Academy of Sciences "The First Decades of Prague University. Transforming Intellectual Space in the 14th c. Central Europe" címmel 2014. november 6-7-én Prágában tartott konferenciát, melyen Haraszti Szabó Péter The Effect of the University of Prague to the Hungarian Society in the 14th Century címmel mutatta be a 14. században Prágában tanuló magyarországi hallgatók további elhelyezkedési lehetőségeire vonatkozó eredményeit.
A konferencia teljes programja megtekinthető: itt.

 

2014. október 17.

KUTATÁSOK A DUNÁNTÚLON

A több napos Kassai kutatás során az újkori szekció három tagja (Szögi László, Durovics Alex, Juhász Réka) egyrészt a Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltárban Pápán tárgyalt Hudi József levéltárossal, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában Szombathelyen tárgyalt Tilcsik György főlevéltárossal az adatbázisok elkészítéséről. A három nap során kutatásokat végeztek a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában a Nagyszombati Líceum (1818-1849) anyagában, valamint a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban felvételeket készített a Szombathelyi Seminárium teológia hallgatóiról (1766-1849). Összesen 1273 fénykép készült.

 

2014. szeptember 24.

KUTATÁSOK MOSONMAGYARÓVÁRON

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex) a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar Levéltárában készített felvételeket a  a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet (1818-1849) hallgatóiról.

 

2014. szeptember 22.

KUTATÁSOK A VESZPRÉMI ÉRSEKI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Juhász Réka és Durovics Alex) a Veszprémi Érseki Levéltárban készített felvételeket a Veszprémi Szeminárium teológia hallgatóiról (1753-1848). Összesen 549 felvétel készült.

 

2014. szeptember 7.

KUTATÁSOK A CSEH NEMZETI KÖNYVTÁRBAN

Haraszti Szabó Péter 2014. szeptember 1–7. között a Cseh Nemzeti Könyvtárban folytatott kutatásokat, melynek során a prágai magyar diákok egyetemi karrierjét és prozopográfiai adataira vonatkozóan sikerült új megállapításokat tennie.

 

2014. augusztus 25.

ELŐADÁS VESZPRÉMBEN

Egyetemeink és az első világháború címmel Szögi László előadást tartott a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésén, Veszprémben a Pannon Egyetemen.

 

2014. július 1.

KUTATÁSOK A MÜNCHENI KÖNYVTÁRAKBAN

Kelényi Borbála 2014. június 22-23. között München könyvtáraiban folytatott kutatásokat, melynek során a legújabb forrásközléseket és az egyetemtörténettel kapcsolatos publikációkat gyűjtötte össze.

 

2014. június 11.

KUTATÁSOK AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI ÉS FŐKÁPTALANI LEVÉLTÁRBAN

Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltárban folytatott kutatások során Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka a Nagyszombati Egyetem anyagait kutatta (XVII.-XVIII. sz.). Szögi László tárgyalásokat folytatott Hegedűs László igazgatóval a kérdéses források feltárásáról és az adatbázis elkészítéséről.

 

2014. június 7.

KUTATÁSOK POZSONYBAN ÉS NAGYSZOMBATBAN

A kutatócsoport négy tagja (Szögi László, Vezsenyi Péter, Durovics Alex és Juhász Réka) kutatásokat végzett a Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Levéltárban, ahol a Kassai Királyi Jogakadémia hallgatóiról gyűjtött adatokat (1791-1847), valamint a Pozsonyi m. kir. Erzsébet tudományegyetem anyakönyveiről (1914-1919) készített felvételeket. A Nagyszombati Állami Levéltárban a Nagyszombati Érseki Bölcsészeti Akadémia (1808-1838) anyakönyveit kutatta. Összesen 3405 felvétel készült.

 

2014. június 6.

KÖZÉPKORRAL FOGLALKOZÓ DOKTORANDUSZOK KONFERENCIÁJA IV.

A 2014. június 5–6-án negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciáján a kutatócsoport és a budapesti Lengyel Intézet közös meghívására nyitóelőadást tartott Stanisław A. Sroka Magyar professzorok a középkori krakkói egyetemen címmel, Haraszti Szabó Péter pedig Az egyetemjárás hatása a középkori magyar nemességre címmel a prágai egyetem és a 14. századi magyar királyi udvar kapcsolatrendszerét boncolgatta.
A részletes program megtekinthető: itt.

 

2014. április 25.

KUTATÁSOK A SELMECBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka) a Selmecbányai Állami Levéltárban készített felvételeket a Selmecbányai Evangélikus Líceum (1813-1849) hallgatóiról. Összesen 1254 felvétel készült.

 

2014. április 14.

A KUTATÓCSOPORT PROJEKTVEZETŐJE HABILITÁLT

A kutatócsoport újkori részlegének vezetője, Szögi László 2014. április 14-én tartotta habilitációs előadását A külföldi egyetemjárás a 18. században címmel.

 

2014. április 11.

BESZÁMOLÓ A KUTATÓCSOPORT ELSŐ KONFERENCIÁJÁRÓL

Az edupress munkatársa rövid beszámolóban mutatta be a kutatócsoport első konferenciáját, az írás itt olvasható.

 

2014. március 26.

A KUTATÓCSOPORT MEGTARTOTTA ELSŐ MŰHELY KONFERENCIÁJÁT

A kutatócsoport a 2014. március 26-án tartotta meg első műhely konferenciáját, melyen a tagok számoltak be a kutatócsoport fennállása óta eltelt háromnegyed év alatt végzett munkájukról, valamint három könyvet is bemutattak. Julia Caproş Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town (Kassai diákok külföldi egyetemeken a reformáció előtt és alatt) című könyvét Haraszti Szabó Péter, Szögi László ЗАКАРПАТСЬКІ СТУДЕНТИ В ЕВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 1407-1919 (Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919) című könyvét Borsodi Csaba, továbbá Mészáros Andor, Szögi László és Varga Júlia Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919 című könyvét Draskóczy István méltatta.
A konferencia részletes programja itt tekinthető meg.
A plakát megtekinthető: itt.

 

2014. március 6.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA MARBURGBAN

Wissenstransfer aus einem multietnischen Land. Ungarländische Studenten an europäischen Universitäten im langen 19. Jahrhundert. 1801-1918 címmel előadást tartott Szögi László a Herder Institut által rendezett „Wissenstransfer und urbaner Raum. Formate, Modi und Aktuere des Wissenstransfers in den Städten Ostmittel- und Osteuropas” című konferencián, Marburgban.
A konferencia teljes program megtalálható: itt.

 

2014. február 28.

KUTATÁSOK SOPRONBAN

A kutatócsoport négy tagja (Szögi László, Vezsenyi Péter, Durovics Alex és Juhász Réka) Sopronban, a Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárában a már meglévő adatok kiegészítéséhez készített felvételeket a Soproni Evangélikus Líceum levéltári anyagairól. Összesen 159 felvétel készült.

 

2014. február 14.

SZÉKELY GYÖRGY 90. SZÜLETÉSNAPJA

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara tudományos konferenciával ünnepelte meg Székely György akadémikus 90. születésnapját. Székely György sokáig képviselte Magyarországot a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottságban. A konferencián többek között Szögi László A középkori magyar peregrináció irányai és fő tendenciái címmel tartott előadást.
A konferencia teljes programja megtalálható: itt.

 

2014. február 13.

KUTATÁSOK MISKOLCON

A több napos kutatás során Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka a Miskolcon a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárában gyűjtötte a Miskolci Evangélikus Líceum (1824-1834) felsőbb éves hallgatóinak adatait. Összesen 264 kép készült

 

2014. február 5.

KUTATÁSOK AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka) az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtárban végzett kutatások során sematizmusokról készített felvételeket az 1777 és 1850 közötti periódusból, így többek között Győr, Eperjes, Nyitra, Veszprém, Szombathely teológia hallgatóiról. Összesen 645 fénykép készült.

 

2014. január 29.

KUTATÁSOK A VÁCI EGYHÁZMGYEI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka) a Váci Egyházmegyei Levéltárban a Váci Teológia hallgatóiról (1760-1851) készített felvételeket, összesen 822 fényképet.

 

2014. január 15.

KUTATÁSOK SZEGEDEN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka) két napon át (2014. január 14-15.) a Szegeden Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárában és a Megyei Könyvtárban végeztek kutatásokat. A Szegedi Piarista Bölcsészeti Akadémia (1792-1849) anyakönyveiről összesen 871 kép készült.

 

2013. december 11.

KUTATÁSOK AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁRBAN

A kutatócsoport négy tagja (Szögi László, Vezsenyi Péter, Durovics Alex és Juhász Réka) az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtárban készített felvételeket több egyházmegye sematizmusairól (Esztergom, Nagyszombat, Eger, Kassa) 1778 és 1850 közötti évekből. Összesen 411 fénykép készült.

 

2013. december 5.

KUTATÁSOK A VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁRBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka) a Váci Egyházmegyei Könyvtárban a Váci egyházmegye sematizmusáiról (1805-1847) készített felvételeket, valamint a Váci Püspöki Lyceum hallgatói névsoráról (1846). Összesen 184 kép készült.

 

2013. november 20.

BESZÁMOLÓ A KUTATÓCSOPORT MUNKÁJÁNAK ELSŐ EREDMÉNYEIRŐL

2013. november 28-án Haraszti Szabó Péter és Kelényi Borbála közös előadásban mutatja be a kutatócsoport első eredményeit Egyetemet járt középkori magyar értelmiség adatbázis építésének első tapasztalatai: orvosi végzettségre vonatkozó első eredmények címmel a 30. országos ankéton, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe keretében "Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből" címmel rendeznek A tudomány, technika és orvoslás a 20. század nagy korszakaiban témában, Örökség és megújulás szekcióban.
A részletes program megtekinthető: itt.

 

2013. november 15.

KUTATÁSOK VÁC VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN

A kutatócsoport három tagja (Szögi László, Durovics Alex és Juhász Réka) a Vác Város Levéltárában készített felvételeket a Váci Piarista Bölcsészeti Akadémia (1815-1848) anyakönyveiről. Összesen 557 fénykép készült.

 

2013. november 9.

KUTATÁSOK AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI LEVÉLTÁRBAN

A kutatócsoport négy tagja (Szögi László, Vezsenyi Péter, Durovics Alex és Juhász Réka) az Esztergomi Prímási Levéltárban tájékozódott a nemrég előkerült Seminarium Rubrorum anyakönyvről és tárgyalásokat folytattak annak adatbázisba viteléről.

 

2013. október 18.

FORRÁSKUTATÁS KONFERENCIA AZ ELTE BÖLCSÉSZKARÁN

A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1525 és 1566-1918 címmel Szögi László előadást tartott a „Forráskiadás, forráskutatás, tudománytörténet” című konferencián az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
A teljes program megtalálható: itt.

 

2013. szeptember 20.

GUW KONFERENCIA WOLFENBÜTTELBEN

A német Gesellschaft für Universitäts-, und Wissenschaftsgeschichte két évenként tartott konferenciáját ezúttal Wolfenbüttelben tartotta, „Universität – Reform. Ein Spannungsverhältnis langer Dauer (12.-21. Jahrhundert)” címmel. A konferencián Szögi László Reformen an den ungarischen Universitäten im 19. Jahrhundert címmel tartott előadást.
A teljes promgram megtalálható: itt.

 

2013. szeptember 3.

EÖTVÖS JÓZSEF KONFERENCIA

„Aki kétszer is kultuszminiszter lett” Eötvös József felsőoktatás-politikája 1848-ban és 1867 után címmel Szögi László előadást tartott a „Tudomány, kultúra, hagyomány: 200 éve született báró Eötvös József” című konferencián, az Eötvös Collegiumban.
A teljes promgram megtalálható: itt.

 

2013. július 1.

A KUTATÓCSOPORT MEGALAKULÁSA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia közös projektjeként, az Akadémia Támogatott Kutatótcsoportok Irodájának támogatásával megkezdte munkáját az Egyetemtörténeti Kutatócsoport. A kutatócsoport vezetője Dr. Draskóczy István egyetemi tanár. A kutatócsoport három alprojetkre oszlik, a középkori részleg vezetője Dr. Draskóczy István egyetemi tanár, az újkori részleg vezetője Dr. Szögi László c. egyetemi tanár, a 20. századot kutató részleg vezetője Dr. Borsodi Csaba tanszékvezető, intézetigazgató, dékánhelyettes.
A kutatócsoport célja a magyar felsőoktatás történetéhez kapcsolódó források felkutatása, feltárása és kiadása, valamint a források értékelése a középkortól a 20. századig.